تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1396

سد های خالی، رودهای خاموش

سدهای خالی، رودهای خاموش

آب ها آب‌ سد

دوستی می گفت: خفته را می شود بیدار کرد اما آنکه خود را به خواب زده سخت بتوان بیدار کرد. خداکند خود را به خواب نزده باشیم و گوشمان را برای شنیدن حرف هایی از جنس زمان باز نگهداریم که مسوولیت بزرگی بردوش ما کارشناسان بخش آب کشور است. بخش آب کشور نیاز به همسویی با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز همسویی با اصول توسعه پایدار دارد تا از رویکرد ساخت و ساز در آبخیزهای کشور دست بردارد. رویکردی که پنج دهه است گریبان بخش آب را گرفته و متاسفانه همه رودهای کشور را خاموش کرده است. رویکردی که آبخیزهای کشور را به ویرانی کشانیده و به سیلاب دشت ها و کشاورزی پررونقشان آسیب زیادی زده است. رویکردی که با نام سدسازی و انتقال حوضه به حوضه جنگل های گیلان، مازندران، غرب، مرکز و.. را ازمیان برده است. رویکردی که تالاب ها با زیستگاه های منحصربه فردشان را ویران کرده( باتلاق گاوخونی، تالاب چغاخور و...) و دریاچه ها را خشکانده یا اکوسیستم آنها را نابودکرده است (دریاچه بختگان، دریاچه ارومیه و...) مدیریت پایدار آب چیست؟

مدیریت پایدار آب عبارت است از برنامه ریزی برای مصرف انسان از آب تجدیدپذیر، به گونه ای که ویرانی آبخیزها، رودها، پیکره های آبی، جنگل ها و اکوسیستم های آبی و سیلابدشتی و زیستگاه های آنها را در پی نداشته باشد. کنفرانس استکهلم دراوایل دهه ۱۹۷۰ نخستین همایش جهانی مطرح کننده مسائل توسعه پایدار و مدیریت پایدار آب بود. این مهم از سوی ساندراپوستل و پژوهشگران سیاست جهانی آب پیگیری شد و در دستورالعمل های کنفرانس های آرژانتین، ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ بازتاب یافت. در اواخر دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰، سه رویداد، تغییر ژرفی در نگرش توسعه با سدسازی و توهم های ناشی ازآن ایجاد کرد. این سه رویداد عبارت بودند از انتشار کتاب مک کالی «رودهای خاموش»، تشکیل کمیسیون جهانی سدها، و انتشار نتایج کار این کمیسیون به نام «سدها و توسعه». بدینگونه مدیریت پایدار آب از رویکرد ساخت و ساز در آبخیزها بسیار فاصله گرفت. نزدیک به یک دهه از این سه رویداد مهم می گذرد و ما بیدارنشده ایم. با این حال پیدایش برگردان فارسی کتاب رودهای خاموش در اردیبهشت ماه و برگردان فارسی سدها و توسعه در شهریورماه سال گذشته و نیز پویایی در اندیشیدن به مسئله در میان اندیشمندان کشور، نویددهنده حرکتی نو در تغییر رویکرد سدسازی دربخش آب کشور است.

راهکارهای جایگزین

بخش آب و به ویژه رویکردسازه ای آن آشکارا با اصل ۴۴ قانون اساسی کشور تناقض دارد. بخش آب با موازین توسعه پایدار و اصول مطرح شده در کنفرانس های سازمان ملل به ویژه در ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ که ایران نیز از امضاکنندگان آنها بوده متناقض است. بخش آب با موازین اقتصاد رفاه و معیارهای مهم آن یعنی تخصیص موثر و هزینه موثر متناقض است. رویکرد سازه ای بخش آب پیامدهای مخربی بر محیط زیست(آبخیزها، رودها، جنگل ها، دشت ها و سیلابدشت ها، تالاب ها، دریاچه ها) داشته است، از این رو پیشنهاد می شود رویکرد سدسازی در بخش آب کشور و بازبینی و راهکارهای همسو با مدیریت پایدار آب جایگزین شود. راهکارهای بدون سدسازی تامین آب و نیرو با دستورالعمل های توسعه پایدار همخوانی کامل دارند، بخش خصوصی را می توان در این رویکرد به همکاری با بخش آب و اصلاح عملکردهایش دعوت کرد و مهم تر از همه اینکه راهکارهای غیرسازه ای از ساخت هر سدی کم هزینه ترند و نیز پیامدهای زیست محیطی بسیار کمتری دارند. رویکرد تامین پایدار آب و نیرو در بسیاری از کشورهای دنیا از کشورهای اسکاندیناوی پرآب تا کشورهای آفریقایی کم آب به اجرا درآمده و به نتایج درخشانی نیز رسیده است. ژاپن از پیشگامان اصلاح ساختار در هماهنگی با حفاظت از محیط زیست است. آمریکا و اروپا نیز در این زمینه فعالیت های دامنه داری داشته اند. رویکرد غیرسازه ای مدیریت آب دو بخش دارد: راهکارهای مدیریت تقاضا، راهکارهای مدیریت عرضه.

تامین آب و نیرو در چارچوب مدیریت تقاضای آب چهار راستای کاهش هدررفت، کاهش مصرف، کاربرد ابزارهای مالی و مشارکت انجمن های غیردولتی و ذینفعان در تصمیم گیری های بخش آب را در برمی گیرد. راهکارهای مدیریت عرضه غیرسازه ای نیز در برگیرنده شش راستای بازیافت، بازچرخانی و بازکاربرد، افزایش کاربرد هرمترمکعب آب در سطح ملی، نیز توسعه و احیای سامانه های پایدار زیرزمینی (قنات ها)، توسعه و احیای سامانه های پایدار گردآوری باران(آب بندان ها)، و آب شیرین کن ها را در برمی گیرد.

کاهش هدررفت:

اگر نگاهی به میزان هدررفت آب در بخش های مختلف مصرف آب بیندازیم به ارقام هولناکی برمی خوریم. بنابر بررسی های مختلفی که نتایج آن در همایش های مختلف کمیته ملی آبیاری زهکشی بازتاب یافته میزان هدررفت آب کشاورزی ۷۰ ۶۵ درصد است. این رقم در مواردی تا ۸۰ درصد هم گزارش شده است (اراضی زیر شبکه دز). درباره میزان هدر رفت از شبکه های شهری تاکنون بررسی جامعی انجام نشده است و مانند بسیاری از زمینه ها به آمار مطمئنی در این زمینه دسترسی نداریم. رقم سازمان جهانی آب برای این مقوله ۵۰ درصد است. اگر هزینه ای بسیار کمتر از ساخت حتی یک سد را به بررسی و تحقیق در این زمینه اختصاص داده بودیم حتما تاکنون راهکارهای بسیار مناسبی برای جلوگیری از این همه هدررفت یافته بودیم یعنی تقریبا افزودن ۷۰ درصدی به ذخیره آب کشاورزی و افزودن ۵۰ درصدی به ذخیره آب شهری. یعنی دست کم ۷۰ درصد سدهای با هدف کشاورزی و بیش از ۵۰ درصد سدهای تامین شرب ما ساخته نمی شدند و مبالغ هنگفتی که صرف ساخت آنها شده ذخیره می شد. موضوع آنقدر ساده است که شاید پیش پاافتاده به نظر بیاید. در بندهای آینده خواهیم دید که ابزارهای پیشنهادی توسعه پایدار و به ویژه موازین اقتصاد رفاه در تحقق خودبه خودی این مهم می توانند بسیار موثر باشند.

کاهش مصرف:

سدسازی به توهم فراوانی آب در میان مصرف کنندگان دامن زده است. گرایش مصرف زدگی اثر زیادی بر فراموشی روش صرفه جویانه گذشتگانمان داشته و در نتیجه امروز شاهد رفتارهایی هستیم که شاید نشانه گونه ای ضعف هویت باشد. بخش آب تاکنون هیچ تحقیقی در این زمینه و برای تغییر الگوی مصرف آب در راستای کاهش آن و استفاده پایدار از منابع آب انجام نداده است. در این زمینه هم صرف کسری از هزینه تنها یک سد می توانست و می تواند به اندازه ده ها سد دستیابی به آب ایجاد کند. فقط برای مقایسه کافی است بدانیم که در کشور همیشه بارانی دانمارک میزان آب مصرفی برای استحمام روزانه تنها سه دقیقه آنهم با فشاری بسیار کم است و آب بسته به شمار نفرات هر واحد مسکونی هربار پس از سه دقیقه بند می آید. کسانی که به سبب طبیعت سرزمینشان هرگز به صرفه جویی آب عادت نداشتند برای جلوگیری از آلودگی پیکره های آبی سرزمینشان، مصرف را چنین خردمندانه کاهش داده اند و البته پرداختی آنان به ازای هر مترمکعب آبی که هزینه استحصال بسیار کمی در مقایسه با ما دارد بیش از یک دلار است (آنها عمدتا هزینه تصفیه فاضلاب را می پردازند). برای ما که تاریخ کهنمان مشوق صرفه جویانه ترین انواع مصرف آب است کاربرد ابزارهای مهار مصرف بسیار ضروری است. پژوهش بیشتر در این زمینه را برعهده بخش آب کشور می گذاریم.

مشارکت انجمن های غیردولتی و ذینفعان در تصمیم گیری های بخش آب:

این یکی نه تنها مهار هدررفت و مصرف و امکان پذیری اعمال رهیافت های مالی را تسهیل می کند که زمینه دخالت آرای مردم و سازمان های مدنی و غیردولتی آنها در راستای اصلاح رویکردهای مدیریت آب را فراهم می آورد. این راهکار نیز در دستورالعمل های توسعه پایدار و به ویژه سند ۲۱ کنفرانس ریو با صراحت تام و تمام توصیه شده است. مردم و انجمن های مردمی که با مسائل مختلف مصرف و کمبود آب سروکار دارند در صورت برنامه ریزی درست برای هم اندیشی و اظهار نظر، به منبع پایان ناپذیر و نیروی عظیم حفاظت و به کارگیری درست منابع آب بدل می شوند. شهرداری تهران در زمینه مشارکت با سازمان های غیردولتی زیست محیطی و هم اندیشی با مردم و مصرف کنندگان آب شهری در چارچوب برخی مناطق شهرداری گام هایی نو برداشته است که گرچه کافی نیست اما می تواند نویدبخش و امیدوارکننده باشد. مسلما تقویت و گسترش این گام ها می تواند به کاهش مصرف و هدررفت آب بینجامد که از ساخت هر سدی مفیدتر است. متاسفانه همین گام اولیه نیز در مدیریت منابع آب کشور مشاهده نمی شود و به رغم وجود کمیته هایی با این نام، هیچ پژوهش جامعی در این زمینه و تدارک تحقق آن در بخش آب انجام نشده و حتی بخشنامه هایی که سال ها پیش در این باره تهیه شده نادیده گرفته می شود. بازهم روشن نیست چرا؟

بازیافت:

بازیافت آب شرب شهرها به ذخیره حجم آب زیادی می انجامد که پس از تصفیه برای آبیاری باغات غیرمثمر، کشت محصولات کشاورزی غیرخوراکی، فضای سبز، جنگل کاری و صنعت می تواند به کارگرفته شود. همچنین بازیافت زهاب کشاورزی نیز به معنی کاربرد و مصرف دوباره در کشت محصولات کشاورزی مقاوم به شوری ومحصولات غیرخوراکی، باغات غیرمثمر، فضای سبز، جنگل کاری، و صنعت است که به معنای به دست آوردن حجم معادل چند میلیاردمتر مکعب آب جدید است. در زمینه بازیافت آب های به کارگرفته شده تاکنون تحقیق و بررسی انجام نداده ایم اما بسیاری از کشورها با حجم آبی بسیار کمتر از ما با سرمایه گذاری در پژوهش هایی از این دست توانسته اند به نتایج خیره کننده ای در بازیافت و کاربرد آب در مصارف مختلف برسند. میزان بودجه مورد نیاز در چنین تحقیقاتی بسیار کمتر از کسری از هزینه مطالعات یک سد است و دستاوردهای آن نیز بسیار موثرتر و کاراتر و کم هزینه تر از ساخت هر سدی است. بازیافت آب نه تنها استحصال نسبتا کم هزینه حجم بسیار زیادی آب را میسر خواهد کرد که گذشته از آن از ورود آب آلوده به طبیعت نیز جلوگیری خواهد کرد. لازم است که به جای تخصیص بودجه هنگفت و غیرموثر برای ساخت سدها، برای تحقیقات بازیافت آب به ویژه آب کشاورزی سرمایه گذاری کنیم.

بازچرخانی و بازکاربرد آب:

از مواردی است که مصرف آب در یک فعالیت را تکرار و استمرار می بخشد و بدین ترتیب گویی که منابع آب تازه ای در دسترس قرار می دهد. بررسی های دفتر اقتصاد آب در سال ۱۳۸۰ نشان داد که بازچرخانی و بازکاربرد آب یکی از زمینه های تامین و عرضه آب بدون سدسازی است. این بررسی با نگاهی به تجربه جهان در این زمینه بازچرخانی آب صنعتی در ژاپن و برخی نقاط آمریکا را تا نزدیک ۲۵ بار اعلام کرد. بازچرخانی و بازکاربرد آب یکی از مهم ترین منابع آب صنعتی و مصارف غیرشرب شهری می تواند به شمار رود به شرط آنکه در چارچوب اصول اقتصاد رفاه با به کارگیری رویکرد «راهبری و مهار command & control approach یا با به کارگیری رویکرد «بازار» market approach و نیز به کارگیری «ابزارمالی»، مصرف کنندگان به سوی این شیوه عرضه مجدد آب مصرفی سوق داده شوند. معلوم نیست چرا ما هرگز در سطح ملی مطالعه جامعی در این زمینه نداشته ایم. بازچرخانی و بازکاربرد آب، گذشته از آنکه بدون پیامدهای منفی زیست محیطی آب جدید تامین و عرضه می کند، به کاهش نشر آلودگی آب نیز کمک خواهد کرد و با موازین حفاظت محیط زیست هماهنگی بیشتری خواهد داشت.

افزایش کاربرد هرمترمکعب آب:

یکی از روش های عرضه آب بدون سدسازی است. بررسی های محمد درویش نشان داده است که میزان خشک محصول کشاورزی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی ۶۳/۰ کیلوگرم است که حاکی از ناکارآمدی مصرف آب است. با توجه به راندمان مصرف آب در کشاورزی که بزرگ ترین مصرف کننده آب کشور است (۳/۰) و نیز راندمان مصرف در آب شهری (کمتراز ۵/۰) پی می بریم که راندمان کاربرد آب در کشور ما به گونه باورنکردنی بسیار پایین است. یکی از زمینه هایی که می توانست موضوع تحقیق و پژوهش گسترده ای در بخش آب باشد افزایش کاربرد هر مترمکعب آب است. در حقیقت با بررسی و تحقیق و یافتن راهکار برای تغییر این راندمان تا رسیدن به یک و برنامه ریزی افزایش آن تا بیش از یک هزینه بسیار زیادی را با نساختن بسیاری از سدها ذخیره کرده بودیم. هم اینک نیز تنها تغییر کوچکی در این رقم می تواند به معنای میلیاردها مترمکعب آب تازه یافته باشد.

توسعه و احیای سامانه های پایدار زیرزمینی (قنات):

قنات ها توهم دسترسی به آب نامحدود ایجاد نمی کنند و بهره برداری متناسب در سال های کم آب و پرآب را میسر می سازند. قنات ها مشکلات سفره های زیرزمینی تخلیه شده در پی چاه کنی و تلمبه بی رویه آب را در پی ندارند و در نتیجه به نشست زمین در اثر برداشت بی رویه آب و خالی شدن سفره ها نمی انجامند. قنات های کشور به مثابه پایدارترین روش کاربرد آب زیرزمینی، نیاز به بازبینی دقیق دارند تا خط مشی کلی بخش آب در قبال آنها اصلاح شود. بررسی کامل و درخور این شاهکارهای بهره برداری پایدار آب زیرزمینی، به مطالعاتی عمیق توام با نگاه احیا و توسعه دارد که نیازمند تغییر رویکرد کنونی بخش آب کشور است.

توسعه و احیای سامانه های پایدار گردآوری باران(آب بندان ها):

که اخیرا از سوی پژوهشگران آب جهان مورد توجه قرار گرفته اند و به عنوان سامانه های بدون پیامد منفی مطرح شده اند از صدها سال پیش در مازندران و گیلان و کوهپایه های البرز مورد استفاده قرار می گرفتند. این آب بندان ها چنان با مهارت و دقت تعبیه شده اند که گویی بخشی از طبیعت بوده اند و نه تنها پیامد بدی بر محیط ندارند که به زیستگاه های بسیار غنی بدل شده اند. متاسفانه در این زمینه نیز بخش آب هیچ عنایتی نداشته و بررسی و تحقیق درباره این سامانه های خردمندانه تامین آب را هرگز در دستور کار خود قرار نداده است. به عکس در بسیاری از طرح های سدسازی از میان بردن آنها در دستور کار بوده است. انجام یک بررسی کامل درباره این آب بندان ها از ضرورت های بخش آب کشور است که امیدواریم بدان توجه درخور شود.

آب شیرین کن ها:

یکی از مهم ترین مشکلات سدها در نقاط گرمسیر، افزایش بیش از حد مواد غذایی یا eutrophication آب مخازن است. سد میناب برای تامین آب شهر بندرعباس ساخته شد اما در زمانی کوتاه آب سد بویناک و غیرقابل آشامیدن شد. آب مملو از مواد غذایی معدنی البته برای کشاورزی هم مناسب نیست. بنابراین سدهای شمیل و نیان به عنوان جایگزین های آن مجوز اجرا و ساخت گرفتند اما آنها نیز در زمانی کوتاه به همان مشکل دچار خواهند شد. آب شیرین کن ها در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای کوچک خلیج فارس با موفقیت به کار گرفته شده اند. جزایر خلیج فارس بدون هیچ منبع آب شیرین مهم از این دستگاه ها برای همه مصارف خود استفاده می کنند. استفاده از این دستگاه ها در استان های جنوبی کشور بسیار کم هزینه تر و دارای پیامدهای اجتماعی زیست محیطی کمتر است. اما متاسفانه در این زمینه نیز مشاوران و پیمانکاران سدساز هیچگونه بررسی حقیقی انجام نداده اند و بخش آب نیز روشن نیست به چه دلیل همواره این گزینه را مطلقا نادیده انگاشته است. کیفیت آب این دستگاه ها دست کم برای مصارف غیرشرب بسیار خوب و از آب مملو از مواد غذایی معدنی مطلوب تر است. انجام یک بررسی در این زمینه لازم و ضروری است و به ویژه بخش خصوصی می تواند در این زمینه فعال شود. آب شیرین کن ها رودها و آبخیزها را تهدید نمی کنند و گزینه هایی با پیامدهای زیست محیطی کم و نیز در مقایسه با هزینه های واقعی سدهای ساخته شده ارزان ترند.

 

فاطمه ظفرنژاد
کارشناس ارشد محیط زیست و پژوهشگر در امور آب

 

موضوعات مرتبط : رودها و مدیریت آب    
عضو مرتبط :   


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید