تاریخ آخرین ویرایش : سه شنبه،17-11-1396
تعداد بازدید :157

جرائم اقتصادی عصر صفوی

جرم‌های اقتصادی از جرائم رایج دوره صفوی بود. البته خود شاهان صفوی از این جرم‌ها مبرا بوده و به راحتی احساس حرص و طمع خود را به طرق مختلف ارضا می‌کردند. از مهم‌ترین جرم‌های اداری و مالی دوره صفوی می‌توان به این موارد اشاره کرد: رشوه خواری، گرانفروشی و تصرف در مال غیر هرچه به اواخر دوره صفوی نزدیک می‌شویم این جرائم بیشتر خود را نشان می‌دهند. یکی از ویژگی‌های مهم دربار شاه سلطان حسین، رشوه خواری بود؛ چنانکه در مدت زمان کوتاهی چند تن عزل و نصب می‌شدند.

منبع: رضا الوندی، «واکاوی محاکمه و مجازات در عصر صفوی»، تاریخ نو، ۱۳۹۶.

 نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید