مقالات معماری و شهرسازی

گفتگو با ناصر فکوهی: هراس در بستر آنومی اجتماعیگفتگو با ناصر فکوهی: هراس در بستر آنومی اجتماعی

زلزله، مثل هر پدیده یا بلای طبیعی دیگری با احتمال وقوع بالا و فاجعه آمیز، ممکن است دیر یا زود هر شهری را طعمه خود کند. ممکن است 5 ریشتر باشد و وسط بیابان و خالی از سکنه سر باز کند یا اینکه 10 ریشتر باشد و سال ها در کمین کلان شهری پر جمعیت منتظر بماند و در دل شهروندانش هراس ایجاد کند...

 
شکل منسجم شهر (معرفی کتاب)شکل منسجم شهر (معرفی کتاب)

تولایی، نوین، 1387،شکل شهر منسجم، اهران : امیر کبیر
«شهر» و «شکل شهر» موضوعی است که اندیشمندان متفاوتی در مورد آن به نظریه پردازی پرداخته اند .کتاب «شکل شهر منسجم» کتابی است که به بررسی آراء اندیشمندان و نظریه پردازان شهر ساز و معمار راجع به شکل شهر و انسجام آن می پردازد.این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول نگارنده به تعریف مفاهیم - از نظر معماری و شهرسازی- به کار رفته در کتاب مانند شکل ، شکل شناسی ، ساختار، نظم و انسجام می پردازد

 
معماری دوران پهلویمعماری دوران پهلوی

در این نوشتار تلاش می شود تا معماری معاصر ایران که همزمان با دوران پهلوی است، مورد بررسی قرار بگیرد. اگر مبنا را برای معماری معاصر ایران، سال 1300 قرار بدهیم ؛ می توان تقسیم بندی معماری معاصر را بدین صورت انجام داد: دوره اول از سال 1300 تا 1320 و دوره دوم از سال 1320 تا 1340 و دوره سوم را از سال 1340 تا به امروز...

 
گفتگو با ناصر فکوهی: ضرورت مطالعات بین رشته ایگفتگو با ناصر فکوهی: ضرورت مطالعات بین رشته ای

مهم ترین ضرورتی که می توان از آن سخن گفت، پیچیدگی روزافزون سیستم های اجتماعی در همه ابعاد آنها و در کلی ترین مفهومی است که از این واژه می توان درک کرد. منظور من آن است که در یک دید عمومی ما باید افزون بر سیستم هایی که را که به طور متعارف «اجتماعی» می نامیم، سیستم های دیگری چون سیستم های اقتصادیریال فناورانه، سیاسی، و غیره را نیز که همگی به وسیله کنشگران اجتماعی عمل می کنند در نظر داشته باشیم...

 
زندگی شهری : میدان چیست؟زندگی شهری : میدان چیست؟

از مهم ترین ویژگی زندگی شهری امروز وجود روابط پیچیده اجتماعی است.بخشی از این روابط در محیط کار و فعالیت شکل می گیرد ولی بخش زیادی از آن در قالب تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری مفهوم می یابد.بنابراین فضای شهری در رشد اجتماعی شهروندان نقش مهمی ایفاء می کند...

 
شهر و روند توسعهشهر و روند توسعه

طراحی واحدهای مسکونی در ایران از حدود یک قرن پیش ابتدا به سبب دگرگونی هایی که در بافت شهری ایجاد شد، و سپس به علت تغییر تدریجی الگوهای رفتاری، تحول یافت. احداث خیابان های مستقیم موجب شد که نحوه تقسیم زمین دگرگون شود و قطعات زمین به شکل منظم، غالباً به صورت مستطیلی که طول ان عمود بر خیابان بود، تقسیم شود...

 
زباله های دیجیتالی و الکترونیکیزباله های دیجیتالی و الکترونیکی

زباله های الکترونیکی اگر چه حجم کمتری نسبت به دیگر پسماندها دارند اما قدرت نفوذپذیری، ماندگاری و شدت آلودگی مواد سمی و تشعشعات آنها بیشتر است. آلودگی های نوین و خطرناکی که هنوز خیلی ها با خطرات آن آنگونه که باید، آشنا نیستند...

 
بهای گزاف برای بی اعتنایی هابهای گزاف برای بی اعتنایی ها

تصادفی نبود که آقا محمدخان قاجار، تهران را به عنوان محل تاج گذاری و بعد از آن مرکز دارالخلافه خود، انتخاب نمود. مورخان این انتخاب را نهایت زیرکی سر سلسله قاجار برای تعیین مرکز حکومت نوپا و استیلای سیاسی و نظامی بر ابعاد گسترده سرزمینی پهناور و ملوک الطوایفی می دانند. انتخابی که هنوز هم جانشین ندارد.

 
نظام مدیریت شهری از دیدگاه نظام شناختینظام مدیریت شهری از دیدگاه نظام شناختی

از منظر نظام شناختی، که روشی است کل نگر و متکی بر قدرت ترکیبی ذهن، نظام مجموعه ای است از عناصر که در ارتباط متقابل با یکدیگر کلیتی واحد و هدف دار را تشکیل می دهند. هدف هر نظام در رابطه با نظام شامل آن مشخص شده و باید هم سو با آن باشد...

 
تهران و مشکلات عمران شهریتهران و مشکلات عمران شهری

فعالیت های نوسازی و بهسازی در شهرهای ایران از سال 1310 آغاز شد. در سال 1320 در اثر جنگ جهانی دوم این فعالیت ها متوقف شد. در سال 1345 با تصویب قانون جدید شهرداری ها فعالیت در این زمینه مجدداً آغاز گشت. در سال 1347 قانون نوسازی و عمران شهری از تصویب گذشت. در قانون سال 1351 تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن نیز موادی در مورد عمران و نوسازی شهری گنجانده شده است. ب