تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2431

کاربری درست استفاده از اراضی شهری نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد

علاوه بر موقعیت مناسب طبیعی زمین از پستی و بلندی زمین گرفته تا وجود و فضاهای باز و سبز در شهر ها عوامل دیگری نیز وجود دارد که در افزایش یا کاهش آلودگی هوا تاثیر می گذارد در مهمترین این عوامل می توان به برنامه ریزی کاربری اراضی شهری اشاره داشت .

در این مورد قطعه بندی زمین ، درصد سطح اشغال زیر بنا نسبت به زمین ، تراکم ساختمانی ، نحوه چیدمان سطوح زیر بنا نسبت به زمین از یک سو و عواملی همچون عرض معابر ، سلسله مراتب راه ها سامانه های حمل و نقل شهری از دیگر روش می تواند بر این کاهش یا افزایش آلودگی هوا تاثیر گذارد . به عنوان مثال اگر ساختمانها چسبیده به هم ساخته شود ، مانع از عبور جریان باد و انتقال مناسب آلودگی های تولید شده توسط وسائط نقلیه یا دیگر عوامل آلوده کننده هوا می شود . اگر ساختمانها از یکدیگر فاصله داشته باشد و جدا از هم باشد ، جریان باد با استفاده از فضاهای باز سریع تر می تواند آلودگی تولید شده را به بیرون از آن فضاها منتقل سازد .

در نحوه استقرار عوامل کاربری زمین که بعضی به نوعی آلوده کننده محیط محسوب می شود مانند کارگاهها و کارخانجات صنعتی نیز این موارد باید در ارتباط با جریان وزش باد به سوی شهر تعیین شود . از اهم موارد دیگر می توان به گسترش فضاهای سبز و ایجاد فضاهای باز و سبز حایل بین کارخانجات تولید کننده هوای آلوده با زیستگاههای شهری اشاره کرد.

از جمله مهمترین موارد دیگری که هر کدام جای بحث طولانی دارد ، باید به برنامه ریزی درست سلسله مراتب فضاهای شهری مانند استقرار محله ها و نیازمندی های سلسله مراتبی خدمات شهری و همچنین ارتباط صحیح بین مراکز کار ، تحصیل ، تفریح و گذران اوقات فراغت با واحدهای مسکونی اشاره کرد . به عنوان نمونه در تهران فاصله زیادی بین واحدهای مسکونی با مراکز کاری و در طول چند ساله اخیر فاصله زیاد بین مراکز آموزشی و خدمات شهری وجود دارد که این خود علاوه بر افزایش بحران رفت و آمد و مصرف سوخت و صرف وقت بیهوده ، از جمله مهمترین عوامل تولید کننده آلودگی هوا محسوب می شود که با برنامه ریزی کاربری زمین برای جنبه های محتوایی و مکانی فعالیتهای شهری به کاهش اینچنین آلودگی هایی پرداخت .

دکتر اسماعیل شیعه
استاد شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

موضوعات مرتبط : هوای پاک    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید