اخبار و مقالات مربوط به مدرسه سپه سالار

 
مدرسه و مسجد سپهسالارمدرسه و مسجد سپهسالار

مدرسه سپهسالار از مدارس بزرگ و زیبای قرن سیزدهم هـ . ق در شهرستان تهران است. این بنا در خیابان شهید مصطفی خمینی فعلی واقع شده است.بانیان این مسجد عظیم، که به مدرسه ناصری تهران نیز مشهور بود. حاج میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی، صدراعظم دوره ناصرالدین شاه قاجار و برادرش مشیرالدوله بودند. ساختن این عمارت معتبر در سال 1296 هجری قمری آغاز شد.

 
معماري مسجد و مدرسه سپه سالار، تلفيق يا برداشت معماري مسجد و مدرسه سپه سالار، تلفيق يا برداشت

پايگاه اطلاع‌رساني شهرسازي و معماري: مسجد و مدرسه سپهسالار (شهيد مطهري) نخستين و بزرگ ترين مسجد و مدرسه عالي در تهران است كه از نزديك ترين تلفيقها ميان معماري ايراني و معماري مساجد استانبول است. «سيد عليرضا قهاري»، رييس هيات مديره انجمن مفاخر معماري ايران، يكي از اين كارشناسان است و مي گويد: «به طور كلي طرح اين بنا ملهم از مسجد جامع اصفهان، مسجد اباصوفيه استانبول و مدرسه چهارباغ اصفهان است