Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1327

سفری به کرمان

ها بَلِه ، بفرما
کِلوتای شهداد که میگن این جُیِه.(این جاست)

بلافاصله بعد از ایستادن خودرو،عبارت بالا، شرحی بود که راهنمای سفر ما که خود از اهالی کرمان، شاعر پیشه و باز نشسته آموزش و پرورش و مسلط به زبان انگلیسی بود، با شور فراوان در آخرین عصر سفر چهار روزه ما به کرمان، برزبان آورد.

از مینی بوس پیاده شدم و سرم را بالا گرفتم. همهمه سکوت گوشم را پر کرد و ناگهان حسی بر من چیره شد و سایه ای بر سرم سنگینی کرد که قبلا هیچ گاه تجربه نکرده بودم. ذره ای ناچیز شده بودم، بسیار ناچیز، و دیدم الآن است که باد مرا ببرد ولی کدام باد؟ سرم را فوری پائین گرفتم و خودم را برانداز کردم، به همراهانم نگاه کردم و نگاهم را دوباره چرخاندم.چشم انداز آن جا دارای عظمت و شکوهی بود که هیچ مقیاس انسانی، آن را تاب نمی آورد. همه ما در سکوت، فقط به روبرویمان نگاه می کردیم ولی به طرزی اعجاب آور و با درکی جمعی، می دانستیم که همگی به وضوح پشت سرمان را حس می کنیم. عظمت منظره روبرو و خیال قدرتمند آن چه که پشت سرمان بود، ما را بی هدف میان ریگزارها به این سو و آن سو می کشید. و همین گونه بود در سرم، که بی اراده من، عباراتی می آمدند و می رفتند."بار سوم اورمزد زمین را آفرید به هفتاد روز. او را گزارش این که به پای رفتن ِآفریدگان را، بر زمین پدید آورد." راهنمایمان باصدای بلند، طوری که به گوش همه ما برسد گفت: حیف که هوا ابریست والا زیباترین غروب در انتظارتان بود و از شب کلوت شهداد وستاره هایش گفت و شرح داد که چه شبهای بی بدیلی را با گردشگران در آن جا به سر کرده. خیلی حیف شد. من زادگاهم را می شناختم و در دلم این زیبائی ها را تایید می کردم.

با خودم می اندیشیدم وقتی فقط چهار روز به شهری سفر می کنی، اتفاقات مختصری خودش را به تو می نمایاند که گاهی حتی فریب کارانه است ولی وقتی آن شهر زادگاهت باشد،زمان، هر چقدر هم کوتاه، تغییر ماهیت می دهد و همراه افکار و خیالاتت، تبدیل به دوربین فیلم برداری می شود. اطلاعات موجود را می گیری، با گذشته ات برخورد می دهی و با آن مواجه می کنی. تبادل اطلاعات می شود و خروجی آن چیزی شبیه سفرنامه می شود که آن گاه، شاید کمی واقع بینانه باشد.

از محوطه فرودگاه که بیرون آمدیم، در چشم بهم زدنی آبی آسمانش را دیدم. با نفس کشیدنی بویش را در جانم فرو بردم. وجود کوه های کم ارتفاعش را حس کردم. چقدر شهر بزرگ شده بود. وسعت زیادش را خیابان های بسیار عریض، که پیاده ها لرزان و نفس زنان ، از عرض آن ها عبور می کردند،بیشتر به رخ می کشید. شهری که من می شناختم کوچه هایش باریک با پیچ و خم های زیاد برای شکستن بادهای شنی بود و به همین دلیل تقریبا همه موازی هم و اگر اشتباه نکنم شرقی غربی بودند. بیشتر و مهم تر این که پیچ و خم ها ، سوارکاران دشمن را که در طول تاریخ هم کم نبودند، کم تحرک و زمین گیر کند. آن موقع شهر برای آدم ها و آسایش و امنیتشان طراحی شده بود ولی الآن خودرو، مدیریت طراحی ها را به عهده دارد.اشتباهی که جبران ندارد. و هنوز هم بازار کرمان که گویا طولانی ترین راسته بازار ایرانست،جائی امن برای مردم و پیاده هاست. از بازار گفتم ونمی توانم که نگویم که زیباترین گنبدهائی که تا کنون در بازار ها دیده ام متعلق به سرای سردار است. سرائی که مخصوص پارچه فروشان بود و پدر من یکی از آن ها.

راسته بازار کرمان از دو سو، به میدان ارگ و فلکه (میدان) مشتاقیه مرتبط است.مشتاق علیشاه موسیقیدان، شاعر و عارف بزرگ که مظلومانه سنگسار شد و مدفن او در کرمان و میدان متصل به بازار بی سقف، به نام او نامی شده.

از شهر کرمان به مقصد جیرفت راه افتادیم. در مسیر راهمان به شهرهای ماهان و راین، کوه های سر به فلک کشیده جوپار رامی دیدیم. راننده بسیار مهربان و صبور ما، بالهجه ای شیرین، کوه های جوپار را که در گذشته تعداد زیادی قنات از آن به طرف کرمان کنده شده، این چنین تعریف می کرد: که اگر کسی می خواهد به کوه های آلپ صعود کند،بهتر است اول با کوه های جوپار تمرین کند چون خیلی به هم شبیه اند.

به جیرفت که می رسی، می بینی که این شهر هم حکایتیست. این هند کوچک،یکی از شگفتی هاست.چه از نظر تاریخی با شهرهای ارته و دقیانوسش و یافته های اعجاب آوری که اکنون در موزه های جیرفت و هرندی نگه داری می شوند و چه از نظر محصولات کشاورزی و باغی. باید دید.

به کرمان بر می گردیم. آبی ترین آسمان بر سر درختان جنگل قائم و گنبد جبلیه خودنمائی می کند. آسمان که در متون باستانی ما آمده که: "اورمزد به یاری آسمان، شادی را آفرید که آفریدگان به شادی در ایستند." سفر چهار روزه ما بسیار شادمانه بود. آرزو می کنم که مردم مهربان کرمان با این چنین آسمانی شاهد بهترین شادیها باشند. این چنین باد.


خوبچهر کشاورزی

 

 

استان مرتبط : کرمان  
عضو مرتبط : خوبچهر کشاورزی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید