تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2053

خرد شهر - داریوش زمانی

سوال شده آیا شهرها از خرد شکل می گیرند یا می توانند مجموعه هایی صرفا منتج از نیازها باشند که به دلایل گوناگون گرد هم فرم گرفته اند ؟ گفته می شود

پیچیدگی بشر در خلقت اوست و نه در نیازهایش
نیازهای بشر
به سادگی قابل دستیابی
خورد و خوراک و خواب و کار در کنار مدرسه و درمانگاه و کوچه و مسجد و بازار
مجموعه هایی صرفا منتج از نیازها

آیا این مجموعه از نیازهای ساده خود نیز ساده است ؟
منحنی رشد ساده است ؟
پائین برود بهتر است یا بالا ؟
اگر بالا رفت رابطه بین سطح زیر بنای محیط کار و تعداد خانه ها با کدام فرمول محاسبه می شود ؟
رابطه کار و کازفرما و فاصله کار تا خانه را کجا تعریف می کنند ؟
بشر در فضای پر می خورد و می خوابد و شاید هم کار کند ، وقت آزاد را در فضای باز چه باید بکند ؟
این پاسخ ساده است ؟
مدرسه به خانه نزدیکتر باشد یا مسجد ؟
هردو کنار هم باشند ؟
ر منحنی رشد برای هر چند صد نفریک تخت بیمارستان باشد ؟

از نیازهاگفتیم
این مجموعه صرفا منتج شده از نیازها چه شکلی یاشد بهتر نیازها را برطرف می کند ؟
علاوه بر زیبایی منظر نیز داشته باشد ؟
پایین و بالا داشته باشد با معیار انسانی ؟
کوچه هایش باریک و پر سایه باشند و بن بست ، ولی دلگشا ؟
رنگها چی ؟
آیا پاسخ این همه سئوال ساده است ؟

بدون خرد و آن هم خرد جمعی
میتوان به همه آنها پاسخ داد ؟
این خرد جمعی را از کجا بیاوریم
آیا این خرد عنصری غیر از رشد یافته همان مدرسه ته کوچه دلگشاست ؟

سوال شده
خرد ، مولو د شهر و شهرنشینی است ؟ یا شهرها در نتیجه رشد عقلانیت بوجود می آیند ؟
رابطه بین این دو یعنی خرد مولود شهر و شهر نشینی و شهرهایی منتج از رشد عقلانیت
رابطه ایست ساده با فرم ساده ای از با هم بودن
این رابطه از نوعیست که دیگران آن را Congruenza
یعنی رابطه ای که بین یک زوج باید وجود داشته باشد
یعنی آنجا که این نمی داند دیگری باید بداند
یعنی هر جا بتن کار نمیکند آهن باید کار کند
و هر آنجا که آهن ضعف نشان داد ، بتن باید جبران کند
این "باید " باید زیبائیست در با هم بودن .

و این بدان معناست که ،
هم گنی و هم گونگی و این با هم بودن خرد شهر نشین و شهر حاصل عقلانیت
برای پاسخگو بودن به نیازهای ساده بشر شکل می گیرد

آنچنانکه
هر جا دانش جمعی پاسخگو نبود شهر با زیر ساختهای
هوشمند خود باید خرد جمعی را یاری دهد
و هر آنجا که کاستی زیر ساختی محسوس میباشد
خرد جمعی باید آن را جبران نماید .

و اما در این "چرخه " خرد شهر و خرد جمعی
جایگاه خردمند کجاست ؟
اصلا خردمند کیست ؟
آیا صرف داشتن دانش استانداردها ، قلمی روان و مدادی رنگی

شناخت مشروطه و انقلاب
میتوان اسخگوی نیازهای ساده "باقیمانده نسل قبل " ، " جوانان نسل حاضر " و " کودکان امروز و آینده آنها " بود ؟
اگر بر این باور باشیم که شهر ساخته نمی شود ، بلکه توسط (خرد جمعی ) برنامه ریزی و سیاست گزاری میشود ، و آینده شهرها بستگی به میزان مشارکت خرد جمعی در این سیاست گذاری می باشد .
و اگر بر این باور باشیم که عقلانیت شهرهای آینده در گرو رشد امروز خرد جمعیست .

از خود سئوال کنیم
چقدر آماده رودر رویی با تحولات آینده هستیم ؟
چه میزان از خرد خود را هزینه شناخت مسائل نسل امروز می نمائیم تا پاسخگوی نیازهای نسل آینده باشیم ؟
آیا باور داریم سرخوردگی و سرشکستگی تحولات امروز جهان مولود عدم خرد جمعی نسل قبل در رویارویی با تحولات آینده خود بوده ؟

داریوش زمانی - شهریور 90

مجموعه مقالات مرتبط : خرد شهر    
عضو مرتبط : داریوش زمانی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید