مقالات معماری و شهرسازی

ناصرالد‌‌ین شاه و امپراطور د‌‌ر کالسکه روباز! ناصرالد‌‌ین شاه و امپراطور د‌‌ر کالسکه روباز!

صبح د‌‌ر راه آهن برخاستم.........باز راند‌‌یم تا نزد‌‌یک شد‌‌یم به گار پطر[زبورگ].لباس پوشید‌‌ه [با] جقه و آویز الماس، شمشیر الماس و ... حاضر شد‌‌یم. کالسکه د‌‌ر گار (gar) ایستاد‌‌، امپراطور د‌‌م د‌‌ر کالسکه، با ولیعهد‌‌ و پسرهای د‌‌یگر امپراطور با همه خانواد‌‌ه سلطنت و همه جنرال‌ها که زیاد‌‌ از حد‌‌ بود‌‌ند‌‌ ایستاد‌‌ه بود‌‌ند‌‌. امپراطور الکساند‌‌ر د‌‌وم با کمال تعظیم و تکریم، ما را پذیرفت.

 
محمدجان شکوری، تاریخ ناطق ملت تاجیکمحمدجان شکوری، تاریخ ناطق ملت تاجیک

چندی پیش محمدجان شکوری، تاریخ ناطق ملت تاجیک به تاریخ پیوست و در این مجال مغتنم قصد داریم تا برگ زرینی از تاریخ معاصرپارسی‌زبانان را ورق زده، به اهمیت و نقش استاد فقید بپردازیم. در معرفی محمدجان شکوری هیچ قلمی گویاتر و هیچ سخنی رساتر از قلم و بیانات این مرد بخارایی نمی‌تواند باشد که گویند: «عالم مردان کور را حس لامسه، جهان ابلهان را لاف و گزاف و دنیای مردان بزرگ را نگرش و دیدگاهشان تشکیل می‌دهد».۱ بنابراین در این مقال اندک، قلم از وی به عاریه گیریم و خاطرات ایام با او ورق زنیم که به راستی تاریخ ناطق ملت تاجیک بود.

 
ساخت بانک رهنی در محل سابق «اپرا»ساخت بانک رهنی در محل سابق «اپرا»27 شهریور 1326 گوشه‌هایی از روند پیشرفت پروژه بانک رهنی در محل سابق ساختمان اپرای تهران در خیابان فردوسی در روزنامه اطلاعات منتشر و در آن گفته شد:

 
اثاثیه قصرهای سلطنتی در عصر صفویاثاثیه قصرهای سلطنتی در عصر صفوی

جدای از جواهرآلاتی که استفاده شخصی داشت، دربار و کاخ‌های صفوی مملو از ظروف و وسایلی بود که از زر و سیم ساخته شده و مزین به سنگ‌های قیمتی بود.

 
فرهنگ کسب‌وکار در قزاقستانفرهنگ کسب‌وکار در قزاقستان

قزاقستان کشوری جوان با روحی تاریخی است. این کشور که در آسیای میانه واقع شده است؛ حدود 25 سال پیش استقلال خود را از اتحاد جماهیر شوروی به‌دست آورد و در آن زمان مردم قزاقستان تلاش کردند تا کشورشان را به‌عنوان پلی بین آسیا و اروپا بسازند.

 
از باغ تا عمارتاز باغ تا عمارت

از سال‌ ۱۲۱۰ هـ. ق‌. / ۱۷۹۵ که‌ روستای‌ کوچک‌ تهران‌ توسط‌ آقامحمد‌‌خان‌ قاجار برای‌ پایتختی‌ ایران‌ انتخاب‌ گرد‌‌ید‌‌ و با سرعت‌ توسعه‌ یافت‌ و به‌صورت‌ شهری‌ د‌‌رآمد‌‌ هر خیابان‌ و کوچه‌ قسمت‌های‌ بافت‌ قد‌‌یمی‌ آن‌ شاهد‌‌ حواد‌‌ث‌ و روید‌‌اد‌‌های‌ مختلف‌ سیاسی‌ و غیرسیاسی‌ بود‌‌ه‌ است‌.

 
مردم، بیشتر از‌ ما حق رأی دارندمردم، بیشتر از‌ ما حق رأی دارند

مصاحبه با آیت الله سید محمود طالقانی
اشاره: روز شمار تاریخ معاصر ایران در ضمیمه شماره نوزده خود به درج گفتگویی صمیمانه و تاریخی با آیت الله سید محمود طالقانی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ پرداخته است که به خاطر اهمیت موضوعات مطرح شده‌، باز خوانی آن ، حتما مفید و مغتنم خواهد بود. آن هم در روزهای پایانی ماه شهریور ، که چند روزی از سالگرد آن ابوذر انقلاب می گذرد.

 
گشایش مرکز مطالعات میراث مکتوب ایران و اسلام در مسکوگشایش مرکز مطالعات میراث مکتوب ایران و اسلام در مسکو

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، همزمان با حضور در روسیه و بزرگداشت اکی موشکین، مرکز مطالعات میراث مکتوب ایران و اسلام را افتتاح کرد.

 
از مکتب‌خانه تا مدرسهاز مکتب‌خانه تا مدرسه

دنیای اقتصاد: در گذشته نه چندان دور مکتب‌خانه به نخستین محل آموزش و تربیت گفته می‌شد و مدیر آن را معلم، مکتب‌دار، ادیب، ملا یا آخوند می‌نامیدند که در ولایت‌ها، قصبه‌ها و حتی آبادی‌های دورافتاده برقرار بودند.

 
در هر سمتی که هستید بیشترین نفوذ را داشته باشیددر هر سمتی که هستید بیشترین نفوذ را داشته باشید

به‌طور کلی در کسب‌وکار‌ها و سازمان‌ها باید به این نکته توجه داشت که خواه بالاترین سمت را داشته باشید یا فقط یک شنونده در یک جلسه باشید، یادگیری برخی مهارت‌های نفوذ و تاثیرگذاری برای دستیابی به موفقیت بسیار حیاتی است.