تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1735

بیانیه شماره یک جمعیت معماران تهران

21 تیرماه 1391

در حال حاضر ظرفیت و مفاد مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، سلسله مراتب و ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان مرکب از شش رشته نامتجانس با معماری ، نحوه تعیین صلاحیت حرفه مندان و تجزیه و سهمیه بندی خدمات مهندسان امکانی برای اعتلای کیفیت معماری، توجه به حقوق شهروندان به عنوان بهره برداران محصولات معماری ، حفاظت از محیط زیست ، دفاع از حقوق معماران و رعایت شأن معماری به عنوان حرفه ای فرهنگی و کیفی که قابل تعریف در قالب قوانین و مقررات کمی نیست فراهم نمی آورد .

بدین وسیله امضاء کنندگان این بیانیه به نمایندگی بخش بزرگی از معماران تهران خواستار بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن ، مباحث مقررات ملی ساختمان و سلسله مراتب تصمیم گیری در داخل سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت نیل به اهداف زیر می باشند . به منظور تحقق این درخواست ها کارگروهی برای نظارت و پی گیری اقدامات نمایندگان گروه تخصصی معماری در سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل می گردد .

 1. انحصار تصویب قوانین و تصمیم گیری در خصوص منافع داخلی حرفه معماری به معماران و نمایندگان منتخب آنان
 2. انحصار انتخاب نمایندگان هر گروه تخصصی به اعضاء همان گروه
 3. تثبیت جایگاه معمار به عنوان ناظر هماهنگ کننده و مرجع اصلی تصمیم گیری در پروژه های ساخت و ساز
 4. تجمیع خدمات مهندسی تحت مسئولیت و نظارت مهندس معمار
 5. احیاء حرفه معماری به عنوان رشته ای کیفی ، کل گرا ، فرهنگ ساز و تعاملی
 6. ایجاد مرجع و تدوین مقررات و ضوابطی برای حمایت از حقوق اجتماعی و صنفی معماران
 7. تعیین صلاحیت معمار برای انجام خدمات طراحی ، نظارت و اجرا بر اساس کارنامه حرفه ای و توانایی های عملی
 8. تهیه و تدوین نظام جامع باز آموزی و کار آموزی و تجدید نظر در نحوه صدور و تمدید پروانه اشتغال معماری و ارتقاء پایه با تأکید بر دانش و فن آوری های نوین و حفظ شأن معمار در قالب برگزاری همایش ها و دوره های ملی و بین المللی معتبری که به تأیید نمایندگان منتخب معماران رسیده باشد
 9. تدوین مجموعه مقررات ملی معماری و دستور العمل های اجرایی خدمات معماری بر اساس معیارهایی درخور حرفه
 10. انحصار نظارت بر اجرای طرح به طراح اصلی صرف نظر از سهمیه و پایه پروانه
 11. تدوین شرح خدمات و تعرفه خدمات مهندسی و تنظیم نمونه قراردادهای قابل ارجاع و معتبر برای خدمات مهندسی
 12. تنظیم آیین نامه ارجاع کار جهت تسهیل ارتباط مالکین با معماران و واگذاری کار به معماران بر اساس اولویت کیفیت خدمات مهندسی
 13. حمایت از مهندسان طراح ، ناظر و مجری در برابر مالکان و کارفرمایان
 14. حفظ حق تألیف برای طرح و نظریه های معماری و ایجاد زمینه ای برای ثبت اثر
 15. رسیدگی به تخلفات ، داوری و حل اختلاف در حرفه
 16. تأمین بیمه مسئولیت حرفه ای ، بیمه شغلی ، بیمه حوادث کارگاهی ، بیمه تمام خطر مقاطعه کاری، بیمه عمر ، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی برای مهندسان
 17. اقدام برای معافیت های مالیاتی و فراهم آوردن شرایط اخذ وام برای تأسیس و تجهیز دفتر معماری
 18. تثبیت جایگاه معماران در پروژه های عمرانی
 19. فرهنگ سازی و تعامل با رسانه های ملی برای احیاء شأن معمار در جامعه
 20. تعریف مقررات و ضوابط حقوقی برای برگزاری مسابقات معماری و پی گیری اجرای صحیح طرح برنده
 21. تعامل با جامعه از طریق حضور در مجلس ، شورای شهر و تعامل با وزارتخانه ها و سازمان های مردم نهاد
 22. فرهنگ سازی در جهت ارتقاء آگاهی مردم نسبت به معماری مناسب و حقوق شهروندان نسبت به آن
 23. تعریف معیارهایی برای کنترل طرح بر اساس توجه به انسان ، فرهنگ ، محیط زیست و اقلیم در طراحی معماری
 24. تعامل با دانشگاه ها و مراکز آموزشی جهت هماهنگ نمودن مفاد آموزشی با نیازهای حرفه و ارتقاء دانش معماران
 25. ایجاد دفاتر مشاوره برای دانشجویان معماری در دانشکده های معماری
 26. هدایت و ایجاد تعامل سالم با سایر رشته ها و حوزه های تأثیر گذار بر ساخت و ساز و نیز علاقمندان به حرفه معماری
 27. فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری معماران در بخش های صنعت ساختمان از طریق تشکیل تعاونی‌ها
 28. ایجاد بانک اطلاعاتی معماران و امکان ارتباط و هم اندیشی معماران با یکدیگر و حفظ انسجام جامعه معماران
 29. ارتباط گیری با جوامع معماری در سطح ملی و بین المللی و استفاده از تجربیات آنها
 30. استفاده از خرد جمعی و پتانسیل های اعضاء و دفاتر معماری برای تصمیم گیری ها و تعیین ضوابط
 31. تعریف تخصص ها و فرصت های شغلی جدید برای معماران در مقاطع مختلف و زمینه های گوناگون آموزشی ، پژوهشی ، مدیریتی ، معماری داخلی ، تکنولوژی ساخت ، مرمت و غیره و تدوین ساز وکارهای قانونی برای شکل گیری فرصت ها و حمایت از آنها
 32. نظارت بر نشریات و رسانه های معماری
 33. ایجاد مرکز اسناد و مدارک فنی معماری
 34. برگزاری نمایشگاه های تخصصی ملی و بین المللی و همکاری با مراکز پژوهشی و تولید مصالح و تسهیل حضور معماران در اینگونه نمایشگاه ها


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید