مقالات معماری و شهرسازی

تصویر یک آرزوتصویر یک آرزو

مهرنوش محمود زاده خلیلی : هنگامی که واژه «شهر» را به کار می بریم، نه با دیدن شهر تنها با شنیدن آن واژه، یعنی چیزی غیر از خود «شهر» تصوری از ان در ذهنمان پدید می آید. البته هنوز نمی دانیم چگونه شهری است، چه اندازه ای دارد و با چه قدمتی است...

 
تحولات شهر جلفاتحولات شهر جلفا

محمد باقر کبیر صابر : تحریر تاریخ شهر جلفا اندکی سخت است، زیرا که غیر از شهر جلفای کنونی، سکونتگاهی دیگر در اعماق چند صد ساله تاریخ، به همین نام و در همین حوالی موجود بوده؛ که علی رغم آبادانی اولیه، اینک کمتر آثاری از آن به جای مانده است...

 
تحلیل مفهوم شهرتحلیل مفهوم شهر

سیروس باور :‌ شاید منطقی¬تر باشد اول روشن کنیم منظور از واژۀ «مفهوم شهر» چیست. در حقیقت تا چه اندازه برای شناخت پارامترها و متغیرهایی که «شهر» را تعریف می¬کنند به آن وارد شویم. تحلیل هر یک از این پارامترها مثل عوامل انسانی، فیزیکی، زیست محیطی، جغرافیایی و تاریخی، خود مسائل متعدد و مختلفی را در بر می گیرد که به شهر هویت های مختلفی می دهد...

 
چالش هویت در شهرهای جدیدچالش هویت در شهرهای جدید

محمدمهدی عزیزی، پارسا ارباب : شهر، مکان زندگی مردمی است که تحرک، رمز تشکل، توسعه و استمرار آن است؛ تحرک در فضای اجتماعی، تحرک در فضای اقتصادی و تحرک در فضای مکانی. نیازها و گرایش ها و تلاش برای متعالی زیستن هر شهروندی را وادار به تحرک در فضای شهر می کند....

 
خویشاوندیهای ادبیات و معماری خویشاوندیهای ادبیات و معماری

حبیب اله شیبانی : ورود به مبحث پدیده های هنری – فرهنگی و یافتن بنیادهای مشترک و ارتباط بین این پدیده ها نیز سابقه دیرین بین اندیشمندان دارد و متناسب با تکامل هر یک ، رویکرد نقادان و مفسران ، بسیار گوناگون و حتی نقیض یکدیگر است .

 
خانه های شیکیلی (مقالات گذشته –بهار 1385)خانه های شیکیلی (مقالات گذشته –بهار 1385)

مژگان خاکپور : در جای جای جلگه های گیلان که ویژگی های آب و هوایی آن موجب بروز نوعی خاص از معماری با عنوان کلی معماری برون گرا شده است، با صرف نظر از تضادها و پیچیدگی های تکنیکی ساخت و تنوع در بهره برداری از مصالح بومی و قابل دسترس، شاهد تشابهاتی در شمای کلی اینگونه از معماری هستیم...

 
ماهیت شهر (قسمت دوم)ماهیت شهر (قسمت دوم)

شهریار ملکی : ...به دنباله سخن بازگردیم و آن را در موجزترین شکل خود بیان نماییم؛ چنانکه گفته ایم «مفهوم بود شهرها» در دو مقوله اساسی «زیستار» و «پیوستار» تجلی می یابند و دو مفهوم اساسی برآمده از دل «نمود مفهوم شهرها» عبارتند از «سازواره ها و سازمان ها» و «ساختارها»...

 
ماهیت شهر (قسمت اول)ماهیت شهر (قسمت اول)

شهریار ملکی : نخستین و اصلی ترین مولفه هایی که می توان مفهوم شهر را در جریان آنها بازشناخت «چه بودی» یا «ماهیت» و گوهره حیات تاریخی و انسانی شهر می باشد، و مولفه دوم، بیشتر ناظر بر شکل بندی و «نمود» عناصر ترکیب یافته درون یک شهر تواند بود....

 
ماه رمضان در تهران قدیمماه رمضان در تهران قدیم

سعید نفیسی : در میان ما کودکان، هر که زودتر به روزه گرفتن آغاز می کرد، سربلندتر و مغرورتر بود. یادم هست در مدرسه و در خانواده ما مسابقه داشتیم که کی بیشتر ماه را روزه گرفته و که زودتر برای سحری خوردن از خواب برخاسته و که دعاهای این ماه و مراسم این ماه را بیشتر رعایت کرده است. حتی غروری در میان ما کودکان سیزده و چهارده ساله بود که دیرتر از بزرگان افطار بکنیم و شب زودتر از آنها برای سحری خوردن برخیزیم!

 
قلعه روستای خورانققلعه روستای خورانق

پیروز حناچی، فهیمه آرمان :‌ یکی از مهم ترین بخش های دیدنی شهرستان اردکانِ استان یزد، خورانق است که مرکز بخشی (با وسعت تقریبی 22000 کیاومتر مربع) به همین نام است. این روستا، در مسیر جاده اردکان به طبس و طریق الرضا قرار دارد. روستای خورانق از شمال به کوه هامانه، از جنوب به کوه خوانزاواشتری، از غرب به کوه بندر و چک چک و از مشرق به صحرا و ریگزارهای حد فاصل ساغند و خورانق محدود است.