مقالات معماری و شهرسازی

از آشوب ادراک تا شناخت معماریاز آشوب ادراک تا شناخت معماری

معرفی کتاب : ویسنده : ساناز افتخار زاده - ناشر : موسسه علم معمار - انتشارات سیمای دانش - سال نشر : 1392

 
سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران

معرفی کتاب : نویسنده : دکتر وحید قبادیان - ناشر : موسسه علم معمار - سال نشر : چاپ دوم ۱۳۹۲

 
نظریه در باره ی قبه الصخرهنظریه در باره ی قبه الصخره

آخرین بررسی ناقص، اگر نگویم جانبدار، از این اثر معماری اسلامی را بسیار دیر در پیشگفتار کتاب "معماری جهان اسلام، تاریخ و مفهوم اجتماعی آن" از جرج میشل، چاپ سوم 1391 نوشته ارنست گروبه یافتم. او مینویسد: "قبه الصخره به مفهومی که درک آن مورد نظر ماست، یک بنای ناب "اسلامی" نیست، گو این که به وسیله مسلمانان ساخته شده (یا دست کم بنا به دستور آنها برپا گشته) و کارکردی مرتبط با انقیاد دشمنان اسلام داشته است...

 
شنیدن کی بود مانند دیدنشنیدن کی بود مانند دیدن

آنچه که شنیده بودم را دیدم. به زحمت طرف رودخانه رفتیم تا در کنار آن به سوی جنگلهای شمال برویم. به زحمت، زیرا بزرگراه، اتصال شهر را با کوه و جنگل قطع کرده. باید در طول آن به غرب رفت تا به دوربرگردان یا "بریدگی" رسید که خطرناک است و راه اتومبیل هایی را که به سرعت از روبرو می آیند قطع می کند...

 
آنتروپی و هرم خوفوآنتروپی و هرم خوفو

بخشی از قانون دوم ترمو- دینامیک به آنتروپی مربوط می شود. آنتروپی برعکس قوانین نیوتن که می گوید هیچ انرژی از بین نمی رود بل که به یکدیگر تبدیل می شوند اثبات می کند در این تبدیل و تبادل ها بخش بسیار کوچکی از آن به چرخه باز نمی گردد و پروسه ای خطی طی کرده و هرز می رود. یکی از مثالهای آن کند شدن سرعت گردش وضعی زمین به علت جزر و مد اقیانوس هاست که قدرت جاذبه و گردش ماه بوجود می آورد که جان گریبین در شرودینگر یا پیتر اتکینز در قانون دوم، یا جِرِمی ریفکین در کتاب اقتصاد هیدروژنی به آن اشاره می کند.

 
سیرت تاریخی تهران - قسمت سوم سیرت تاریخی تهران - قسمت سوم

بعد از فوت كريم خان زند، آقا محمد خان قاجار به همراه 14 تن از بستگان خود، از شيراز فرار كرد. نخست خود را به شاه عبدالعظيم رسانيد و قول داد كه در ميان اهل و قبيله خود باز مى‏گردد. ليكن در خفا عدّه‏اى سوار به دور خود جمع كرد و بعد از چندين جنگ، غفور خان حاكم شهر را مغلوب نمود و تهران را به تصرف خود درآورد. آقا محمد خان قاجار در سال 1210 ه .ق تهران را پايتخت خود قرار داد و تهران را دارالخلافه ناميد...

 
سيرت تاریخی تهران - قسمت دومسيرت تاریخی تهران - قسمت دوم

نگارتده بمنظور نگارش اين مقاله از يادداشت ها و مقالاتت مربوط به تهرات در سايت هاي مختلف استفاده نموده و با توجه به اينكه اين موضوع بسيار مفصل از نطر مطلب بود ونمي توانست در يك مقاله تمامي موارد ذكر شود لذا موضوع مقاله در سه مقاله به رشته تحرير در مي ايد . شايان ذكر است كه رويدادهاي تاريخي توسط هر نويسنده اي متفاوت است كه اگر مغايرتي برخي مطالب ذكر شده با دانسته هادارد فقط به دليل تعدد مدارك است .

 
شهر آینه من استشهر آینه من است

بارها این منظره مشاهده شده است که دستی از اتومبیلی که در خیابان در حال راندن است بیرون می آید و مشتی آشغال از ماشینش بیرون می ریزد تا اتومبیلش تمیز بماند و هیچ فکری هم راجع به خیابانی که با زباله های او آلوده شدن را نمی کند...

 
سيرت تاریخی تهران - قسمت اولسيرت تاریخی تهران - قسمت اول

نگارنده بمنظور نگارش اين مقاله از يادداشت ها و مقالاتت مربوط به تهران در سايت هاي مختلف استفاده نموده و با توجه به اينكه اين موضوع بسيار مفصل از نظر مطلب بود و نمي توانست در يك مقاله تمامي موارد ذكر شود لذا موضوع مقاله در سه مقاله به رشته تحرير درمي ايد . شايان ذكر است كه رويدادهاي تاريخي توسط هر نويسنده اي متفاوت است كه اگر مغايرتي برخي مطالب ذكر شده با دانسته ها دارد فقط به دليل تعدد مدارك است .

 
آنکه بمن آموختآنکه بمن آموخت

بیاد استاد سیحون - آدم وقتی که دانشکده را تمام میکنه یعنی فارغ التحصیل میشه مخصوصا اگر دانشجوی معماری باشه فکر میکنه که دیگه هیچ غصه ای نداره ودیگه هرکاری دلش میخواد میتونه بکنه . برای من که اینطوری بود . یعنی اینطوری فکر میکردم ولی اینطوری نشد ...