مجموعه کارخانه‌های دولتی سیگارسازی، توتون چپق و تنباکو پنجم مهر ماه سال 1316 گشایش یافت. کار ساختمان و نصب ماشین‌آلات دخانیات در تهران با سرپرستی دکتر فردلیب صلح‌دوست از سال 1314 آغاز شده بود. پس از تاسیس این شرکت نظارت بر کشت، خرید، ساخت و پخش و فروش فرآورده‌های توتونی انحصارا به عهده دولت قرار گرفت و همزمان با استخدام کارشناسان یونانی، توتونکاری با روش‌های نوین به توتونکاران آموزش داده شد. در این شرکت به تدریج آزمایشگاه، مزرعه آزمایشی، کارخانه کارتن‌سازی، درودگری و... نیز راه‌اندازی شد. اولین مزرعه آزمایشی توتون در سال1315 در تالش ایجاد شد و بعدها این مزرعه به محلی به نام تیرتاش در نزدیکی شهرستان بهشهر در استان مازندران که محل مناسب‌تری بود منتقل شد. در سال 1344 مزرعه دیگری در احمد گوراب رشت تاسیس و بالاخره در سال 1348 یک مرکز تحقیقاتی در نزدیکی شهرستان ارومیه نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.