اخبار و مقالات مربوط به معماری معاصر

دكتر سيروس باور - فعاليت‌هاي ساختماني همواره به‌گونه‌اي مداوم وجود داشته است و عوامل مختلفي در مسير و جهت فعاليت‌ها تأثير مي‌گذارد كه مهم‌ترين آن‌ها را در سطح مملكتي مي‌توان به‌صورت زير خلاصه كرد: برنامه‌هاي ساختماني دولت در سطح مملكت و فعاليت مهندسان مشاور، تغييرات سريع جمعيت شهرها، افزايش سطح درآمد ملي و نحوه فعاليت‌هاي بخش خصوصي، به‌وجود آمدن قوانين شهرسازي، طرح‌هاي جامع شهري و مقررات خاص حاكم بر ساختمان، مسير حركت معماران و نقش انجمن معماران، نحوه اجراي كنكورهاي معماري...

 
بسترشناسی تقلید در معماری معاصر ایرانبسترشناسی تقلید در معماری معاصر ایران

بحران ناشی از سردرگمی دست اندرکاران امور شهری در اصلاح و بهبود وضعیت بافت های فرسوده تا کنون هرگونه برنامه ریزی و طراحی را در این مقوله به شکست کشانیده و مراکز شهری به ویژه در شهرهای بزرگتر، بیش از پیش از داخل گسسته شده است.
پرداختن به بافت قدیمی و برنامه ریزی در آن، جدا از پرداختن به واقعیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نبوده و سلایق شخصی در حل معضلات شهری جایی ندارد.

 
ساخت صنعتی موجب ایمنی در برابر زلزله می‌شودساخت صنعتی موجب ایمنی در برابر زلزله می‌شود

گروه مسکن - دبیر انجمن مفاخر معماری ایران گفت: کشور ما روی کمربند زلزله واقع شده و امروزه ساخت‌وساز صنعتی واحدهای مسکونی پیامد ایمنی و مقاومت در برابر زلزله را به دنبال دارد و برای این مهم باید برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سید علیرضا قهاری روز دوشنبه در نشستی مطبوعاتی به مناسبت روز معمار، معماری و فن‌آوری‌های نوین ساختمانی (سوم تا نهم اردیبهشت ۸۷ ) در محل خانه هنرمندان اظهار داشت: وظیفه دولت است تا در زمینه الزام سازندگان واحدهای مسکونی و سایر سازه‌ها در سطح کشور مساله مقاوم‌سازی در برابر زلزله را به عنوان یک اصل مورد تاکید قرار دهد.

 
12