تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1577

امانتی به نام محیط‌زیست

استواری زنجیره حیاتی بشر براساس پایداری و بلوغ و تعالی است، ولی امروز با نگرانی شاهدیم چگونه آدم‌ها حتی دورترین نقاط كره خاكی را مورد تهاجم و تجاوز خودشان قرار دادند و با ناباوری می‌بینیم چگونه مظاهر ارزشمند طبیعت این منشاء حیاتی را كه بنابر احكام و آیات مقدس امانات الهی شمرده می‌شوند بنابر شواهد تاریخ یا آن را از میان بردند و یا در شرف نابودی قرارش دادند، تا آن درجه كه فرار كوتاه از شهرها به منظور لذت بردن از طبیعت را غیرممكن ساخته

با استناد به كلام‌الله مجید در سوره احزاب آیه 72:
«انا عرضنا الامانه علی السموات والارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا»

بدین معنا كه حمل امانات اعظم برعهده انسان واگذاشته شد ولی این «بشر ظلوماً جهولاً» آن را به یك بحران عالم‌گیر بدل ساخته، بحران محیط زیست كه مشكلات متنوعی در نحوه تفكر اقتصادی و توسعه‌های شهری ایجاد كرده است، ناخواسته بشریت را در مقابل تحولاتی اساسی قرار داده:

