تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2826

بداعت منظر

در ابتدا به معانی و مفاهیم کلمه اشاره میشود : الف -منظر: دیدگاه - قابل رویت - چشم انداز - و..........
ب- بداعت: جمع بدعت و بمعنی رسم و آیین جدید و نو و چیز تازه که سابقه نداشته وسنت تازه که برخلاف دستور دین جعل شود
ج- بداعت منظر : کلمه ترکیبی از بداعت و منظر که در معنای کلی نوآوری در چشم انداز - نوآوری در دیدگاه و منظر و .. میباشد

شناخت منظر :

منظر از نظر شکلی و محتوایی دارای چند وادی مختلف بوده که اهم آن بشرح زیر قابل ذکر است :
  1. منظر بصری
  2. منظر معنوی
  3. منظر مجازی

1-منظر بصری

منظر بصری و یا منظر دیدگاهی پدیده ای قابل رویت توسط بینندگان است این دیده ممکن است دارای وادی وسیع باشد که با جشم نتوان تمام آن محدوده را مشاهده کرد و شاید بتوان قسمتی از آن را از زوایه خاص رویت نمود .

دید انسان محدود است زاویه دید انسان نمی تواند 180 درجه را ببیند ( زاویه دید در بعض از حیوانات خیلی بیشتر از زاویه دید انسان است ) و لیکن منظر وجودی در طبیعت با زاویه بیشتر از چشم بشر است بنابراین تعریف افراد از یک منظر طبیعی نمی تواند یکسان نباشد زیرا زاویه دید آنان متفاوت است و اگر دراین باب صحبتی شود که همگان آن را قبول دارند آن کلیات منظر است نه منظر بطور مشروح و بعبارت دیگر تعریف هر فرد از منظر دید خود با تعریف دیگری در کلیات یکسان ولیکن در جزییات متفاوت است . همانند سایه در تصویر که از زوایای مختلف دارای فرم خاصی است .

در دید چشمی نکات خاصی برای بیننده مطرح میشود که آن نکات شاخصه های آن منظر برای او تعریف میگردد :
بعنوان مثال جنگل و در یاجه کنار هم دارای جشم انداز بدیع میباشد که به تعریف کل چشم انداز و منظر طبیعی بسیار بدیع و دلنواز میباشدو مثال دیگر آنکه تاریخ نگار از منظرخاصی نگارش تاریخ میکند نمی توان یافت تاریخ نویسی که تمام زوایا و یا منظر دوران را به رشته تحریر درآورد

.استاد دکتر باستانی پاریزی مورخ و استادتاریخ در یکی از مقالات خود اشاره می کند که مورخین تاریخ فقط به منظر سیاست آنهم در محدوده زمانی خاصی می پردازند و از دیگر منظر ها سخنی گفته نمی شود و اکثرا" از منظر جنگ و خون ریزی و کشور گشایی سخن به میان می اید و برخی اوقات تاریخ نویسان چند بعدی واقعه ای را به رشته تحریر در می اورند .

2-منظر معنوی

این منظر وجود خارجی ندارد و در دنیای دل میتوان آن دنبا را دید و به آن دنیا وارد شد . برای شناخت بیشتر این منظر کافی است که اشعار مولانا خوانده شود و به دنیای آن اشعار روانه گردیم ویا در اشعار لسان الغیب حافظ شیرازی نظری بیافکنیم و خواهیم دید چه

مناظری بیان میشود که فقط با دید دل میتوان آن منظر را دید .
از مجنون پرسیدند عاشق لیلی که دارای جثه نحیف و لاغر است میباشی که او در جواب گفت اگراز منظر چشم مجنون به لیلی نگاه کنی توهم عاشق لیلی خواهی شد .
سخن در این باره بسیار است که بدین جند کلام بسنده میشود .

3- منظر مجازی

این منظر دارای دنیای واهی و بی وجود است دنیای کاذب و زود گذر که فقط نقشی است بس سریع که از دیدگان ما میگذرد و در ذهنمان نقش میبندد حرکت سریع تصاویر در جلوی چشمان ما تصاویر و یا احجام و یا مناظر را با هم ترکیب و شکل و یا حجم و یا منظری را نشان میدهند که در هیچ دنیایی هستی وجود ندارد .

سینما یک منظر مجازی است که در آن با نمایش تصاویر بطور پیوسته و با تواتر فرم و طبیعت و حیات کاذب ساخته میشود و انسان برخی اوقات با دیدن یک صحنه از فیلم ا حساس وجود درآن وادی را میکند و یا در زمینه بازیهای رایانه ای این چنین است بازیکن با مهره های نقش بسته رایانه نقش با حرکت میافریند و در چشم منظری دیده میشود که در هیچ وادی حقیقی و حتی معنوی وجود ندارد و برخی اوقات انسان مسخ این منظر کاذب و یا مجازی میگردد به آن دل میبندد .

جند کلامی در مورد بداعت منظر در شهر

با توجه به مطالب فوق و شناخت این کلمه مفهوم و کاربرد آن در زندگی بسیار ملموس است . زندگی مشترک شهری دارای مناظر خاص خود میباشد و مناظر بستگی به مطالب و موارد روانی خانواده و جامعه شهری و زندگی شهری دارد .

یکی از مسایل مهم زندگی مخصوصا" زندگی جمعی و شهری گریز از یکنواختی و رفتن به دنیای نوآوری و جدید میباشد که این مهم مورد قبول سنت گرایان و مدرنیسم میباشد زیرا هردو قشر به زندگی و به زنده ماندن معتقد و به دید و منظر احترام خاص قائلند . هیچکدام از این دو قشر با طبیعت مخالف نیستند و هردو طبیعت گرا و طرفدار نوآوری به گونه خود میباشند . هردو طیف زیبایی را میشناسند و طبیعت را دوست دارند ولیکن در عقیده و سیاست و عملکرد آن با هم اختلاف دارند .

در دید منظر و طبیعت اختلافی نیست هردو موافق تنوع رنگ هستند هردو موافق طبیعت هستند هردو موافق منظر زیبای شهری هستند هردو موافق زندگی اجتماعی هستند پس بطور کل میتوان با این جند نمونه بطور صریح اعلام نمود که جامعه بشری طرفدار نوآوری میباشد نوآوری در طبیعت /نوآوری در شهر / نوآوری در زندگی که هریک از نوآوری ها دارای منظر خاص خود میباشد که باید آن منظر را شناخت تا بتوان به آن منظر وارد شد و بطور کلی نوآوری در هر زمینه ای نیاز به پیش زمینه و ارائه آن به جامعه میباشدو تا دنیا هست نوآوری در منظر زندگی و جامعه شهری و کولون جمعیتی از واحبات است و بنظر میرسد که حس خلاقیت و نو آوری در بشر پایدار و غیر قابل زوال میباشد .

چکیده مطلب

با توجه به مطالب بالا که بصورت فشرده بیان گردید مشخص میگردد که انسان منظر را دوست دارد و در زبانهای مختلف و زمانهای مدور ونزدیک از منظر تعریف شده است . مناظر تاریخی / مناظر طبیعی و سایر مناظر .

در محیط زندگی ما انسان ها مناظر بسیار وجود دارند همچون وجود دریا ها و کوه ها و جنگل ها و دره ها که تمام این موارد و دیگر مسائل از خلاقیت خداوند است انسان متمدن و مسئول آموخته که از این دستاورد پاسداری نماید انسان متمدن یاد گرفته که میتوان زمینی را سر سبز نمود و آن را به باغ و بوستان تبدیل نمود و این حرکت هرجند کپی از طبیعت است ولیکن میتواند با طبیعت سازگار باشد و منظری نو بوجود آورد و یا در وادی دیگر منظری جالب و شگفت آفرین بوجود آورد که این یکی از تمایلات بشر در حفظ بقاء خود میباشد .

بیائید دست در دست هم یک منظر زیبا و جدید و نو برای زندگی و شهر و کشورمان طراحی و به اجراء در آوریم

بیژن علی آبادی

مجموعه مقالات مرتبط : بداعت منظر    
عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید