کنسول ایران در اسلامبول طی پیشنهادی که در ۲۰ تیرماه ۱۳۰۱ به وزارت امورخارجه فرستاد، نوشت شایسته است اینک که هیات تجارتی ایران در مسکو مشغول مذاکره برای انعقاد عهدنامه تجارتی است، از طرف دولت به هیات یادشده ابلاغ شود که در این مذاکرات حق عبور کشتی‌های خریداری شده ایران از کانال‌های روسیه تا بحر خزر گرفته شود. چون در عهدنامه روس و ایران حق کشتیرانی به ایران داده شده و دولت به هر ترتیبی که شده، باید یکی، دو کشتی در دریای خزر داشته باشد. با این کار حق ایران در این دریا تثبیت می‌شود. وی یادآور شد از آنجا که شاید روسیه این کشتی‌ها را به ما نفروشد و ما مجبور شویم از کشوری دیگر خریداری کنیم، لازم است اجازه عبور از کانال‌هایی که در خاک روسیه شوروی است برای این کشتی‌های خریداری شده، از هم‌اکنون گرفته شود.