اخبار و مقالات مربوط به معماری موزه

آموزش و موزهآموزش و موزه

قرار بر این نهاده ام که چکیده تجربیات خود را به عنوان دانشجوی باستان شناسی که هشت سال در موزه – مدرسه تحصیل کرده ام، بیان نمایم و شما را با آن آشنا کنم. برای این منظور ...

 
موزه، زبان گویای ابزارهای خاموشموزه، زبان گویای ابزارهای خاموش

واژه موزه، اصلا لغتی است برای مجموعه نه الهه یونانی که بعداً به صورت موزه به کار رفت و جنبه اعتقادی برای ملل داشت.

 
موزه یعنی چه؟موزه یعنی چه؟

گفتگوی فرامرز طالبی و جلال ستاری در رابطه با موزه و فرهنگ : مفهوم فرهنگ بسیار گسترده تر از مفهوم موزه است. فرهنگ کلیت است و موزه، جزیی از آن. موزه برای توسعه و یا شناساندن فرهنگ به مردم کمک می کند. یک مفهوم «فرهنگ» داریم و یک مفهوم «فعالیت فرهنگی». موزه، فعالیت فرهنگی است. فرهنگ، کمیت پذیر نیست و مفهوم کیفی دارد. موزه باید کمک کند به توسعه فرهنگ...

 
موزه پدیده شرایط جدید تاریخی (2)موزه پدیده شرایط جدید تاریخی (2)

موزه، شیوه ارتباط و فعالیت موزه ای یا نوعی تجربه و فهم موزه شناسانه از تاریخ، فرهنگ، جامعه، انسان، جهان، زمان یا اساساً هر شیء، اثر پدیده و واقعیتی به صورت و معنایی که پس از ظهور شرایط جدید تاریخی در جوامع اروپایی سده های پس از رنسانس، روشنگری و بعد مطرح شده و در سطح جامعه جهانی بسط و گسترش یافته و آنگونه که متداول می باشد...

 
موزه، پدیده شرایط جدید تاریخی (1)موزه، پدیده شرایط جدید تاریخی (1)

موزه، چنانکه رویکرد باستان شناسانه یا فهم «آرکئولوژیک» از تاریخ، زمان، فرهنگ، جامعه و وضع وجودی بشر یا اساساً هر مسئله، موضوع و واقعیتی از این دست، تقدیر اجتناب ناپذیر شرایط جدید تاریخی و واقعیت جهانی است که در آن زندگی می¬کنیم.

 
سرزمین ایران یک موزه استسرزمین ایران یک موزه است

به عبارتی می شود گفت که موزه جایی است که در آن از طریق اشیا با موضوع یا موضوع هایی ارتباط برقرار می کنیم. اشیایی که ما در موزه ها با آن ها سروکار داریم، شأنی دارند.

 
موزهموزه

کلمه موزه مشتق از کلمه «میوزیوم» (museum) لاتین است که آن نیز از کلمه «موسیون» (museyon) یونانی گرفته شده است و در اصل به معنای جایگاه و معبد «موز» ها است.

 
موزه تجلی گاه نخستین و بهترین آثار بشری موزه تجلی گاه نخستین و بهترین آثار بشری

نخست می خواهیم ثابت کنیم که موزه خود نهادی فرهنگی است و برای بالا بردن سطح فرهنگ اجتماعی و رشد و توسعه آن به وجود آمده است و بعد اضافه کنیم که ...

 
موزه به عنوان مکانی برای شکل دادن به معلومات همگانیموزه به عنوان مکانی برای شکل دادن به معلومات همگانی

سیروس باور : موزه‌ها به طور کلی همیشه عاملی بوده‌اند برای شکل دادن به معلومات بشری در دوران رنسانس، دوران کلاسیک و دوران مدرن که تنوعی است از استخوان‌بندی معلومات در هر دو دوره (یعنی کلاسیک و مدرن)

 
گفتگو با رئیس وقت اداره کاخها و سرپرست وقت کتابخانه خطی کاخ موزه گلستانگفتگو با رئیس وقت اداره کاخها و سرپرست وقت کتابخانه خطی کاخ موزه گلستان

می دانیم که در طول جنگ تحمیلی، مناطق مختلف تهران مورد هجوم هواپیماها و حملات موشکی قرار گرفت و کاخ موزه گلستان نیز از آسیب به دور نماند...