تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1134

خراب آباد

مـن مـَلک بـودم  و فـردوس بـریـن  جـایم  بـود
آدم   آورد   در ایـــن  دیـــرِ خــراب  آبــــادم

خراب آباد حافظ کنایه از این دنیاست . دنیایی که آدم  رانده شده از بهشت بعد از اینکه چندین سال از پشیمانی گریست دست به آبادانی و ساختن در آن زد و تا کنون هم این سعی و تلاش ادامه دارد.

البته دلیل اتلاق لفظ خراب آباد حافظ  به شهر به خاطر ویرانی و هرج ومرجی است که به علت تهاجم حکمران کرمان در شهر شیراز بوجود آمده بود و شاعر را غرق در افسوس و ناراحتی نمود .

دنیا یا به عبارتی خراب آباد حافظ همواره مورد شماتت عارفان و فیسلوفان قرار گرفته و همیشه آنها حسرت رفتن به بهشت برین درمقابل ماندن در دنیای خراب را  ابراز کرده اند . ولی از آنجایی که خرابی قابل آباد شدن می باشد همانطور که اوضاع شیراز در زمان شاه شجاع رو به "بهبود" نهاد ، شهرسازان همواره درصدند که" خراب آباد ها" را آبادانی و اصلاح بخشند و با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای صحیح شهرها را رو به پیشرفت و اصلاح و کیفیت بهتر هدایت نمایند. و این مستلزم شناخت و آگاهی و مسئولیت پذیری متخصصان شهرسازی در برنامه ریزی  و طراحی یک مجتمع مسکونی در هر مقیاسی از کوچک گرفته تا کلان و ملی و بین المللی است.

شاید باز در این مقوله اشاره به بیتی از حافظ بد نباشد که می گوید:

بيا بيا که زماني ز مي خراب شويم                        مگر رسيم به گنجي در اين خراب آباد

معنی این بیت این است که در این دنیای مخروبه فقط زمانی گنج پیدا می کنیم که خدا را عمیقا بشناسیم. معرفت خداوند و شناخت بهترین ها می تواند ما را هدایت به گنجی بنماید که ما را از نیازمندی و فقر و کمبود نجات دهد و زندگی بهتری در پیش روی ما بگذارد.

نسیم ایران منش (معمار و شهرساز)

عضو مرتبط : نسیم ایران منش  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید