تاریخ آخرین ویرایش : سه شنبه،23-8-1396
تعداد بازدید :242

تمایل نمایندگان به نخست‌وزیری مصدق

 

۲۱ آبان ماه ۱۳۲۳ برخی نمایندگان دوره چهاردهم مجلس شورای ملی موضوع نخست‌وزیر شدن دکتر محمد مصدق را طرح کردند. دوره چهاردهم مجلس شورای ملی از ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴ ادامه یافت.

انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی زیرنظر ارتش شوروی و انگلستان انجام شد و آنها  نمایندگان دستچین شده خود را به مجلس شورای ملی فرستادند. در این انتخابات ۱۳۳ تن نماینده از سراسر ایران انتخاب شدند.محمد مصدق در مجلس چهاردهم گروهی به نام اقلیت تشکیل داد. واژه اقلیت برگردان واژه روسی منشویک است. منشویک یکی از فراکسیون‌های سوسیال دموکرات حزب کارگر روسیه بود. مصدق به‌وسیله گروه اقلیت در مجلس آبستراکسیون راه انداخت، به این معنا که هرگاه قانونی ‌باید تصویب می‌شد یا نخست‌وزیری ‌باید رای اعتماد می‌گرفت، این گروه از نشست بیرون می‌رفتند و نشست را از اکثریت می‌انداختند. نخست‌وزیران آن دوره عبارت بودند از: محمد ساعد، مرتضی‌قلی بیات، ابراهیم حکیمی، محسن صدر، ابراهیم حکیمی و احمد قوام.


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید