تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2058

خرد شهر - یزدان هوشور

در محاورات روزمره بیشتر به معنی علم ، دانش و شعور تلقی می گردد. در فرهنگ لغات دهخدا در مقابل لغت خرد مفاهیم عقل - دریافت - تدبیر - فراست - دانش و زیرکی زور و حلم ذکر گردیده است .

در سروده های زرتشت به سپنت مینو و انکره مینو اشاره شده است اشاره شده است که همان خرد مقدس و خرد خبیث است .
در باور ایرانیان باستان اهورا مزدا در مقابل اهریمن قرار نداشته بلکه سپنت مینو است که در مقابل انگره مینو و با اهریمن قرار دارد .
(من می کوشم ای اهورا مزدا تو را به توسط خرد مقدس به درستی بشناسم )

خرد مقدس و خرد خبیث دو گوهر همزاد هستند . آنها در بنیاد نیکی و بدی و زاییده اندیشه آدمی هستند این دو گوهر در سرشت آدمی وجود دارد اگر به باور شیخ اشراق خداوندگار را نورالانوار بدانیم شاید بتوان خرد مطلق را بدان نسبت داد . همه موجودات عالم به نحوی بازتاب نور خداوندی هستند و یا به زبانی دیگر در همه موجودات خرد مطلق حلول می نماید .

در تمام موجودات عالم خرد ذاتی وجود دارد کلیه اعمال جانداران ناشی از خرد ذاتی است . زنبور عسل با خرد ذاتی خود سلولهای کندو را بدون آموختن هندسه یا هندسه ای دقیق بنا می نماید که ناشی از خرد ذاتی است ، ساخت آشیانه پرندگان ، لانه جانوران ، پناهگاه آبزیان همه از یک خرد و از دید اشراق از یک خرد جاودان و خمیره ازلی ناشی می شود .

هر چند که ما خرد ذاتی را در کلیت جانداران مشاهده می کنیم ولی هر سلولی از بدن جانداران دارای خرد ذاتی است .
به نحوی که :
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

ممکن است عده ای کنش و واکنش سلولی را طبیعت بنامند ولی اصل مطلب هیچ فرقی نمی کند .
سه نگردد بریشم ار اورا
پرنیان خوانی و حریر و پرند

انسان علاوه بر خرد ذاتی توان داشتن خرد اکتسابی را هم دارد و همین خرد اکتسابی است که انسان را از سایر موجودات متمایز می سازد .

تمام انسانها دارای خرد هستند بنابراین شهر که جایگاه بسیاری از انسانهاست نیز موطن خرد خواهد بود . اصولا هر شهری زمانی مفهوم شهر را پیدا می نماید که محل زندگی یا کار و یا در رابطه با انسانها باشد و اگر قبول کنیم که انسانها همه دارای خرد هستند پس می توان گفت شهر نیز دارای خرد است و از آنجا که خرد مخصوص جانداران است پس شهر محل خردمندان خواهد بود (بدون توجه به خرد مقدس یا خبیث ) ، با داشتن این باور که خرد یا مقدس است یا خبیث لذا اطلاق شهر خردمندان به مفهوم شهر دانشمندان و اندیشمندان شاید نزدیک به حقیقت باشد . در شهر تضاد رفتاری _ تضاد عقاید _ تضاد منافع و تضادهای دیگری وجود دارد که همه لازمه وجودی شهر است . اندیشه ایجاد شهر داشمندان و اندیشمندان شاید امری ممکن و ممدوح باشد لکن داشتن شهر خردمند یا شهری که فقط صاحبان خرد در آن جمع باشد شاید امری غیر ممکن و یا غیر معقول به نظر برسد .

گفتار فوق با مفهوم خرد شهر تناقضی ندارد زیرا با قبول اینکه مردمی که دارای خرد اکتسابی هستند میل و عشق به آموختن ، یادگیری ، محبت ورزیدن ، محبت پذیری ، خشم و عصبانیت ، رحم و مروت و ... را کسب می نمایند لذا می توانند نظام و سیستمی را بنیان گذاری نمایند که اداره کنندگان آن از کسانی باشند که از خمیره ازلی خرد مقدس برخوردار بوده و روالی را ایجاد نماین که شهر در راستای همزیستی مسالمت آمیز ، عشق و محبت ، قانون پذیری و قانون مداری ، تعالی علم و دانش و تقوی و بالاخره انسانیت گام بردارد . شهری که فاقد کج رفتاریهای اجتماعی بوده و با احترام بر خرد جمعی اداره می گردد.

یزدان هوشور

مجموعه مقالات مرتبط : خرد شهر    
عضو مرتبط : یزدان هوش ور  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید