تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1770

حدیث معماران خوب و بد

سوم اردیبهشت ماه با نام معمار قرین شده است ، در تقویم

 عجب بلبشویی است درون صنف معماران - دست کم در این پایتخت ، خدا نیامرزد آن باعث و بانی اش که آمد «آبادانی و مسکن »را پنجاه سال پیش علم کرد و معماران از مدرسه گریخته را به مکتب فراخواند و واداشتشان که پروژه نهایی را تحویل دهند تا مدرک فوق لیسانس مهندسی شان را بستانند و از آن سو هر کس خواست آجر روی آجر بگذارد، امضاء این تازه مهندسان را میباید تحویل بلدیه میداد و تخم امضاء فروشی از همان زمان کاشته شد.

حال از وزارت فخیمه مسکن و شهرسازی که «راه» را هم یدک میکشد بگیر تا بلدیه و نظام مهندسی ، شده اند آتش بیار این معرکه و وجاهت بخشیده اند به این قباحت . درون صنف نیزدار و دسته هایی آمده اند و ساخت و ساز آنهم در بالای شهر را تیول خود کرده اند و مشتی «معمارنما » را به خدمت گرفته و چندی دیگر را شریک جرمشان کرده که بیقواره ترین طرح و نقشه ها به مهر و نام و ننگ خود دست بساز و بفروش ها دهند و جماعت عظیم معماران را از کار و بار شرافتمندانه بی نصیب و محروم سازند .

بیائید تعداد بناهای ساخته شده در یکسال را تقسیم کنید به معماران ریز و درشت ، می بینی که به هر یک لااقل یک کار فراخور حال و تجربه شان میرسد حال آنکه اکثر اینان حتی یک کار در طول سالها به تورشان نمی خورد . لابد توی گلوی همان دارو دسته ها میرود که نان حرام میخورند و حق الناس را قورت میدهند و یک آبی هم رویش . شگفت است که جمعی آدم مثلاً تحصیل کرده آنچنان مسخ میشوند که انگ امضاء فروشی را مباح میشمارند و توی روز روشن خلاف میرانند . سکه میخرند ، دلار میفروشند و پایش بیافتد رشوه میدهند و می ستانند . لابد همین ها هستند که در منتهی الیه سمت چپ از خیل رانندگان دیگر سبقت میگیرند و حق خود دولا پهنا از عالم و آدم می ستانند و در محافل شبانه شان از فرهنگ جامعه می نالند و نق و نوقشان گوش فلک کر میکند .

«روز معمار » ننگ دارد از این رو سیاهانی که «شب تاریک» نیز براینان نام نهادن حرام است . شگفتا که چرا ننگ این گناه را نه آنان می بینند و نه دستگاه های دست اندرکار پیش گفته والا راه و چاهی بود که ترکتازی اینان سرکوب شود . بگذریم که خود این دستگاههای عریض و تحویل از صادر کننده پروانه اش گرفته که هیچگاه یک آدم خبره معتبر صالح و خوشنام را در راس خود ندیده تا آن نظام بی نظام مهندسی را که راس آن را سیاست  پیشگان اشغال میکنند و شورای شهرش را که ورزشکاران و سیاست ورزان اشغال کرده اند و از همه بدتر بلدیه که امور معماری و شهرسای را قبضه کرده و رهایش نمی کند و به مشتی دفاتر که مانند زگیل به بلدیه های مناطق چسبیده اند وا میگذارد و این دفترها هم در شلوغ بازار بی اعتمادی از آب کره میگیرند و از قماش همان دارو دسته های پیش گفته اند .

«روز معمار » بر اندام کدامین معماران برازنده است ؟ بر عهده همگان این حرفه است که  از انزوای خویش به در آیند ، با نیت خدمت ، دستگاههای صنفی را از آن خود کنند و کار عمیق فرهنگی در افشای قباحت امضاء فروشی کنند . و گرنه این دور باطل تا خصیص ادامه خواهد داشت .

در پایان به تنها معمارانی دورد میفرستیم و روزخوش بهاری را به نامشان مینامیم که قبایشان را به گنداب دروغ و فریب نیالوده و انگ بر نسخه ها و نقشه های ننگین ننهاده اند و شرم و نفرین بر فریبکارانی نثار می کنیم که آبروی جامعه معماری را بر باد داده و حق دیگران را پایمال کرده اند .

 

حبیب اله شیبانی - سوم اردیبهشت نود و دو  

 

موضوعات مرتبط : روز معمار    
عضو مرتبط : حبیب اله شیبانی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید