تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :970

روح ایرانی روز معمار

برخی افراد و شخصیتها انرژی های عجیب و پیچیده ای دارند، از منظری دیگر، گاهی اوقات هم زمانی برخی اتفاق ها به گونه ای است که ناخودآگاه ، رمز آلود بودن این هم زمانی در ذهن تداعی می شود.

روزی که مهندس میرمیران، معماری زمینی را رها  و «رد خود را در فضای » زمانه اش جاودانه کرد، در ایران نبود، اما پیکرش در روز و هفته معمار در خانه ی هنرمندان ایران بر دوش معماران این مرز و بوم قرار گرفت. در آن روز احساس نگارنده این بود که عشق میرمیران به معماری ایرانی، اصفهان و استاد کلاسیکش شیخ بهایی که نام بزرگ و نگاه معمارانه ی جاودانه اش، خاستگاه روز معمار است، موجب این هم زمانی شده است.

چه روزی را باید روز معمار نامید؟

این پرسشی بود که در سال 1381در انجمن مفاخر معماری ایران مطرح و برای آن روزهای مختلفی از سوی بزرگان معماری معاصر پیشنهاد شد، پیشنهاد میرمیران روز وفات شیخ بهایی بود، کسی که خلاقیت های او، در عرصه ی معماری دوران صفویه تاثیر فراوانی داشته است. انجمن مفاخر نیز روز وفات شیخ بهایی را « روز معمار» خواند و سه سال بعد این میرمیران بود که جان خسته ی خود را به این روز رساند و تن به معمار روزگار سپرد.

شاید این روز یادآور ضرورت پیوند معماری فاخر و کهن ایرانی با معماری مدرن امروز باشد، ضرورتی که نه تنها میرمیران بلکه تمامی مفاخر معماری امروز ایران بر آن پای می فشرند.

نامگذاری روز معمار از سوی انجمن مفاخر معماری ایران در سالمرگ شیخ بهایی اقدامی نمادین به شمار می رود که هم زمانی فقدان میرمیران در آن روزها، حس خوبی از پیوند معماری کهن و مدرن را تداعی می کند و این روزها با اقبال معماران ومسئولان نیز مواجه شده است، به گونه ای که در مراسم این روز -در سوم اردیبهشت امسال - در باغ هنرمندان، پیام وزیر مسکن و شهرسازی به مناسبت « روز معمار» خوانده شد.

قرائت این پیام در حالی بود که وزارت مسکن و شهرسازی در آستانه ی روز معمار ، 24بهمن - زادروز وفات قوام الدین شیرازی، معمار بزرگ مسجد گوهرشاد - را به عنوان « روز معمار» معرفی و نام گذاری سوم اردیبهشت به عنوان روز معمار را منتفی اعلام کرد.

البته ما اکنون روز معمار داریم، دو روز هم داریم اما این که کدامیک از این روزها را باید روز معمار نامید تصمیمی است که تایید آن باید از سوی شورای فرهنگ عمومی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد.

هرچند 5سال است این روز با برنامه های خاصش از سوی انجمن مفاخر ایران در باغ هنرمندان اجرا می شود و مورد اقبال فراوان نیز قرار گرفته و به گونه ای نهادینه شده است.

به هر حال « روز معماران مبارک» !

 

بررسی و نوشته: سعیده دارابی گودرزی

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

موضوعات مرتبط : روز معمار    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید