تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1869

باغ فرمانیه (سفارت ایتالیا)، تهران


اثر تاريخي باغ فرمانيه نمونه اي از معماري اصيل ايراني مربوط به اوايل دوره قاجار با كاشي هاي طرح دار دوره ناصري است.ملك فرمانيه شامل باغ، زمين بايرو چندين رشته قنات ،در سال 1326 ه.ق به كامران ميرزا نايب السلطنه قاجار تعلق گرفتو پس از فوت او به دخترش رسيد.

 51

بعد از آن ميرزا فرمانفرما از شاهزاده هاي قاجار ،شمال باغ،سهم قنات ها و ساير متعلقات را خريداري كرد.در سال 1319 باغ و تمام متعلقات آن به سفارت ايتاليا فروخته شد.بنا هاي اين باغ داراي جزييات معماري اصيل ايراني اوايل دوره قاجار است.

مجموعه بناي بيروني شامل يك شاه نشين و دو اتاق سر دري در طرفين حوض خانه،دو اتاق پنج دري در دو طرف شاه نشين مشرف به باغ است.در مركز اين بنا ،حوض خانه هشت ضلعي كه با الگوي معماري چهار صفه و طاق گنبدي طراحي شده ،قرار دارد.گچ بري حوض خانه ،چشم را به فراز گنبد ،جايي كه نور گير گنبد نور خورشيد را به درون مي كشد و بر حوض مدور زيرين و پنجره هاياروسي سه طرف حوض خانه مي پراكند. راهنمايي مي كند. مهمترين عامل تزييني به كار رفته در بناي بيروني و اندروني كاشي كاري هاي طرح دار دوره ناصري است.نماي شمالي بسار سادهو با ستون هاي آجري مسطح با تلفيقي از گچ مشاهده مي شود.نماي جنوبي و اصلي ساختمان بيروني با ايوان سراسري به فضاي باغ گشوده مي شود.ستون هاي موجود بخشي از تزيينات الحاقي است.

 

منبع: سایت کویرها و بیابان های ایران

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

موضوعات مرتبط : باغ ایرانی    
استان مرتبط : تهران  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید