تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :971

تنها یک زمین

هرچه فکر شد که درباره زمین مطلبی به رشته تحریر درآید در دریای بیکران مطالب آن مات ماندم به ناچار مطالبی را یرگزیده از مطالب بزرگان به رشته تحریر در میاید.

سخن دل

کائنات و سماوات  دارای کرات و کهکشان های بسیارند . دریکی از کرات آسمانی  بشر زندگی می کند . کره زمین فعلا" جایگاه بشر است و بشر هنوز نتوانسته به کرات دیگر دست پیدا کند و فقط جند سفر کوتاه به کره ماه وسایر سیارات  انجام داده است .

 باتوجه به این مطلب زندگی بشر در کره زمین شکل گرفته و در جریان است .

کره زمین در بدو خلقت انسان کره بود دارای شرائط و اقلیم ها و به طور کلی یک طبیعت زنده که در آن حیوانات قبل از بشر براحتی در آن زندگی می کردند .

    انسان خلق شد . انسان بزرگ شد . انسان دارای کلون جمعیتی شد و تشکل های سکونتی فرم گرفت وگام به گام دارای علم وتکنولوژی شد بشر در تمام  زمینه های تکنولوژی وعلم اندکی آموخت و با علم ناقص خود را حاکم دنیا دانست . نیم نگاهی و شناختی اجمالی به کره زمین شود . راستی چه می بینیم . دشت و دمن و کوه ها ورودخانه ها و خلاصه طبیعت که تمام ساخته طراح بزرگ خداوند است . بشر مخرب طبیعت است . بشر فقط مصرف کننده است . بشر سازنده نیست  بشر مخرب است .

بشر علمی که آموخته و خواهد آموخت علم خارج از طبیعت است .

انسان با صنایع تولیدی خود با علم ناقص خود تا کنون نتوانسته طبیعت را بسازد و نتوانسته قسمتی از زمین را خلق کند . در وحله اول  فناوری ها  باید برای فراهم کردن پایداری  محیطی ، ایمن ژنتیکی و امنیت بهتر  ، مهارشوند و متاسفانه قرن هاست که فناوری را عمدتا" برای افزایش  رشد اقتصادی  به کار  گرفته اند .

این دیگرروش و فرمولی کار آمد برای بقای رشد نیست ، بنابراین اکنون  زمانی رسیده که فناوریها باید به ما کمک کنند  تا به پایداری  محیط زیستی ، دسترسی به منابع حیاتی ، به خصوص به آب ، غذا  و هوای پاک ، انرژی های تجدید پذیر ، امنیت ( در تمام سطوح  در  برابر  بلایای  طبیعی و غیر طبیعی ) و به طور  خلاصه  زیستگاه های مناسب  برا ی نسل آینده ، دست یابیم ، پدید آمدن  چنین  زیست گاه هایی ، چیزی نیست که با تعاریف  تنگ  نظرانه  برنامه ریزی شهری  و مهندسی محدود  شود ، اهمیت  توسعه شهرهای آینده  با همه زمینه  های  تلاش  انسانی  برای بقای  او گره خورد ه است و این مطلب میبایست طوری در نظر گرفته واجراء شود که  به زمین ضایعه وارد نشود .  با فرهنگ و خط و مشی فعلی بشر کره زمین را نابود خواهد کرد . زیرا :

  1. ایا انسان توان ساخت ویا خلق آسمانها را دارد ؟
  2. آیا انسان می تواند بی مقدارترین جزء کره زمین را یعنی خاک را بسازد ؟
  3. - آیا انسان می تواند کوه ها و دریا ها را بسازد ؟
  4. ایا انسان می تواند جوزمین را با خصوصیات لازم بیافریند ؟
  5. آیا انسان می تواند آب که مایه حیات است را در طبیعت بوجود آورد ؟
  6. آیا انسان می تواند رود خانه ها وچشمه سارها را طراحی واجراء کند؟
  7. آیا انسان می تواند کائنات را بوجود آورد ؟
  8. و هزاران  مطلب دیگر       ................

بشری که این قدر ناتوان است . بشری که فقط مصرف کننده از کره زمین است . چرا بدنبال تخریب  کره زمینی که خود درآن زندگی می کند می باشد .

کره زمین متعلق به یک نسل نیست . اتمسفر کره زمین مخصوص خود کره زمین است . زمین در هنگام خلقت پاک بود . کره زمین دارای این آرایش ناموزون نبود .

دخالت در طبیعت فاجعه آفرین شده است . زمانی که مسیر رودی را تغیر میدهیم زندگی و اقلیم و خلاصه زندگی را درآن منطقه  برهم میزنیم . 

زمانی که در اعماق زمین آزمایشات اتمی انجام می دهیم  به ساختار کلی زمین صدمه وارد می کنیم .

زمانیکه برای به ظاهررفاه خودزمین را سوراخ سوراخ میکنیم  تا نفت استخراج کنیم چرخه بعضی از موارد و رگه های زیر زمینی را دچار دگرگونی می کنیم .

زمانیکه طبیعت سبزرابرای امیال خودبه منطقه ای مسکونی ویاصنعتی تبدیل میکنیم توازن محیط زیست رابرهم می زنیم .

با احداث آسمان خراش ها بدون مطالعات اقلیمی باعث تغییر آب وهوا و سایر موارد جغرافیائی می شویم . بشر بطور کامل بی منطق است .

زمانی که انسانی دچار تنگ نفس می شود او را به دستگاه های اکسیژن و صل می کنند .

در کلان شهر ها بدلیل آلودگی هواد ر بعضی منازل تصفیه هوا میگذارند .

برای آب آشامیدنی دستگاه تصفیه آب  نصب می کنند .

این موارد و دستگاه ها برای چه نصب می شود ؟

 برای آن که کره خاکی در حال مرگ را برای زمانی کوتاه قابل  سکونت و زندگی نمائیم .

کره زمین ازدست بشرخسته است . کره زمین نمی دانند چگونه از دست این انسان به ظاهر متمدن خلاص شود . انسان جای درخت درختچه می کارد و باید زمانی طولانی صبر کند تا آن نهال به آن جایگاه برسد . سد ها شریان و جریان یک و یا چند رود را مسدود می کنند . انسان متمدن نمی داند که این حرکت دارای چه مزیت و چه معایب است . زاینده رود چند هزار سال جاری بود به طوری که به آن زندرود می گفتند . طبق مدارک در هیچ زمانی  این رودخانه خشک نشده بود . دانشمندان قرون گذشته برای تقسیم آب آن راه حل بسیار مناسب ارائه داده بودند ما چه کردیم نه تنها رودخانه را خشکاندیم بلکه باعث از بین رفتن همه نعمت های خدادادی گردیدیم . کود شیمیائی دست رنج بشر است و این دست رنج  برای بشر مشکل آفرین شده است . انواع بیماری ها وضایعات انسانی از چرخه عملکرد کود شیمیائی به وجود آمده است . اکنون برای نجات خود به سمت کشاورزی ارگانیک در حرکت است .

چرا قبل از اشاعه این بلای جان  سوز در فکر سلامت انسان نبودیم ؟ 

جواب آن است که فقط به منافع مقطعی خود فکر کرده بودیم .

پرورش طیور با هورمون خطرناک برای انسان انجام می شود .

برای انسانی که برروی کره زمین زندگی می کند .

سمپاشی درختان و کشت زارها چه عاملی را باعث می شود ؟

جواب در کوتاه مدت بعضی از حشرات و یا زیان آوران کشاورزی را را از بین می برد و در این حرکت مفید و غیر مفید هر دو از بین می رود و موجب از بین رفتن کشاورزی ارگانیک می شود .

در یکی از مجلات قدیمی نوشته شده بود که حدود سال های 1950 تا 1952 در کشور چین بدلیل هجوم گنجشک کشاورزی مخصوصا"کشت برنج با کمبود محصول روبرو شد و پس از تحقیق مشخص شد که میزان گنجشگان زیاد شده و محصول برنج را میخورند . که دولت برای کشتار این پرنده جایزه تعیین نمود و همه در فکر شکار این پرنده گردیدند به طوری که تعداد گنجشگان به یک صدم و یا کمتر رسید . دولت و کشاورزان خوشحال که این معضل برطرف شد درصورتیکه سال بعد کرمهای ساقه خوار وآفت برنج بیداد کردو تمام محصول از بین رفت و دولت چین برای برگرداندن به وضع اولیه مجبور به واردکردن گنجشگ شد . نتیجه این است که در کره زمین دارای  تعادل زیست محیطی است و دخالت درآن جز فنای زمین ودر نهایت بشریت نتیجه ای نخواهد داشت . اکنون قرن بیست و یکم است و زمان در حال گذار است ، چه باید کرد تا زمین نجات یابد . در وحله اول  فناوریها  باید برای فراهم کردن پایداری  محیطی ، ایمن ژنتیکی و امنیت بهتر مهار شوند و متاسفانه قرنهاست که فناوری  را عمدتا برای افزایش توان رزمی و رشد اقتصادی  بکار  گرفته اند .

این دیگرروش وفرمولی کارآمدبرای بقای رشدنیست،بنابراین اکنون زمانی رسیده که فناوریهابایدبه ماکمک کنندتابه پایداری محیط زیستی دسترسی به منابع حیاتی بخصوص به آب غذاوهوای پاک، انرژیهای تجدیدپذیر،امنیت(درتمام سطوح دربرابربلایای طبیعی وغیرطبیعی)وبطورخلاصه زیستگاههای مناسب برای نسل آینده،دست یابیم،پدیدآمدن  چنین  زیستگاههایی  ، چیزی نیست  که با تعاریف تنگ نظرانه برنامه ریزی شهری و مهندسی محدود شود ، اهمیت  توسعه شهرهای آینده  با همه زمینه های  تلاش  انسانی  برای بقای  او گره خورده است و این مطلب میبایست طوری در نظر گرفته واجراء شود که محیط زیست وآب وهوا واقلیم سالم و مناسب به کره زمین برگردد

خلاصه  کلام    

ازاین همه تغیرات ودگرگونی های بی حاصل که ره آورد تمدن و تکنولوژی وفناوری های جدید و بدست آمده کره زمین خسته است . 

بیائید دست همت بیکدیگر دهیم وزمین را نجات دهیم و با نجات زمین زندگی شکوفا و پابرجا خواهد شد تا نسلهای آتی بتوانند زندگی انسانی را ادمه دهند .  انشاالله .

بیژن علی آبادی

مجموعه مقالات مرتبط : تنها یک زمین    
عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید