Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :4034

اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری

 • نویسنده : اسماعیل صالحی - مرتضی دیناروندی - امیر هدایتی
 • ناشر : انتشارات سیمای دانش (با همکاری انتشارات آذر)
 • سال نشر : چاپ دوم ۱۳۹۳

فهرست مطالب

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول : فضای سبز شهری
 • فصل دوم : پارک های شهری
 • فصل سوم : ضوابط اجرایی طراحی پارک های شهری
 • فصل چهارم : ضوابط مکان یابی و طراحی ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز پارک های شهری
 • فصل پنجم : ضوابط طراحی فضای بازی کودکان
 • فصل ششم : ضوابط طراحی کاشت گیاهان در پارک های شهری
 • فصل هفتم : ضوابط طراحی پارکینگ
 • فصل هشتم : ضوابط ایمنی در پارک های شهری
 • منابع
 • فهرست الفبایی

 

مقدمه کتاب:

اهمیت احداث پارک‌ها در محیط‌های شهری از آن رو که در تلطیف هوای شهرها و افزایش کیفیت آنها و در نتیجه عملکرد اکولوژیکی شهرها مؤثر می‌باشند. اقدامی لازم و ضروریست که خوشبختانه طی سال‌های اخیر به دلیل تبییت اهمیت، آنها در جامعه گام‌های مؤثری از سوی مسئولین برداشته شده است. یقیناً به پارک‌ها در هر زمان و مکان که فرصت و استعداد آن وجود داشته باشد، نیازمندیم. پارک‌ها فرصتی برای بهسازی شهرها و تأمین کننده زیر ساخت‌های سبز و سرآغازی جهت بهبود اکولوزیک شهرها و ایجاد ساختاری پایا و استخوان‌بندی مناسبی برای آنها به شمار می‌روند.

امروزه پارک‌ها در محیط‌های شهری فقط برای قدم زدن، دیدن و دیده شدن و محل پیک‌نیک به صورت یک صحنه نمایش و یا تنها به عنوان یک منظره و دورنما احداث نمی‌شود، بلکه با کارکردها، عملکردها و فعالیت‌های متنوع اکولوزیکی و فرهنگی و جهت پاسخ‌گویی به نیازهای افراد در سنین و گروه‌های مختلف متمایز می‌شوند، لذا طراحی پارک‌ تنها شامل طراحی فرم، عملکرد و ساختار و حتی فضا نمی‌شود. بلکه پارک‌ها محل تجلی تجربه مردم، زندگی موجودات، فرایندهای خود. سازمان دهنده طبیعت، توانایی دادن به اجتماع وتوانمند شازی استفاده کنندگان است، که به هویت و سرزندگی بخشیدن به مکان و محل زیستن کمک خواهند کرد. اما ضابطه و الگوی مشخصی که نسبت این فضاها را تعیین نماید و یا چگونگی استقرار کاربری‌ها را در داخل پارک‌های شهری مشخص می‌سازد، تاکنون به صورت جدی تعیین نگردیده است، فقدان چنین ضابطه و الگویی باعث شده تا عملکرد فضاهی مختلف پارک‌ها در ارتباط با موقعیت محل و سلسله مراتب شهری آنها از تناسب و توازن متعادل پیروی ننماید و در مواردی نیز کمیت و کیفیت عناصر سازنده و فضاها، با فرهنگ و آداب و رسوم مردم متناسب نمی‌باشند. د رچنین شرایطی است، تعیین اصول وضوابط مشخصی برای طراحی پارک‌ها می‌تواند پاسخ‌گوی بسیاری از کاستی‌های موجود باشد تا ضمن ترسیم چهارچوب کلی پارک‌های شهری، در صورت امکان تمهیدات بهسازی پارک‌های موجود در سطح شهرها را نیز فراهم آورد.

کتاب پیش‌ رو مجموعه کاملی از اصول و ضوابط مهم و کاربردی مربوط به طراحی، اجرا و مدیریت پارک‌های شهری می‌باشد تا با بکارگیری آنها در طراحی و احداث پارک‌ها، علاوه بر زیبایی محیط بر هر چه جذاب‌تر شدن و کاربردی بودن پارک‌ها و فضاهای سبز، به کاهش هزینه‌های اجرا و نگهداری نیز بیانجامد.

اسماعیل صالحی - مرتضی دیناروندی - امیر هدایتی

مطالب مرتبط : پیشگفتار کتاب در کتابخانه معماری و هنر

 

 نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید