Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1115

انديشه ايرانشهر

سال ششم، شماره 18 و 19 (1393)

انديشه ايرانشهر فصلنامه‌اي تخصصي در حوزة شهرشناسي در ايران و جهان است، كه هر شمارة آن به يك موضوع اختصاص يافته است.

انديشه ايرانشهر

شماره 18 و 19 انديشة ايرانشهر به موضوع « توسعه و ساخت‌وساز در ايران معاصر»، مبتني بر پژوهش‌هاي ميداني در استان مازندران، اختصاص دارد. برخي از مقالات مطرح شده در اين شماره عبارتند از: نسبت ساخت‌وساز با معماري و شهرسازي در توسعه نيم‌قرن اخير ايران (90-1340)؛ ارزيابي چرخه حيات ساختمان؛ معيارهاي صرفه‌جويي در طراحي ساختمان و شهر؛ نسبت گردشگري با توسعه استان مازندران با تأكيد بر توسعه شهري (1350-1390)؛ تحليل جغرافيايي مسكن و معماري در دهستان ميانبند شهرستان نور؛ كاوشي در كمبودها و مشكلات فضاهاي مسكوني شهري در ايران و نارضايتي شهروندان از خانه‌هاي معاصر؛ تجربه‌هاي مهندس داوود يشاريم در تحقق معماري معاصر مازندران؛ و آموزش معماري و صنعت ساختمان.

 نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید