تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1770

زیباشناسی درمنظر شهری

جامعه شناسان جمعیت یك محدوده را ملاك منطقه ویا شهری بودن آن می دانند . طراحان وشهرسازان شهری شهر را مجموعه پیچیده سازمان یافته ای می دانند كه از سه پارامتر ویا مولفه اصلی تشكیل شده است كه بشرح زیر است :

  1. كالبد
  2. تصورات
  3. فعالیت

این سه مولفه همواره در حال تغییر وتحول است باید دید در این حالت كدام شهر زیبا وخاطره انگیزاست .
شهری زیباست كه براساس شرایط محیطی ونیازهای انسانی به صورت منطقی ومتناسب شكل گرفته وبه كیفیت و روان و روح انسان ارزش واحترام بگذارد .

در شهرهای امروزه توجه خاصی به ایجاد فضای محیطی با استفاده از مبلمان شهری انجام میگردد كه شهر را زبیا ویا خاطره انگیز می كنند .
یكی از تحولات مهم در شهر در آمد زایی شهر می باشد كه میتواند چهره شهر را بعنوان یك نماد داخلی ویا ملی ویا بین المللی معرفی نماید .

نحوه چیدمان فضای سبز وپاركها و آرایش بناها وساختمانها با نمای تعریف شده در آن مناطق ونحوه درختكاری ونوع آن واستقرار چراغهای برق روشنایی خیابانها وهمچنین باجه های تلفن وكیوسك های روزنامه فروشی وگل فروشی و محل ایستگاههای اتوبوس می تواند نقش موثری در افزایش روحیه اجتماعی شهری داشته باشد .

اگر تجهیزات و وسایل محیط وشهر نشینی درست انتخاب نگردد موجب نارضایتی مردم می گردد .
شهرداریها كه متولیان شهر هستند مسئولیت این مهم را بعهده دارند هرچند شهرداریها با پشتكار و جدیت تمام ارائه خدمات می كنند ولیكن تاكنون طبق آمار رسمی وغیر رسمی نتوانسته رضایت غالب شهروندان را بدست آمده ونیازهای لازم را برطرف نماید .
با كمی دقت به فضاهای مختلف شهر شاهد خواهیم بود كه پاركها وتجهیزات ومبلمان شهری اغلب بصورت پیش پا افتاده وابتدایی ساخته و درمحل های مختلف نصب شده است .

مبلمان های منصوبه غالبا" بصورت كهنه ومستعمل بنظر میرسد ( هرچند زحمت در ساخت كشیده شده است ) .
یكی از مسائل مهم رنگ آمیزی جداول است رنگ آمیزی جداول می تواند مفید و مورد توجه باشد به شرط آنكه این عمل درست انجام شود واین سئوال مطرح است كه آیا نیاز است كه جداول داخل پاركها رنگ آمیزی شود وآیا نمی توان جداول خیابانهای اصلی ومهم را رنگ آمیزی نمود آن هم بدلیل جهت هشدار به رانندگان و نیازی نیست كه دیگر جداول رنگ آمیزی شوند و هزینه رنگ آمیزی فضاها و اماكن اضافی می تواند جهت خرید بیشترتجهیزات مبلمان شهری موثر باشد .

در طراحی فضای انسانی نگاه طراحان به سركیفیت وشیوه زندگی شهروندان میباشدطراحان شهری ومعماران وطراحان صنعتی وطراحان منظر وفضای سبز وسایر هنرمندان باید در یك غالب همكاری نموده وشهرداریها میبایست از طرحها ونظرات نامبردگان استقبال وآن را پیاده نمایید .

دراین حالت وظیفه مشاوران وهنرمندان ذكرشده ووظیفه شهرداریها نیز مشخص میشود واگر وظیفه خودرا خوب انجام بدهند مورد نقد مثبت شهروندان قرار میگریند .وظیفه مسئولان شهری وطراحان و مشاوران در رابطه با منظر و زیباسازی شهری چیست ؟

دراین باره باید گفت كه در طراحی فضای انسانی نگاه طراحان میبایست به كیفیت وشیوه زندگی شهروندان باشد . تخصص های مختلف ذكرشده در كنار هم می تواند سیستم كامل و جامعی ارائه دهند وباید از این گروه حمایت شود تا حس تعلق مردم در تمام حوزه های مختلف شهری وفضاهای مجموعه ها باعث اعتماد وارتباط مردم با مسئولین شهری می شود .

نباید فراموش كرد كه شعار ( شهر من خانه من ) زمانی محقق می شود كه شهروندان تاثیرات آن را در محیط مشاهده كنند یا بعبارت دیگر روابط شهرداری با مردم در عمل آشكار می شود و با انجام پروژه های با كیفیت ومفید حاصل خواهد شد و موجب جلب مشاركت مردم در زمینه حفظ ونگهداری اموال ومبلمان شهری وفضاها می باشد .

تفكر زیباشناختی وطراحی شهری برای تمام كسانیكه در پروسه توسعه و تجهیز وزیباسازی شهر را در بر می گیرد بعنوان یك هدف می باشد .
وظیفه زیباسازی شهرها بعهده سازمان ویا واحد زیباسازی شهر میباشد كه این اداره وظیفه دارد با استفاده از خدمات مهندسین مشاور و هنرمندان ومطلیعن در این زمینه برای بالابردن كیفیت زندگی شهری بهترین براساس اولویت و نیاز شهروندان انتخاب و اجرا كند .

باتوجه به مطالب فوق همكاری وهمیاری سازمان و یا واحد زیباسازی شهردایها با مهندسین مشاور وهنرمندان وصاحب نظران د رمورد انجام رسالت فوق لازم بنظر می رسد .
امید است كه این فرایند نه فقط در تهران بلكه در شهرهای كوچك نیز اجرا شود واز كپی كردن مبلمان شهرهای بزرگ در شهرهای كوچك خودداری شود و شهرداران شهرهای كوچك باید شهر خود را شهری بزرگ به پندارند .
باید برای شهرهای كوچك ومتوسط ارزش قائل شده ایران تهران یا اصفهان یا شیراز یا مشهد وتبریز نیست بلكه ایران دارای شهرهای با جمعیت كمتر از یك میلیون نفر میباشد كه در بعضی موارد فراموش شده هستند .
امید است روزی شهرهای بزرگ از مبلمان شهری شهرهای كوچك الگو برداری نمایند .

ختم كلام

بیائید دست در دست هم شهرمان را زیبا كنیم / بیائید با همكاری و مشاركت شهرمان را به شهرزیبا و قابل زندگی و راحت تبدیل كنیم / بیائید شهر كوچك را یاری دهیم تا از الگو برداری از شهرهای بزرگ در امر زیباسازی شهری خودداری شود / بیائید با توجه به پتانسیل های موجود در هر شهری برای آن برنامه ریزی نماییم و این برنامه ها می تواند كوتاه و یا میان و یا بلند مدت باشد .

به امید روزی كه هر شهر برای خود دارای دارای جاذبه بوده و تصورات و فعالیتهای زندگی در آن برقرار باشد .
به امید روزی كه هر شهرمان الگوئی برای شهرهای خارج كشور گردد .
انشاء اله

بیژن علی آبادی

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید