مقالات معماری و شهرسازی

اهداف و وظایف کمیسیون ملی یونسکو در ایراناهداف و وظایف کمیسیون ملی یونسکو در ایران

سازمان‌های مهم بین‌المللی همواره در تلاش بوده‌اند با راه‌اندازی و تاسیس دفاتر و مقر در کشورهای میزبان، ارتباط نزد‌یک‌تر و دقیق‌تری با دولت‌ها برقرار کنند.

 
متخصص گردشگری نداریممتخصص گردشگری نداریم

متاسفانه فرهنگ سفرهای گروهی هنوز در کشور ما جا نیفتاده و علت هم این است که نه در زمینه فرهنگسازی و ترویج سفرهای گروهی عمل می کنیم و نه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مقدمات این کار را فراهم می کند.

 
صنعت گردشگری به دنبال جایگاه خودصنعت گردشگری به دنبال جایگاه خود

«ایران برای سونامی گردشگران خارجی آماده می‌شود. ایران و قدرت‌های جهان در حال به سرانجام رساندن توافق هسته‌ای هستند تا تحریم‌ها و موانع برنامه هسته‌ای ایران را از میان بر‌دارند.

 
هنوز میراث فرهنگی‌مان را نمی‌شناسیمهنوز میراث فرهنگی‌مان را نمی‌شناسیم

آرمان- صبا حسینی: اکنون ثبت میراث معنوی در جامعه ما مساله و دغدغه خواص است و در بستر جامعه جاری نیست، در صورتی که حفظ میراث معنوی مسأله عوام به معنای عامه مردم است.

 
اول اندیشه وانگهی گفتاراول اندیشه وانگهی گفتار

راه‌اندازی کمپین که در فارسی به آن پویش گفته می‌شود، می تواند بسیار موثر باشد، اما نه توسط عده ای که هیچ آگاهی از محیط زیست ندارند. اگر کسانی که هیچ آگاهی از محیط زیست ندارند، پویشی راه اندازی نکنند خیلی بهتر است.

 
به یاد منوچهر ستوده ایرانشناس برجستهبه یاد منوچهر ستوده ایرانشناس برجسته

وبلاگ > جعفریان، رسول - امروز 29 فروردین به مناسبت درگذشت مرحوم منوچهر ستوده که 20 فروردین درگذشت، مراسمی توسط گروه تاریخ دانشگاه تهران برگزار شد. این یادداشت را برای عرضه در آنجا نوشتم که البته جز چند جمله آن ارائه نشد. صد البته که چیز مهمی هم نیست، هرچند خود آن مرد، مردی دانشی و ارجمند بود و یاداشت بواسطه کارهای علمی استوار و متنوعش، یاد و نامش همیشه باقی خواهد ماند.

 
سهل انگاري غيرطبيعي در نوشتار فضاي مجازيسهل انگاري غيرطبيعي در نوشتار فضاي مجازي


مدتي است شکلي از نوشتن خارج از معيار به ويژه در فضاي مجازي باب شده است. بخشي از اين چارچوب شکني و خروج از استانداردهاي نوشتن به نادانستن بازمي گردد و البته بخش قابل توجهي از اين شکل نوشتن در افراد دانا و فرهيخته ديده مي شود. نخستين پرسشي که در چنين فضايي به ذهن مي رسد، آن است که چرا به تازگي اين همه غلط نويسي ديده مي شود؟ و بعد اينکه شکستن چارچوب هاي نوشتار فارسي، چه پيامدهايي خواهد داشت. با «حسن ذوالفقاري»، مدرس زبان و ادبيات فارسي، دراين باره گفت و گو کرده ايم:

 
مردم به محیط‌زیست ارادتمند شده‌اندمردم به محیط‌زیست ارادتمند شده‌اند

آرمان- زهراسلیمانی:‌ ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی سرشاری است و از روشی برای توسعه استفاده کرده که به منابع تجدید پذیر فشار وارد کرده است. با اعمال شیوه های نادرست در مدیریت منابع طبیعی، ایران با آینده‌ای داغ‌ و خشک‌تر مواجه می شود و امنیت محیط‌زیست در این جغرافیا به چالش کشیده می شود.

 
حال محیط‌زیست خوب نیستحال محیط‌زیست خوب نیست

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران، بر حفظ محیط‌زیست و حرکت در جهت رعایت استانداردهای زیست محیطی، با پایش واحدهای صنعتی تهران تاکید کرد.

 
متروکه شدن ۳۴ هزار روستا در ایرانمتروکه شدن ۳۴ هزار روستا در ایران

از سال ۱۳۳۵ تا پایان سال ۱۳۹۳، بیش از ۳۴ هزار روستا در کشور تخلیه شده که بخش زیادی از آنها ناشی از نبود آب بوده است.