تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1971

باغ – باغ طبیعت یا طبیعی

باغ در فرهنگ لغت چنین تعریف شده است . محل ویا محدوده ای كه دارای اشجار مثمر وغیر مثمر باشد باغ نامیده میشود .
در برخی از مناطق باغات بصورت طبیعی بوده و انسان در پیدایش و ایجاد آن نقشی نداشته كه بنام جنگل نامیده میشود .
جنگل یعنی منطقه ای در طبیعت كه بطور خود رو و بدون دخالت بشر ایجاد شده است .
جنگل ها از منابع طبیعی ارزشمند بشمار میروند و مورد بهره برداری قرار میگیرند در بعضی از مناطق بدلیل برداشت از جنگل ( با قاعده و یا بی قاعده ) نسبت به قرص درخت اقدام میكنند و در برخی نقاط آن منطقه را رها میكنند و یا در آن مناطق جنگل مصنوعی بوجود میآورند .

منطقه جنگلی از نظر هیدرولوژی و ائو لوژی و اكولوژی برای خود آب وهوای مناسب بوجود می آورد .
بارش های باران و رطوبت بسیار وجذب آب وغیره نكات قابل توجه و تعمق است در حالی كه قسمتی یا كل از جنگل از بین میرود دراكولوژی وآب وهوای منطقه اثر مستقیم میگذارد و بنا به تعریف آب وهوای منطقه تغییر و یا دگرگونی میشود .
سیكل های هوای مرطوب واستقرار درمنطقه جنگلی از بین میرود ودرنتیجه از نظر آب وهوا تغییرات عمده ای درمنطقه بوجود می آید. جنگل ها شش های تنفسی طبیعت هستند و از بارش ها و رطوبت هوا استفاده میكنند و باعث لطافت هوای تنفسی نیز میگردند .
طبیعت از دو مولفه مهم تشكیل شده است :

  1. طبیعت جاندار
  2. طبیعت بی جان

1-طبیعت جاندار :

همانگونه كه ازموضوع مشخص است طبیعی كه داری روح و روان باشد طبیعت زنده نامیده میشود همانند حیوانات - انسان - خزندگان و....

2-طبیعت بی جان :

این طبیعت تشكیل شده از كوه ها- دشت ها - رودخانه ها - جنگل ها و اقیانوس و بطور كلی جامدات
طبیعت بی جان هرچند از نظر ظاهری دارای روح وروان نیست ولی این طبیعت است كه طبیعت جاندار را دردل خود جای داده و مكمل طبیعت وبه زندگی رونق می بخشد.

زمانیكه بارش بارانی انجام میگردد د رنگاه اول طبیعت بی جان از آن بهره می جوید. در جنگل ها تبدیل به طراوت میگردد و د ردل كوه ها تبدیل به چشمه سارها ورودخانه میگردد و برای طبیعت جاندار حامل زندگی است . زندگی بدون اب وجود نداشته ونخواهد داشت .

طبیعت سبز ویا نگین سبز الهی با آب زنده است وبا آب باطراوت است و وجود آب در سنگلاج ها وشوره زارها نیز موثر است .
آب برای انسان نعمت الهی بوده و میباشد .
زندگی انسان با دوعامل طبیعی یكی هوا ودیگری آب . پیوسته و بدون آن زندگی ممكن نیست .
انسانها در طول ایام زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده وتشكیل كلون ویا دهات ویا شهرك ویا شهرهای جدید را دارند .
روند تشكیل مناطق موجب تسخیر قسمتی از طبیعت توسط انسان شده است . قسمتی از طبیعتی زنده وهم طبیعت بی جان است .
در هر منطقه ای كه دارای آب وهوای مناسب ودارای گیاه مخصوصا" در خت بود مورد توجه انسان قرار گرفته است و در كناره آن سكونت گزیده و در كنار رودخانه ها ویا جنگل ها شهر ك ها وشهرها ایجاد شده است و مخصوصا" در جنگل ها بعلت وجود طبیعت حاصل خیز مراكز سكونتی ایجاد شده است .

این نكته قابل تامل است كه تا انسان طبیعت را نشناسد آنرا تخریب میكند وزمانی كه طبیعت را شناخت برای ترمیم آن قسمت از طبیعت اقدام میكند كه دیگر آن طبیعت نخواهدشد .
شهرها با وسعت خود اراضی جنگل ها وطبیعت را می بلعند و تخریب محیط میگردد ساختمانها ی مسكونی وتجاری و صنعتی و ..در ان محل ها احداث میكنند وحس این حالت انسان سعی میكند طبیعت را شهر می آورد طبیعت بی جان راكه برای انسان جان آفرین است .
ایجاد باغات در بافت های مسكونی از سالیان دور مورد توجه انسان ها مخصوصا" ایرانیان قرار گرفته واصول باغ سازی در ایران پایه گذاری گردیده است .
باغ ایرانی دردنیا یكی از هنرهای طبیعی انسانی شناخته شده است . در زبان بیگانه به باغ گاردن یا جاردین وبه باغ های درون شهری ویا بوستان ها ویا گلزارها پارك و یا فضای سبز گفته می شود ویا كلمه فضای سبز ( Green speace ) درمحاورات ویا مكاتبات بسیار بكار می رود و باید هم وزن و هم معنی این كلمات در زبان فارسی یافت میشود را بكار برد .

زمانی كه زبان پارسی را پاس بداریم ازكلمات بیگانه استفاده نخواهدشد و بجای آن كلمات پارسی بكار خواهد رفت .
با توجه به مورد ذكر شده باغ طبیعی درون شهری به اصطلاح پارك شهر و یا بوستان و جنگل شهری نامیده میشود .
در زمان سلسه صفویه وقاجاریه ویا پهلوی باغات درون شهری در نقاط مختلف ایجاد شده است كه باغستان ( پارك ) شهر كه د رمحدود مركز شهر تهران قراردارد یا باغستان ملت ویا باغستان لویزان

نكته اول : بعضی از این باغستانها درمناطق حفاظتی شهر قراردارند كه میتوانند كمربند سبز شهر باشند.
نكته دوم : شاهان ایرانی علاقه خاصی به گل وگیاه ودرخت داشته و نام هر درخت دارای معنی لغوی عرفانی بوده است همانند درخت سرو كه نشانه ازادگی میباشد و شعرا نیز از آن اسامی در اشعار خود بكار برده اند .
نكته سوم : سلاطین و پادشاهان در طول تاریخ در هر مكان از كشور ایران كه علاقه ای داشتند دستور ساخت باغ و كوشك باغ میداده وباغی بسیار زیبا ودارای فرهنگ باغسازی با عمارتی دل انگیز ایجاد میكردند كه میتوان نمونه از این مورد را در شهر بهشهر ( باغ عمومی و محل شهرداری ) - باغ ایوگلی تبریز- باغ دلگشا شیراز - باغ ملت در تهران - با غ دولت آباد یزد و سایر باغات در دیگر نقاط ایران.
نكته چهارم : زمانی طبیعت سبز با ارزش است كه آنرا ارج نهیم نه آنكه جنگلی را تخریب كنیم ودر آن جنگل مصنوعی بسازیم .

نتیجه كلام :

تخریب طبیعت آسان ولیكن سازندگی آن بسیار مشكل وبرخی اوقات غیر ممكن است زیرا صدمات وارد شده به طبیعت گاهی اوقات غیر قابل جبران است واین بازسازی نیاز به زمان بسیار طولانی دارد
منطقه ای از كره زمین در اثر دخالت بشر دچار دگرگونی آب وهوای می شود وطبیعت و آب هوای آن منطقه دگرگون می شود و اگر بخواهیم آن طبیعت وآن آب وهوا را همانند اول نماییم باید مولفه های اولیه را درآن رعایت كنیم .
بد نیست اشاره شود كه دگرگونی آب وهوا وموجب پدید آمدن ریزگرد ها كه تماما" از دخالت انسان در چرخه طبیعی بوده حاصل شده است .

وزش باد موجب فرسایش زمین میگردد واگر زمین دارای رطوبت نسبی نباشد همراه با باد خاك ساییده ( ریز گرد ها ) شده ازنقطه ای دیگر خواهد رفت وشاید این سفر ریزگردها چندهزار كیلومتر گردد و موجب آلوده شدن هوای سایر مناطق ویا شهر های دیگر میگردد .
نكته پنجم : شهر سالم نیاز به هوای سالم دارد و این هوا با وجود تردد هزاران اتومبیل وسكونت میلیونها انسان و وجود كارگاهها وكارخانه ها جوابگو نخواهد بود و به منظور تامین هوای سالم وپاك وقابل تنفس نیاز به تامین و ایجاد شش های تنفس با همان باغها در بستر شهر ها می باشد و این باغ ها واین بوستانها باید قبل از احداث مكان یابی شوند و سپس نسبت به احداث آن اقدام گردد زیرا اگر باد غالب شهری از شرق به غرب باشد و باغ شهری در غرب احداث شود ثمره آن باغ به سمت غرب خواهد رفت وتاثیر چندانی به سمت شرق ندارد .

همانگونه بعضی از درختان به وسیله جریان باد عطرافشانی نموده وباد موجب بارور شدن درخت میگردد واگر درمسیر باد ی قرار نگیرند حاصلی نخواهند داشت ودرخت غیر مثمر خواهد شد و بدین منظور جهت اطمینان از این عمل در باغات مثلا" سیب در چهار طرف باغ درخت سیب قرمز كاشته ودر وسط در خت سیب سفید كه یا ابن عمل در هر جهت كه باد بوزد باروری حاصل خواهدشد.

نتیجه : با توجه به فرایند فوق میتوانیم نتیجه بگیریم كه كه از نیاز های اولیه جهت تنفس شش های درون شهری و سكنه شهر نیاز به احداث كمربند فضای سبز یا نوار سبز در اطراف شهرها میباشدكه باعث طراوات وپاكی شهرها میشوند .

خلاصه كلام :

شهربدون طبیعت مخصوصا" گیاه وگل ودرخت مفهوم ندارد وزندگی نیز در شهر بدون طبیعت دل انگیز جزء گورستانی پیش نیست .
پس بیایید درختان را در بسترهای طبیعی شهر حفظ وباعث زیبایی شهر ولطافت هوا گردیم .بامید روزی كه به تعداد هر یك از سكنه شهری در آن شهر درختان وجود داشته باشد و از دود كه حاصل تمدن شهری است خبری نباشد .

بیژن علی آبادی

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید