Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1683

اردیبهشت معماری

هزار سال پیش، حکیم ابوالقاسم فردوسی خانه را چنین توصیف می‌کند: «همی جای شادی و آرام و مهر». «شادی»، «آرام» و «مهر». و این تمام آن چیزی است که از معماری می‌خواهیم. همه آن چیزی است که از اردیبهشت می‌خواهیم. معماری اگر اردیبهشت نباشد معماری نیست. اردیبهشت یعنی زیبایی، یعنی رهایی، یعنی بیداری؛ تمام آن چیزی که در معماری می‌جوییم.

اردیبهشتِ معماری، در زمانه و سرزمین ما، یعنی فریاد برای زیبایی و رهایی. زمانه‌ای که از معماری‌های باشکوه و زیبا عاری شده‌است. سرزمین ما روزگاری مهد معماری فاخر و ماندگار بود. در این سرزمین و در این زمانه باید ندای فردوسی را فریاد کرد که ما از معماری «شادی» می‌خواهیم. معماری باید شادابی زندگی ما را تامین کند. افسردگی را از میان بردارد و تحرک و زیبایی به‌جایش بنشاند. باید به ندای فردوسی گوش جان سپاریم که معماری قرار نیست آرام از ما بگیرد و خشونت بگسترد. معماری باید آرامِ جان ما باشد و آسایش زندگی را تامین کند. معماری باید مهربانی بیفزاید و دوستی بیافریند. مگر معماری زبان گفتگو نیست؟ مگر معماری آنی نیست که مردم همدیگر را در آن می یابند؟

اردیبهشت نماد بهشت و شادابی است، نه فقط به تقارن زمانی‌اش با رویش و زایش طبیعت در اقلیم معتدل ما، بل بخاطر حافظه تاریخی و اساطیری ما مردمان. مبانی معماری را باید از اردیبهشت گرفت.

زیبایی، نخستین نشانه و بروز اردیبهشت است. با این زیبایی، رهایی به بار می‌آید. و رهایی موجب بیداری می‌شود. بی دلیل نیست که اردیبهشت قرارگاه زمانی جشن‌های معماران می‌شود. شیخ بها بهانه است، تا روزی از روزهای اردیبهشت را به‌جشنِ حرفه‌ای بنشینیم. میراث فقط یک نشانه است تا روزی دیگر را از این ماهِ فرخنده برای گرامیداشتش دورِ هم جمع شویم. اردیبهشت جان معماری است، روح معماری است.

ما در این روزها معماریِ اردیبهشت نداریم. فقیر شده‌ایم و کم‌توقع. گم کرده‌ایم بسیاری از اردیبهشتی‌های معماری را. در این جهان، من وتوی معمار باید مسکن و اداره را به گونه‌ای بسازیم که تن رنجور تاریخی ایرانی در آن بشکفد و بال بگیرد. معماری ما باید معماری شکوفنده و شکوفاننده باشد. امروز ما در پی اردیبهشتِ معماری هستیم تا جان‌مان را با هوای تازه سیراب کنیم. ما امروز تشنه‌ایم و این تشنگی را احساس می‌کنیم. همین احساس تشنگی است که ما را به اردیبهشت معماری می‌کشاند. می‌دانیم معماری چه گوهری است. می‌دانیم چه اکسیری است معماری. و به همین خاطر، دنبال اردیبهشت معماری هستیم. همین.

بهروز مرباغی

عضو مرتبط : بهروز مرباغی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید