تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :724

توجه به شهرسازی، غفلت از معماری

به نظر می رسد در حال حاضر موقعیت وزارت راه و شهرسازی با موقعیت و موضع کلی دولت یازدهم هماهنگی و همخوانی دارد.
 به این معنا که اگر دولت توانسته جو آرام و امیدبخشی نسبت به آینده در جامعه ایجاد کند وزارتخانه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی نیز در پناه این موضع کلی امیدوارند و تلاش می کنند بتوانند مشکلات اجرایی و نیازمندی های جامعه در بخش های گوناگون را پاسخ دهند.
 ولی عملاموفقیت اول دولت در حوزه معماری و شهرسازی، برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. در حوزه صنعتی سازی با تاکید بر نوسازی بناهای قدیمی و احداث بناهای جدید به استفاده از فناوری ها توجه شده است، هر چند هنوز این مطالعات به مرحله اجرا نرسیده است اما گرایش دولت به این سمت و نظرهای مثبتی که در این زمینه وجود دارد از دستاوردهای مهم محسوب می شود.
 توجه ویژه به شهرسازی ظرف ماه های اخیر از دیگر اقدامات و رویکردهای مهم محسوب می شود؛ این در حالی است که بازنگری در قوانین شهرسازی که اغلب مربوط به سال ها و دهه های قبل است از ضرورت های مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
 بازنگری در برخی قوانین شهرسازی که در واقع انعطاف زیادی در برابر فشار قدرتمندان و ثروت سرمایه داران دارد این ضرورت را پیش روی شورای عالی شهرسازی و معماری قرار می دهد که قوانین جدید و سیاست گذاری های کلانی را پایه گذاری کند که از طرح آمایش سرزمین نشات بگیرد و به این طرح توجه داشته باشد.
 از موفقیت های قابل توجه ظرف ماه های گذشته فعالیت دولت یازدهم در حوزه معماری و شهرسازی، توجه دوباره به آمایش سرزمین پس از دهه ها و سال ها است و الان لازم است تا با توجه بیشتر به آن بسیاری از دل نگرانی های زیست محیطی که پیش از این دغدغه دولت ها نبوده است، برطرف و ساماندهی شود. اکنون زمان آن گذشته است که دولت به صورت مقطعی طرح های انتقال پایتخت و جلوگیری از مهاجرت به کلان شهرها را دنبال کند، بلکه نیازمند آن هستیم که در مورد سرزمین، شهرها و روند افزایشی جمعیت با برنامه های بلندمدت برخورد مناسب  صورت گیرد.
 این در حالی است که ظرف ماه های تصدی دولت یازدهم، در حوزه معماری کار مهمی انجام نشده است، هر چند به صورت موردی چند گامی در مقابله با برخی بی ضابطگی ها در شهرداری ها برداشته شده اما فشار سرمایه در اغلب موارد مانع از پیشروی این آینده نگری ها شده است.
لازم است وزارت راه و شهرسازی در این زمینه با استفاده از متخصصان و صاحبنظران حوزه معماری و شهرسازی آینده روشنی برای معماری کشور ترسیم کند.

سید علیرضا قهاری
به نقل از تین نیوز

عضو مرتبط : سید علیرضا قهاری  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید