Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1545

خداوندا تو را شاکرم
از ثروت و گنج بی پایان این سرزمین
از کالبد پر جان و خون این سرزمین
از گیسوان سیاه روان که بر جسم سرسخت این سرزمین جاری است

خداوندا تو را شاکرم
از اجداد و نیاکانی که نام این سرزمین بر آفاق این جهان گسترانیده اند
از فردوسی عطار و مولانا و حافظ و سعدی و بزرگان بی شمارش
از فرهنگ و سرشت آدمیانش ، از اصالت و بزرگواری شکوهش

پروردگارا اراده ات را می ستایم
از قلب پر لرزه کوبنده و توفنده این خاک وزین
که جان آدمیان را می ستاند و قطره های اشک پر چشمان کودک دل انگیزش می افشاند

پروردگارا اراده ات می ستایم
از خشم این خاک کهن و دل برنای آن
از لرزه و جنبش و سیلان این جسم پر برکت

پروردگارا بر من ببخشای
اگر سر افکنده و ناتوان بودم در شستن این همه خاکستری و خاک
اگر درنگی بر زدودن قطره اشکی از گونه سرخ فام عزیزان سرزمینم داشته ام
اگر حکمت و برکتت را در را در نیافته ام و پاس نداشته ام

سوگند یاد می کنم
از لحظه کنون تا پایان گیتی از تلاش برای این خاک عزیز و پاک دست بر ندارم
از تحفه غافله بشر و ابزار بی نظیرش برای التیام دردهای این سرزمین بهره گیرم
کمر همت به خدمت انسان ببندم
تاب نیاورم بی تابی طفل زخم خورده گریان یتیم را دیدن و زخم دل مادر عزیز از دست داده ای را دیدن تاب نیاورم و رنج دیدن و دست بر دست گذاشتن و تماشا کردن را.

انوشه منصوری - شورای فناوری معماری

عضو مرتبط : انوشه منصوری  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید