تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :690

دوچرخه‌سواران حزب توده در شهریور 1325

از روز 17 شهریور 1325 در اصفهان حکومت نظامی برقرار شد. از جمله مقررات این بود که دوچرخه‌سواران شب‌ها با زنگ و چراغ حرکت کنند. مدتی بود که افراد حزب توده جزو تعینات خود قرار داده بودند که شب ‌ها بی‌چراغ و زنگ، دوچرخه‌ها را به سرعت برانند و هر کدام چند تن بیچاره را در خیابان چهار باغ پرت کنند. حزب توده که بیشتر عناصرش کارگران کارخانه‌ها بودند، برای تحقیر اوامر حکومت نظامی، به دستور رئیسشان تقی فداکار، قریب یکصد دوچرخه‌سوار با زنگوله گاوی و شتری و گربه‌ای و چراغ نفتی و روغنی، شب 27 شهریور در خیابان ریختند. حکومت نظامی هم با کمال جدیت دستور داد تا دوچرخه‌ها را ضبط و دوچرخه‌سواران را توقیف کردند.

 

- «تاریخ اصفهان، مجلد حوادث و وقایع» جلال همایی، 1395، ص 688

منبع : دنیای اقتصادنظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید