Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1313

آیا معماری چالش بر انگیز است ؟

وقتی صحبت از معمار ومعماری میشود نمی دانم به سادگی می توان گفت معماری چیست ومعمار کیست .؟ .آیا همه ساختمانهائی که ساخته میشود  معماری است وهمه آنهائی که از دانشگاهها فارغ التحصیل شده اند معمارند .بعبارت دیگر یعنی ما درکشور بر اساس آمارهای موجود حدود 30000 معمار داریم  ومسئولیت معماری ما بدست همین معماران است ؟ .از آنجائیکه بر اساس آمار سازمان  نظام مهندسی ساختمان فقط تا سال 1389  تعداد  11000 پروانه اشتغال بکار معماری صادر شده است   بنا براین میتوان مطمئن بود که نظام معماری کشور در دست همین تعداد است وشاید حدود همین تعداد هم هستند که عضو نظام نبوده وبعنوان معماردرحرفه ویاغیرحرفه مشغولند واکثر ساختمانهائی که ساخته میشود وشهر ها به این صورت در آمده است  اثرات دسترنج همه این همکاران میباشد. و میتوان مطمئن بود که واقعا معماری ما همین ساختمان هائی هست  که امروز زینت بخش شهر ها وروستاهای ما شده است.  که اگر چنین است پس در معماری ما چالشی وجود ندارد واگردر این ساختمانها اختلافات شهرداری وطراح و صاحب امضا  ومالک حل شود که دیگر چالشی باقی نمیماند  .چون همه دارند کار خودشان را میکنند ونان خودشان را در می اورند .حلالشان باشد.برای اکثر قریب باتفاق این عده کثیر مهم نیست که این معماری با طبیعت همخوانی دارد ویا ندارد ویامناسبات اقلیمی  با گذاشتن یک لایه پلاستوفوم بین دوجدارحل میشود ویاخیر. حتما این همکاران معتقد هستند وقتی یک طرح مشگل قانونی نداشته باشد وپلان .وبرش ونما و جزئیات ضروری را داشته باشد .دیگر مسئله ای  درمعماری باقی نمیماند که چالش بر انگیز باشد . شاید اعتقاد عمومی بر این باشد که زیبائی یک طرح ویک بنا  بر عملکرد داخلی ارجح است ومعمار وظیفه دارد ساختمانی را طراحی ومدیریت نماید که به تنهائی از نظر مردم زیبا باشد ولو بزور تزئینات جانبی ومهم نیست که با ساختمان کناری خودش  هماهنگی دارد  یاخیر وشاید اصلا ضرورتی نداشته باشد که بامعماری ساختمانهای هم چشم اندازمحور های دسترسی همجوار  هماهنگی فرم ورنگ ومصالح داشته باشد وشاید شگرد  هماهنگی با کار فرما  برای اخذ مجوز تراکم بیشتر  از خود معماری مهمتر باشد .آری باید نان در اورد وشیرین کاری کرد تا چرخ زندگی بچرخد  ولو آنکه شهر همین بشود  که شده است  چالش معماری اگر باشد که فراوان هم هست وآن هم دردرون عده ایست که فکر میکنند معماری پیچیده تر از  جفت وجور کردن مصالح است  ومعتقدند که معماری شعریست برای ظاهر نمودن واقعیت های زیبای طبیعت  و قطعه ایست از یک موسیقی منطبق بر آهنگ زندگی شهری ویا روستائی  ومعماری بیان احساسات معمار است از طریق بهم بافتن آهن وعشق  وآجر وسیمان واحساسات  ومحبت  ودیگرمصالح همراه با چاشنی تناسبات وزیبائی برای دستیابی به یک سرپناه برای عملکرد مشخص و برای زندگی  آدمهائی که در  آدمیت غرق اند  .آدمی که زیبایی را حس میکند همچنان که درخت را  وگل را  وکوه ودشت را حس میکند  وهیچ چالشی سخت تر ازاین نیست که معمار باخود در گیر تفکر ویاری گرفتن از ذهن  برای خلق طرح  چند متر مربع ینا  با رعایت موارد فوق باشد ودرآخر کار هم ناراضی از پشت میز کارش برخیزد و مشکوک از اینکه چرا آن چیزی را  که احساس میکند نمیشود بر روی کاغذ آورد  وچرا شعر معماریش باقافیه شعر زندگی مردم سرزمینش  آنطور که دلش  می خواهد نمیخواند  .  شاید خود آدمیت اینقدر  پیچیده است ویا معماری اینقدر رمز وراز دارد که او هنوز ان را در نیافته است  وشایدهم  .       

سالها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب            لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن .

بعقیده بسیاری از مهندسانی که بازار کار را در دست دارند  معماری آن قدر هم که بعضی از معماران به آن فکر میکنند پیچیده نیست وکشیدن چند خط وحل چند عملکرد در پلان وپس وپیش کردن آجر وسنگ در یک نما این همه  فلسفه بافی نمی خواهد .          چالش معماران فقط گرفتن کار  ودریافت حق الزحمه مناسب است  واگر معمار این چالش را با کارفرما ویا اقتصاد راکد کشور دارد  گناه معماری نیست و خود معماری هیچگونه چالشی ندارد و  به انها که درمعماری چالش دارند خواهند گفت 

ترسم که به کعبه نرسی اعرابی          این ره که تو میروی به ترکستان است         

یزدان هوشور.         

عضو مرتبط : یزدان هوش ور  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید