اخبار و مقالات مربوط به معمار و مسوولیت اجتماعی

در باب مسئولیت اجتماعی معماراندر باب مسئولیت اجتماعی معماران

معزالدین ایمانی : پس از کنگره آتن وانتشار منشورآن توسط معماران پیش کسوت اروپایی گستره مسئولیت اجتماعی معماران از چهار دیدگاه مختلف شهر ومنطقه ،سکونت ،فضاهای کسب وکار ومیراث تاریخی شهرها ، روشن گردید.

 
مسئولیت های اجتماعی معماران مسئولیت های اجتماعی معماران

شهریار سیروس : سال هاست که علوم اجتماعی و درک و فهم جایگاه اجتماعی پدیده ها به عنوان یک علم شناخته و پذیرفته شده است. هر چند که این علم – مثلا جامعه شناسی معماری – از سوی مخاطبان اصلی اش چندان جدی گرفته نمی شود و معمولا مخاطبان – مثلا همان معماران – ترجیح می دهند در حوزه بسیار تخصصی خود ید و بیضا کنند و بشناسند و بشناسانند. ...

 
معمارها و مسئولیت های اجتماعی آنها - رضا پاشازاده مرادیمعمارها و مسئولیت های اجتماعی آنها - رضا پاشازاده مرادی

رضا پاشازاده مرادی : قبل از اینکه بحث وظایف و مسئولیت های یک معمار را بیان کنیم باید بگوئیم یا سوال کنیم که وظیفه و مسئولیت یک هنرمند نسبت به جامعه و فرهنگ کشورش چیست؟
وظیفه یک هنرمند نسبت به فرهنگ و جامعه کشورش فراتر از این است که من بخواهم در مورد آن در این متن کوتاه سخن بگویم ولی می توان به گوشه هایی از آن اشاره کرد.

 
معمار و مسئولیت های اجتماعی - علیرضا نیلیمعمار و مسئولیت های اجتماعی - علیرضا نیلی

علیرضا نیلی : آنچه آدمی را متمایز از سایر جانداران نموده ، راه های نوین ارتباط با یکدیگر است. اگر زبان را مهمترین عامل ارتباط بدانیم ، تصویر و شکل را می توان زبان دوم انسان جهت تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباط بین انسانها و نیز بین انسان و محیط پیرامون دانست.

 
معماری و تعهدمعماری و تعهد

نسترن معماری : در بررسی مسئله‌ی انتزاعی‌ای چون تعهد اجتماعی معمار، با تناقض تاریخی بنیادینی مواجه می شویم که از قضا برسازنده اصل اساسی تحولات معماری و تبدیل شدن آن به گرانیگاه تجربه‌های معاصر بشراست. این تناقض که دو قطب آن مدرنیته و مدرنیسم است (دو قطبی که گاها به اشتباه یکسان انگاشته می‌شوند)نمایان‌گر سرشت دوگانه‌ی معماری است.

 
در باب مسئولیت اجتماعی معماران - معزالدین ایمانیدر باب مسئولیت اجتماعی معماران - معزالدین ایمانی

معزالدین ایمانی :‌ پس از کنگره آتن وانتشار منشورآن توسط معماران پیش کسوت اروپایی گستره مسئولیت اجتماعی معماران از چهار دیدگاه مختلف شهر ومنطقه ،سکونت ،فضاهای کسب وکار ومیراث تاریخی شهرها ، روشن گردید. بعبارت دیگر موضوعات مداخله معماران در پهنه زندگی جدید انسان در عصر صنعتی مطرح وتصریح شد وتدوین ضوابطی كه دامنه آن از اوضاع جغرافیایی وعناصر طبیعی تا به اوضاع سیاسی واقتصادی را در جهت طرح فضاهای زیستی دربر میگرفت ،بعنوان شاكله اصلی بیانیه آتن انتشار یافت

 
معماران و مسئولیت های اجتماعی - باقر میلانیمعماران و مسئولیت های اجتماعی - باقر میلانی

باقر میلانی : شاید اولین هنر و دانش شگرفی که جهت مهیا کردن امکان زیست برای انسان های بی سر پناه بوجود آمد و آنها را جهت مصونیت از گزندهای طبیعی به انتخاب شکاف سنگها رهنمون ساخت، معماری بود و معماران همواره راهبری گروه های همزیست را از غارها و خیمه ها تا خانه های هوشمند امروزی بعهده داشته اند.

 
معمـاران ومسئولیت های اجتماعی - سیّـد محسن شهیـدیمعمـاران ومسئولیت های اجتماعی - سیّـد محسن شهیـدی

سیّـد محسن شهیـدی :‌اصل تقسیم کار وبه تبـع آن، مقولۀ "مسئولیت" وچگونگی تعریف وتقسیم آن را می توان برجسته ترین ویژگی ساختاری جوامع مدنی دانست. دربروزوظهـوراجتماعی شاید تا بحال هیچ حرفه ای به اندازۀ معماری موضوع ودرعین حال منشأ تغییروتحول واقع نشده باشد...

 
معماران و مسؤولیت‌های اجتماعی - جليل قنادزاده معماران و مسؤولیت‌های اجتماعی - جليل قنادزاده

جليل قنادزاده : هر گاه سخنی از ساخت و ساز می‌شود؛ نخستین تصوری که به ذهن انسان می‌آيد، مقاومت سازه‌های ساخت و ساز است، به ویژه وقتی این حقیقت که ایران و کلان‌شهر تهران در نقشه لرزه‌نگاری جهان، از مناطق پرخطر به حساب می‌آیند پیش‌روی ما قرار می‌گیرد...

 
معماران و مسوولیت های اجتماعی - جليل قنادزادهمعماران و مسوولیت های اجتماعی - جليل قنادزاده

جليل قنادزاده : معماران، خالقان زیبایی‌های بصری جهان هستند. در اصل، معماران با آثاری که برای جامعه خلق می‌کنند نقشی مهم در زیباسازی فضای جامعه بر عهده دارند. هزاران سال از زمان معماری بشر در روی زمین می گذرد.

 
12