اخبار و مقالات مربوط به قم

قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (3)قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (3)

دکتر هاینریش بروگش، مستشرق آلمانی به عنوان مستشار همراه یک هیئت سیاسی به ایران آمده بود و بعد عهده دار مقام سفارت شد. از سمت کاشان و با خوشحالی وارد قم شد.

 
قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (2)قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (2)

آرمینوس وامبری خاور شناس پرآوازه مجاری که 26 سال قبل از سفر مذکور شاه، از دروازه شاه عبدالعظیم، تهران را به مقصد قم ترک کرده بود، این زیارتگاه را مکان فوق العاده با حرمتی قلمداد کرده است.

 
قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (1)قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (1)

ناصرالدین شاه، چهارمین پادشاه سلسله قاجار، در طول پنجاه سال سلطنت خود، بیش تر اوقات را در سفر به سر می برد و در ضمن گشت و گذار، خاطرات روزانه اش را هم یادداشت می کرد.

 
سفرنامه ی دیرگچین، مادر کاروانسراهای ایرانسفرنامه ی دیرگچین، مادر کاروانسراهای ایران

خبرها آمده بود «پروژه ملی» مرمت و ساماندهی دیرگچین؛مادر کاروانسراهای ایران که پیش از این زیر نظر سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور اجرایی می شد،به دنبال طرح تمرکز زدایی این سازمان به اداره میراث قم واگذار شد.