  • نخست مسلم شدن بطلان نظریه‌هایی‌ كه اساس‌شان بر اعتقاد به بی‌انتها بودن منابع انرژی و سایر معادن طبیعی است بر همین اساس مدیران و قانون‌مداران جامعه مجبور شدند اذعان كنند كه این اهداف به خودی خود به منظور تعیین خط‌مشی و سیاست كاركردها نارسا و باطل بوده و راهكاری برای رفع مشكلات شهری و اقتصادی در بر ندارد، حاصل این نارسایی دورنمای شوم بحران بشری و زیست محیطی است كه بر این منوال دیر یا زود آخرین مظاهر حیات‌بخش معرفت الهی را (بنابر آوای مهر سعدی، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت كردگار) در معرض نیستی و نابودی قرار داده، آن گاه مضطربانه از دست رفتن این زیبایی‌ها حیاتی را شاهد خواهیم بود.
  • وجود ارزشمند دیگر این امانات فرهنگ و هویت شهرهای چند صد ساله‌مان است كه در زیر چرخ‌های انبوه و كوبنده ماشین و ماشینیزم همراه با انواع آلودگی‌های صنایع پریشان و درمانده به تاراج می‌روند، دیگر مظهری از فرهنگ و هویت ملی كه توان باروری جهانی داشته باشد در آن یافت نخواهد شد.
  • ما بر آین باور هستیم كه شناخت عالم هستی به عنوان «كلیتی‌» زنده و پویا كه جامعه بشری مسئول حفظ و حراست آن است امریست قطعی و لكن دارای تاثیر و نفوذی نیست كه به خودی خود در وجدان مردم نظام جدیدی از ارزش‌ها را ایجاد نماید. تنها راه حل آمیخته با باورهای گذشته كه به تمام معنی «روحانی و علمی» باشد یعنی در برگیرنده دو اصل اساسی «دین و علم» می‌تواند بشریت را توانایی آن بخشد كه مسئولیت، تولیتی را كه جبر تاریخ تحمیل می‌كند برعهده گیرد.
  • این فكر كه ماهیت انسان دارای بّعد روحانی هم هست، یعنی در حقیقت هویت اصلی انسان روحانی است. حقیقتی است كه برای اكثریت عظیمی از مردم جهان نیازی به استدلال و اثبات ندارد، طبعاً این واقعیت دربرگیرنده بلوغ و تعالی انسان‌هاست كه در آستانه‌اش قرار داریم، بنابراین واضح است كه هر كوششی كه به منظور پیشرفت انسا‌ها معمول گردد باید دور از هر گونه نابرابری و تبعیض موجب شود كه استعدادها و قابلیت‌هایی را كه بالقوه در همه مردم موجود و تا این حد خلاق است عملاً به منصه ظهور و بروز رساند پس چرا مسائل روحانی كه بشر با آنها مواجه است در مطالعات، مذاكرات مربوط به توسعه و عمران مربوط به طبیعت و محیط‌زیست مورد توجه اساسی قرار نمی‌گیرد؟ چرا اغلب اولویت‌ها در برنامه توسعه و عمران و مفروضاتی كه مبنای اولویت‌های مزبور است صرفاً براساس جهان‌بینی مادی تنظیم شده كه فقط اقلیت‌های كوچكی از مردمان جهان بدان پا بندند؟
  • در پایان قرن بیستم نمی‌توان از این عقیده پیروی كرد كه نیازهای انسانی را می‌توان با نحوه‌ای از توسعه اجتماعی و اقتصادی كه صرفاً بر مبنای مادیات زندگی انسان مایه گرفته است برآورده و فاصله ژرف و هولناك مابین سطح زندگی گروه كوچك صاحبان صنایع و ثروتمندان و اكثریت عظیم از لایه‌های اجتماعی جهان كه در پنجه فقر گرفتارند و پیوسته افزایش می‌یابد برطرف ساخت.
  • لذا بدون بازنگری دقیق در طرز فكر ها و فرضیاتی كه اكنون اساس اقدامات توسعه اقتصاد ـ معضلات محیط زیست و رابطه اجتماع با محیط زیست است می‌توان به چشم‌اندازی از مرحله بعدی سامان‌دهی‌ها و پیشرفت دست یافت تصوری است باطل در جریان این بازنگری خیلی زود به مسائلی اساسی برخورد می‌شود كه هدف‌های درازمدت چون ساختار اجتماعی مورد نیاز ـ مشكلات توسعه و ترویج عدالت اجتماعی و ماهیت و نقش دانش در ایجاد تغییراتی پایدار پی‌ می‌گیرد. چنین بازنگری به جست‌جوی رابطه‌ای متین و توافق ارزشمند بین طبیعت ـ محیط زیست و انسا‌ن‌ها منجر خواهد شد و راه‌گشای رسیدن به هدف غایی حرمت نهادن به این «امانت اعظم» طبیعت و محیط زیست می‌گردد.
  • در حقیقت موفقیت در این زمینه معیاری است برای ارزیابی موفقیت برنامه‌های توسعه پایدار و كوشش‌های مجدانه برای حفظ مظاهر و مناظر ارزشمند طبیعت در مقابل هجوم ماشینیزم و صنایع و انفجار جمعیت.
  • باید باور داشته باشیم هرگونه اقداماتی‌ كه در جهت توسعه پایدار اقتصاد بدون توجه به محیط زیست و طبیعت انسان تنها تحصیل مادیات را هدف قرار دادن با نیازهای دنیایی كه انگیزه و آرزوی «عدالت اجتماعی» و «یگانگی بشری‌» را دارد ناسازگار است. لذا تصوری بدین پایه و مقیاس سوالی را جلوی رو می‌گذارد كه چه قدرتی می‌تواند این تحول را به وجود آورد و هم‌چنین كدام مرجع و مقامی اختیار دریافت این امانات الهی را دربر دارد؟ و اهل‌اش كیست؟
  • در این مقوله دو اصطلاح آشنا یعنی «قدرت و اختیارات» نیز مانند سایر مفاهیم ذكر شد و مربوط به وحدت و یك‌پارچه شدن‌ها باید از نو تعریف شود. با الهام از آیه شریفه می‌فرماید: «ان الله یامركم ان تودوا الامانات الی اهلها»
  • به فرهنگی رجوع می‌كنیم آن چه در چند هزار سال شاخص اكثر نژاد بشر به شمار می‌رفت آن بود كه «قدرت و اختیار» را از جمله امتیازات افراد گروه‌ها و اقوام طبقات خواص می‌دانسته‌اند (كه البته بیشتر به مردان تعلق داشته است) این امانت‌داران نااهل سبب سیر قهقرایی در زمینه رفاه جامعه شدند و انهدام طبیعت و محیط زیست حاصل ناموزون این نااهلی‌هاست. نتیجتاً قدرت به معنای مزیتی برای گروه‌های مختلف در رفع نیازهای آینده بشر نارسا بوده و بایستی آن را باطل دانست و دیدیم عملاً به توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بشر كمكی نكرد و نخواهد كرد، بنابراین نوع انسان ناگزیر است خود را از قید مفهوم موروثی و كاربرد سنتی قدرت رها سازد، در این میان به بارزترین نمونه قدرت یعنی «قدرت حقیقت» بر می‌خورم. این قدرت با در آمیختن و ارتباط با برخی از عظیم‌ترین انگیزه‌های فلسفی ـ دینی ـ هنری و تجربه علمی یكی از برجسته‌ترین و عالی‌ترین عوامل ایجاد تحول بشری بوده است، پیروی از چنین قدرتی در نحوه رفتار كسانی كه می‌توانند نمونه و سرمشق و امانت‌دار جامعه قرار گیرند وسیله‌ای باشد برای تجهیز و بسیج نیروی بی‌كران كوشش آدم‌ها، چه در زندگی فردی و یا در جوامع و لایه‌های اجتماع.

وجود این قدرت متبلور می‌كند آنچه تقریباً به كلی مجهول مانده، عظمت قدرتی را كه بر اثر تحقق اتحاد و اتفاق حاصل می‌شود، این قدرت چنان عظیم است كه جهانی را منور می‌سازد.

اردشیر سیروس - دبیر شورای معماری و صنایع و عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران

موضوعات مرتبط : محیط زیست    
عضو مرتبط : اردشیر سیروس  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید