تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2726

روز معمار

تقويم رو نگاه کنيد، امروز يکشنبه سوم ارديبهشت، نوشته
روز بزرگداشت شيخ بهايی- روز معمار- روز جهانی زمين پاک.

به عبارتی، ميراث ما، ما و تعهد ما برای محيط زيستی بهتر. کم نبودند آنانکه پيش از ما زيسته اند و به هر آنچه از بزرگانشان به ارث بردند، عمری افزودند و برای ما باقی گذاشتند. و ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه بدانيم و چه ندانيم و چه خوانده باشيم و چه نخوانده باشيم، زاده آن ميراث هستيم.

کجيهایش به پای ما نوشته خواهد شد و زيباييهايش ميراثی برای آيندگان.
اگر توانستی خوبيهای سنت را گرفته و منطق روز به آن افزوده و فضای زيست همزيستانت را خلق کنی، در مسير رشد و پيشرفتی، و اگر فقط ظواهر گذشته را که پيشينيانمان با فن آوری آن لحظه و سلايق آن زمان آفريده بودند نا پخته و بی مورد تکرار کنی تا بزرگان را خوشنود و خود بزرگ بينی، بدان که امروز روز تو نيست و فردا نيز سهمی در مسير رشد اين جامعه نخواهی داشت و اگر رشدی در کار نباشد، مسئولش من و تويی هستيم که نه امروزمان ياد ديروز بوديم و نه فردا کسی به ياد ما.

خود کوچک بينی نيز مقوله ای ديگر گاهی در ذهن معمار است که باعث کناره گيری اواز هرآنچه روند رشد جامعه در پهنه معماريست، ميگردد. پندار اينکه معمار فقط طراح است و تصميم گيرنده کسی ديگر با نام سرمايه، باعث ناديده گرفتن بهره گيرنده طرح ماست و ناديده گرفتن تعهد معمار در بهينه شدن فهم مشترک جامعه از معماری .

بيش از اين در اين مورد چيزی ناگفته ندارم جز آنکه به نا گفته های پيشينم رجوع کنم، انديشه هايی شايد بی ارزش، ولی بر اين باورم که "انديشه های بی ارزش خود را برای يکديگر تعريف کردن، ارزش است".

تکرار اشتباه
هممون عادت داريم کارهای اشتباهمون رو مثل بعضی طرحهای زشتمون پنهان کنيم و فقط آنچه "فکر ميکنيم زيباست" رو با آب و تاب ارائه ديگران کنيم.
من اشتباهاتم رو مطمئن باشيد تکرار نخواهم کرد
من طرحهای زشتم را دوباره خلق نخواهم کرد
ولی شما اگر اشتباهات من را ندانيد و طرحهای زشتم را نبينيد، نگرانم از اين که شايد شما آنها را تکرار کنيد.
روز معمار همه همکاران عزيزم مبارک

داريوش زمانی - ارديبهشت 1391

موضوعات مرتبط : روز معمار    
عضو مرتبط : داریوش زمانی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید