تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1969

معماری ، تا فردا (آینده معماری ایران )

آینده معماری و اینکه سیر تحول معماری رو به کدام طرف دارد شاید یکی از بزرگترین دغدغه های جامعه  معماری معاصر است . این دغدغه و نگرانی در جامعه معماری ایران نیزوجود دارد . روند معماری معاصر تا کنون تحولات گوناگون را تجربه کرده است  که نقطه اصلی شروع این دوره را می توان انقلاب صنعتی دانست و دوره بعدی یعنی معماری مدرن شیفتگی و وابستگی کامل به تکنولوژی بود. نگرش و معماری دوره مدرن بعدا توسط دوره بعدی که پست مدرن نام گرفت بشدت نقد شدو معماری به سمت زمینه گرایی و انسان گرایی گرایش پیدا کرد و البته تکنولوژی در اینجا ابزاری بود که به کمک این نوع معماری می آمد. دردهه های اخیر به سبکهایی از قبیل های تک ، اکو تک ودی کانستراکشن  ، فولدینگ و پرش کیهانی و نظایر آن برمی خوریم که براساس این مکاتب و سبک ها آثاری ساخته شده است و تحولاتی در معماری معاصر جهان رقم زده است. ایران نیز از این نوع تحولات بی بهره نماند و آثاری البته بسیار ضعیف و گاهی بسیار سطحی با تبعیت از سبک های جدید بوجود آمد. به موازات این جنبش های معماری موارد دیگری نیز به عنوان عوامل مهم در طراحی معماری مطرح شد که شاید به طور کلی بتوان به آن نام معماری پایدار را داد . معماری که در آن بحث سازگاری با محیط و اقلیم و صرفه جویی در بهینه سازی مصرف سوخت  ، استفاده از انرژی های رایگان و پاک و استفاده از مصالح بازگشت پذیر به طبیعت مطرح شد.  

کشورهای زیادی به این موارد توجه نمودند و قوانین و مقررات زیادی در این خصوص تدوین شد که در ساخت وسازها رعایت شود.

به غیر از بحث های معماری پایدار بحث هویت در معماری نیز در جهان به صورت نگرش های پست مدرنیستی و نئوکلاسیک مطرح شده است که در ایران نیز حرکت هایی ازاین نوع به چشم می خورد.

سئوال اینجاست که معماری پایدار و ایجاد هویت در معماری تا چه حدود در معماری ایران جدی گرفته می شود یا جدی گرفته خواهد شد.

همه ما ارزش منابع سوختی و فسیلی را می دانیم و آگاهیم که آلوده کردن محیط زیست چه پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت و به جای آن استفاده از نور خورشید و وزش باد در ساختمان و انرژی های رایگان دیگر چقدر می تواند از آلودگی هوا و مصرف بی رویه سوخت جلوگیری نماید ولی تا چه حد این ها را درساخت و ساز این کشور رعایت می کنیم .

تنها طراحی صحیح بازشوها به صورت جهت گیری درست بازشوها و نصب سایبان ها موثر تا حدزیادی می تواند از ایجاد گرمای بیش از حد درساختمان های ایرانی جلوگیری کند و در فصل سرما  نیز می توان ازگرمایش رایگان ناشی از تابش آفتاب استفاده نمود. در عین حال بازشو گذاری صحیح می تواند امکان چرخش باد را درفضاهای ساختمان ها میسر سازد و به سرمایش محیط به طور رایگان کمک موثری نماید.

تنها با کمی دقت و مسئولیت در انتخاب صحیح مصالح می توان از مصالح بازگشت پذیر در طبیعت استفاده کرد تا لطمه کمتری به زمین و محیط زندگی وارد گردد.

شاید در بحث هویت و تقویت ارزش معماری محلی بتوان گفت که اگر معماران ایرانی برای معماری اصیل و غنی خودشان ارزش و توجه بیشتری قائل گردند نقش بسیارموثری در هویت بخشی به معماری معاصر ایران و قاعدتا درسیمای شهرهای ایران خواهند داشت. تقلید سطحی و کورکورانه از سبک هایی که بعدا از طرف خود مروجان سبک نفی می شود قاعدتا نتیجه مطلوبی در هویت بخشی معماری ما نخواهدداشت و بی تفاوتی نسبت به اثری که هر معماری در سیمای شهر و محیط ساخته شده دارد همان روندی را باز رقم خواهد زد که ازچهار پنج دهه پیش در معماری ما رقم زده شده است. ما هزینه می کنیم ولی محصولی را می آفرینیم که تاثیر مثبتی نه در نمای شهری ما دارد و نه در تاریخ معماری مان.

مسئولیت پذیری در خصوص هویت بخشی به معماری و رعایت نکات معماری پایدار از عوامل بسیار مهم در آینده معماری ایران است و اینکه چقدر توسط معماران و دست اندرکاران اعمال و اجرامی گردد فراز یا نشیب آینده ساخت و ساز ما را رقم می زند.

نسیم ایران منش ( معمار و شهرساز)

موضوعات مرتبط : معماری، تافردا    
عضو مرتبط : نسیم ایران منش  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید