تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :840

سنجش اثرات مهاجرت بعنوان مهمترین عامل در تشخیص گستره‌ی فقر شهری سکونتگاه‌های غیر رسمی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر کاشمر)

مناطق حاشيه نشين، بخش‌هاي مورد غلفت واقع شده‌اي از شهر هستند كه کیفیت سکونت در آنجا به شدت پايين و نامناسب است. اغلب اين سكونتگاه‌ها بر روي اراضي حاشيه‌اي شهر كه ارزش پایینی دارند واقع شده‌اند. در گستره‌های فقير شهری، مهاجران فقير و مصيبت‌زدة روستايي اولين خانة ارزان و كوچك خود را بنا كرده و شروع به جست وجو براي يافتن كار و شغل مناسب مي‌كنند. هدف از اين پژوهش بررسی اثرات مهاجرت در شکل‌گیری گستره‌های فقر شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی بوده و به عنوان نمونه موردی نیز مطالعه این گونه بافت‌ها در شهر کاشمر انتخاب شده است. جهت تعيين ويژگي‌ و شاخصه محدوده‌هاي مكاني مورد بررسی روش ارزیابی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از روی‌هم‌گذاری لایه‌ها در سيستم اطلاعات مكاني (GIS) بعنوان مدل شناسایی این‌گونه سکونتگاه‌ها تعیین شده است. خروجي مدل مذکور نشان از آن دارد كه شاخص "سهم جمعیت مهاجر از کل ساکنان بافت" جهت تشخیص سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت حاشیه نشینی در بین 9 شاخص اجتماعی ـ فرهنگی با وزن 308/0 امتیاز و در بین مجموعه 30 شاخص‌ کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی با وزن کل 164/0 امتیاز به عنوان مهمترین معیار می‌باشد. همچنین در خروجی نهایی مدل، این شاخص با نتیجه اعمال کل شاخص‌ها به میزان 74% همبستگی دارد.

نویسندگان : دکتر محمدرضا بمانیان - هادي رضايي راد - امير مهرداديان

به نقل از فصل نامه جغرافیایی آمایش محیط

 

دریافت مقاله

 مطالب مرتبط: پیش درآمد هم اندیشی مهاجرت و فقر شهری

موضوعات مرتبط : مهاجرت و فقر شهری    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید