تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :791

سوء تفاهم بزرگ در شهرداری!

به‌تازگی طرح اخذ تأییدیه برای نماهای شهر تهران در دستور کار تمامی مناطق شهرداری تهران قرار گرفته است.این کار باهدف جلوگیری از ساخت بناهایی با نماهای نامتعارف و بی‌هویت و توجه به مسائلی مانند سیمای شهری و ...اجرا شده است.از دیگر اهداف این طرح، اقدامی عملی برای نیل به دستور شفاف و مستقیم مقام معظم رهبری پیرامون توجه به معماری ایرانی اسلامی می‌باشد.به‌عنوان کسی که زخم خورده نماهای نامتعارف پیشین بوده‌ام و با دانشجوها و کارفرمایان خود ساعت‌ها در این باره مجادله کرده بودم، حرکت شهرداری و ساختار کمیسیونی برای تائید نماها را اقدامی صحیح و مناسب تلقی می‌کردم، تا روزی که طرحی جدید به دفتر ما ارجاع شد.

اخیراً دو پروژه با یک کارفرما به دفتر ما ارجاع شد. ما در باب طراحی داخلی و دیگر فضاها با کارفرما تفاهم داشتیم اما در باب طراحی نما پیشنهاد دادیم که با آرامش ابتدای نمای پروژه با عرض ده متر را طراحی کنیم و سپس به سراغ نمای پانزده متری برویم.کارفرما موافقت کرد اما شرط طراحی به سبک رایج شبه کلاسیک را بر ما نهاد.خوشبختانه ما این بار مجبور نشدیم مجادله نماییم و نهایتا عذر کارفرما را بخواهیم بلکه به پشتوانه قانون جدید وضع شده در شهرداری در همان جلسه نخست او را متقاعد کردیم از این خواسته صرف نظر نماید و اجازه دهد ما موضوعات بهتر و حرفه‌ای‌تری را در نمای کار ایشان انجام دهیم.منتهی در نهایت حسب قراردادهای وی، او از ما خواست مصالح سنگ و چوب را در طرح و ایده پردازی‌های خود منظور نماییم.این خواسته نامعقولی نبود و ما بررسی‌اش کردیم.پس از دو هفته با توجه فضا و ساختمان‌های موجود در سایت پروژه نمایی فنی، با جزئیات فنی جدید،به لحاظ مفهومی متصل با کاخ تچر و الهام برداری از نمای بدنه‌های خانه‌های سنتی کاشان طراحی کردیم.کارفرما نما را بسیار پسندید و از ما خواست مسائل شهرداری و تأییدیه آن را نیز اخذ نماییم.ما فکر می کردیم کار تمام است!

اما در شهرداری وضعیت افتضاح بود.کارمندی خانم بر مسند نشانده‌اند با عنوان دبیر کمیسیون نما که می بایست نما را تائید نماید تا ما فرم 23 صفحه‌ای شماره 3 را تکمیل و به کمیسیون، برای اخذ تأییدیه نهایی ارائه دهیم.روزی که با طرح و عکس‌های نما به کارمند مراجعه کردم دو نفر دیگر نیز مراجعه کرده بودند.هر سه نما توسط کارمند رد شدند!کارمند خانم از نفر نخست پرسید: "مگر معماری اسلامی آجر است که آجر زده‌اید؟" از نفر دوم پرسید: "مگر معماری اسلامی طاق است که طاق زده‌اید؟" و از من پرسید: "میشه شما معماری ایرانی را برای من تعریف کنید؟" من نمی دانستم بعد از انصراف از مقطع دکتری می بایست معماری ایرانی را برای کارمندان شهرداری تعریف نمایم وگرنه قطعا کتاب هایم را اهداء نمی کردم! بدین ترتیب ما وارد فرایند کرکسیون جلسه به جلسه نما با کارمند شدیم تا نهایت طرحی ارائه شد و تأییدیه گرفت.اما طرح نهایی، نمایی مدرن نزدیک به کمپوزیسیون و ترکیب بندی‌های مدرن اولیه می‌باشد.

در شهرداری نمای کلاسیک رد است.هر نمایی که با سنگ مرغوب باشد چون مظنون به کلاسیک است رد است!در شهرداری یا نما باید سیمانی باشد، یا باید مدرن با رگه‌هایی از چوب باشد. برای کارمندان شهرداری نما یا کلاسیک است که رد است، یا مدرن است که تایید است.دیگر نماها جای بحث ندارند! کارمندان شهرداری چون استادی دانشگاهی، روی طرح مهندسان خط می‌کشند، خط خطی می‌کنند و حتی پیشنهاد زاویه دوربین رندر گیری و رنگ و بافت متریال نیز می‌دهند! البته من از طریق صحبت با کارمند شهرداری به او یادآور شدم که بهتر است روی طرح مهندسان خط نکشند و تنها نکات را در کنار برگه یادداشت نماید.ما حتی در دانشگاه دیگر روی طرح بچه‌ها خط نمی‌کشیم! اگر جلوی این وضع را نگیریم و موضوع اخذ تأییدیه را به مسیر اصلی برنگردانیم روزی همه نماهای تهران مدرن خواهند بود! حالا مدرن هم داریم تا مدرن! بگذاریم آ«چه امروز تایید میشود را فعلا مدرن بخوانیم! همان‌طور که ما نمای پروژه دوم 15 متری را مدرن کار کردیم  و کارمند هم خیلی پسندید و تأییدیه هم گرفت.کارفرمای ما بعد این دو پروژه حرف‌ها و خواسته‌های ما را زیاد قبول ندارد، زیرا شهرداری با دانشگاه هماهنگ نیست، با معماران هماهنگ نیست، با اقتصاد هماهنگ نیست.شهرداری تهران تنها با تقویم‌های وزارت کشور هماهنگ  است!

علیرضا عظیمی حسن آبادی
کارشناس ارشد معمارینظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید