این سازمان جهانی تا سال ۱۹۴۶ میلادی رسمیت اجرایی داشت، که طی این مدت، به تناوب ۵۸ عضو داشت، که ۴۲ عضو از این ۵۸ عضو، از جمله ایرانبه‌عنوان عضو اصلی و موسس به فعالیت می‌پرداختند. اهداف این سازمان، خلع‌سلاح، جلوگیری از جنگ به‌واسطه تامین امنیت همگانی، رفع اختلاف و مشاجره بین کشورها از راه مذاکره و دیپلماسی و همچنین بهبود سطح زندگی جهانی بود. ابتکار تشکیل چنین سازمانی را وودرو ویلسون، رئیس‌جمهوری آمریکا در آخرین بند از اعلامیه چهارده ماده‌ای خود ارائه داد، با این حال به‌دلیل مخالفت سنا و سیاست انزواطلبی، آمریکا هرگز عضو آن نشد.