اخبار و مقالات معماری و شهرسازی - انجمن مفاخر معماری ایران

خیابان ولیعصر، مکانی برای زندگی بازخوانی خيابان وليعصر تهران؛ چالش‏های توسعه عرصه عمومیخیابان ولیعصر، مکانی برای زندگی بازخوانی خيابان وليعصر تهران؛ چالش‏های توسعه عرصه عمومی

شكل گيري خيابان وليعصر تهران تقريبا با آغاز معماري معاصر ايران هم‏زمان است. اين خيابان با طول بالغ بر 8/17 كيلومتر در ابتدا جاده مشجري بوده كه تهران را به شميران متصل مي‏كرده است. جاده به دستور رضا‏شاه ساخته شده به نحوي كه دسترسي مستقيمي از كاخ مرمر به كاخ جديد سعد آباد ايجاد نمايد.

 
در میانه بازی ابر قدرت‌هادر میانه بازی ابر قدرت‌ها

مجاهدین مشروطه‌خواه از دوره مبارزات مشروطه‌خواهی دوستانی از اتباع روسیه یافته بودند که در منابع مربوط به عصر مشروطیت، از آنها به مجاهدان قفقازی تعبیر می‌شود.

 
میلاد خورشید روز منظرمیلاد خورشید روز منظر

خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان )
آدرس : میدان فلسطین ، خیابان طالقانی غربی ، پلاک 514
از ساعت 15 الی 19

 
جنگلی‌ها و خارجی‌هاجنگلی‌ها و خارجی‌ها

نهضت جنگل تداوم راستین نهضتی بود که مجاهدان آرمان‌خواهش، بسیار زود متوجه استحاله انقلاب خود شدند و مشاهده کردند چگونه تمام تلاش‌ها و جانبازی‌هایشان برای تغییر شرایط تاریخی کشور و فراهم کردن فرصت‌های عادلانه برای همه ایرانیان جهت برخورداری از مواهب زندگی فردی و اجتماعی، جز به تغییر چند نام و عنوان نینجامیده و به‌هیچ رو نتوانسته است در ماهیت نظام سیاسی و اجتماعی کشور تغییری به‌وجود آورد.

 
قنات تهران قدیمقنات تهران قدیم

در دارالخلافه تهران، بیش از اینکه آب رودخانه کرج به این شهر جریان یابد چندین قنات وجود داشت که در هر محله و منطقه روان بود. این قنات‌ها اکثرا وقفی بود به این کیفیت که شخص خیرخواه و نیکوکاری به‌خاطر رفاه خلق خدا اقدام به حفر قنات می‌کرد تا با این امر ثوابی برای خود ذخیره کرده باشد.

 
وعاظ و آغاز مشروطه‌ در تبریزوعاظ و آغاز مشروطه‌ در تبریز

چند سال پیش از آغاز حرکت قانون‌خواهی و ضداستبدادی مردم تهران در شوال ۱۳۲۳ / آذر ۱۲۸۴ که فرجام آن برپایی نظام مشروطیت بود

 
وعده‌‌ای که محقق نشدوعده‌‌ای که محقق نشد

«۱۲ اکتبر ۱۸۱۳ معاهده صلح گلستان ‌بین روسیه و ایران به امضا رسید. شرایط این معاهده برای ایرانیان شوم و مصیبت‌بار بود. ایران، دربند، باکو، شیروان، شکی، قراباغ و قسمتی از طالش را به روسیه واگذار کرده و از تمامی ادعاهای خود در گرجستان، داغستان، مین گرلیا، ایمریشیا و آبخاسیا، صرف‌نظر کرد.

 
ورود تفنگداران انگلیسی به بوشهرورود تفنگداران انگلیسی به بوشهر

نهم دسامبر سال ۱۸۵۶ نیروهای تفنگدار انگلیسی پای به بندر بوشهر گذاشتند. ورود آنان به بوشهر پس از گلوله‌باران این بندر قدیمی ایران به‌دست ناوگان اعزامی انگلستان صورت گرفته بود. بوشهر روزها گلوله‌باران می‌شد.

 
نفیسی: چگونه شهردار شدم؟نفیسی: چگونه شهردار شدم؟

... روزی آقای امینی مرا برای معرفی نزد شاه به پارک خیام که بالاتر از اداره برق در میدان شهدا بود برد. قرار بود شاه آنجا بیاید و مقدمات انقلاب سفید را بذرپاشی کند.