تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1717

1052 ه . ق (1020 ه . ق) نام اثر: مسجد گوهرشاد مشهد ثبت تاریخی 140 مسجد و ایوان گوهرشاد از زیباترین ابنیه تاریخی قرن نهم هجری قمری ایران است. بانی آن گوهرشاد زوجه شاهرخ تیموری بوده، این مسجد به سبک چهار ایوانی است که در طرفین ایوان اصلی آن دو مناره کاشیکاری جای گرفته است.

عضو مرتبط : سیروس باور  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید