Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :685

توصيه رييس انجمن مفاخر معماري ايران به خيرين: در ساخت و خريد مدرسه به هويت تاريخي بنا توجه كنيد

«نام هشت مدرسه تاريخي در ليست تخريب قرار گرفت»، «عبور مترو از محور چهارباغ، علاوه بر خدشه به اين مكان، تخريب كامل مدرسه چهارباغ را نيز موجب مي شود»، «اولين دبستان تاريخي آبادان توسط آموزش و پرورش اين شهر با خاك يكسان شد. بر طبق گزارش ميراث خبر آموزش و پرورش آبادان تصميم به تخريب مدرسه تاريخي فروغي داشت اما تلاش مسوولان استان مانع از اين تخريب شده بود» و «صدور مجوز براي تخريب 128 مدرسه در خوزستان».
    
    در چند سال اخير بسياري از اين اخبار به گوش مي رسد. همان طور كه هفته پيش ديوار هنرستان 50 ساله ميدان كلاهدوز تهران تخريب شد و اين ماجرا بحث هايي را در آموزش و پرورش و شهرداري و بين كارشناسان ميراث فرهنگي و حاميان معماري تاريخي در پي داشت.
    
    مدير هنرستان معتقد است:«ساختمان 50 سال قدمت داشته و از استحكام و وسعت زيادي برخوردار است. او مي گويد: «اين بنا متعلق به ارتش بود و هنوز جاي بستن اسب ها در كتابخانه كنوني، مشهود است.» بدون شك همه مسوولان اعتقاد دارند كه دانش آموزان (سرمايه هاي انساني كشور) بايد در ساختمان امن و استاندارد تحصيل كنند و بايد تمام توان را براي مقاوم سازي، كپرزدايي و توسعه و تجهيز به كار گرفت. اما به گفته سيد عليرضا قهاري، مدير انجمن مفاخر معماري ايران ضمن انجام اين وظيفه مي توان با كمك كارشناسان ميراث فرهنگي از بناهاي فرهنگي اي كه هويت تاريخي مدارس هستند محافظت كرد و مدارس جديد را نيز براساس فرهنگ و تمدن و نيازهاي امروز جامعه ساخت.
    
    رييس كميسيون آموزش و پرورش و تحقيقات مجلس اعلام كرده است: «رييس مجلس جهت پرداخت سريع تر اعتبار مقاوم سازي مدارس فرسوده به رييس جمهور نامه نوشته و وي نيز به سازمان مديريت و برنامه ريزي تاكيد كرده كه اعتبار اين قانون پرداخت شود.»
    
    چهار ميليارد دلار براي مقاوم سازي مدارس طي چهار سال در نظر گرفته شده و از اين اعتبار 600 ميليون دلار براي سال اول پرداخت مي شود. البته رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در دومين همايش سراسري خيرين مدرسه ساز كشور از اعطاي هشت ميليارد دلار در طول چهار سال براي مقاوم سازي سخن گفته است.
    
    خيرين مدرسه ساز به عنوان نهاد مردمي سهم قابل توجهي در ساخت و بازسازي مدارس دارند، هر چند اين بخش همواره نسبت به بي وفايي دولت در تعهد 50 درصدي براي ساخت مدارس گله مند بوده و هست.
    
    در حال حاضر 212 مدرسه توسط خيرين مدرسه ساز در استان تهران در دست احداث است و 70 درصد اين مدارس1300 مدرسه) در مهر ماه امسال افتتاح مي شود.
    
    به گفته رييس مجمع خيرين مدرسه ساز، 700 تا 800 خير مدرسه ساز در استان تهران فعاليت مي كنند.
    
    قهاري مدير انجمن مفاخر معماري ايران مي گويد: «مجمع خيرين مدرسه ساز يك نهاد مردمي است و توقع مي رود اين نهاد به هويت و تاريخ آموزش و پرورش نيز مانند يك سرمايه توجه داشته باشد. اين سازمان مردمي مي تواند اين شرط را در ساخت مدارس بگذارد كه سرمايه را براي ساخت بنايي با هويت هزينه كند و مدارسي را خريداري كند كه با تخريب آن بخشي از هويت يك شهر از بين مي رود، قطعاكارشناسان ميراث حاضرند داوطلبانه براي اين امر مشاركت كنند.»
    
    مدير انجمن مفاخر معماري اميدوار است با تشكيل كميته «معماري مدارس»، و تعيين و نام گذاري روز «معماري مدارس»، بتوان اهميت اين بناها را مورد تاكيد قرار داد. او مي گويد: «مي توان روز تاسيس دارالفنون را مبنا قرار داد و به اين وسيله از تلاش هاي اميركبير نيز قدرداني كرد.»
    
    وي مي افزايد: «مدارس و مساجد بناهاي عمومي هستند كه حالت موقوفه دارند. در مدارس قديمي، بناهايي را مي بينيم كه هنرمندانه ساخته شده اند و معمار نهايت هنر خود را در آن پياده كرده است. مانند بناهاي دوره سلجوقي و ايلخاني. شايد اين تاكيد به خاطر قداست و توجه هميشگي ايرانيان به آموزش و تحصيل باشد. مدارس همواره در كنار مساجد رشد و تعالي داشته اند، مانند مدرسه خواف كه شاهكار معماري دوره تيموري است. يا حتي مسجد و مدرسه سپهسالار.»
    
    قهاري مي گويد: «وقتي قرار است پولي براي ساخت مدرسه هزينه شود بهتر اين است كه طراح و معماري هم باشد كه براساس اقليم و فرهنگ منطقه در مورد چگونگي بنا اظهارنظر كند. در حال حاضر مي بينيم كه مدارسي كه در يزد و يا گيلان ساخته مي شوند تفاوتي با يكديگر ندارد در حالي كه، چهار الگوي معماري براي مناطق داريم. بينش و طرح معماران را مي توان در سرمايه هاي ملي مثل بناي مدارس تاريخي ديد كه اكنون هويت معماري ما هستند.»
    
    او ادامه مي دهد: «چگونه مي توان از يك جوان انتظار داشت كه در يك آپارتمان كوچك رشد و شكوفايي داشته باشد. تربيت نسل جوان به برنامه ريزي زمان و فضا براي باروري نياز دارد معماري سازنده روح انسان هاست.معمار با خلاقيت خود كمك مي كند به شكوفايي خلاقيت آن هايي كه در فضايي طراحي شده توسط او زندگي مي كنند.»
    
    
    نرگس جودكي
    


 روزنامه سرمايه

عضو مرتبط : سید علیرضا قهاری  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید