Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :3861

سیر تحول تعریف « موزه » در اساسنامه های ایکوم از 1951 تا 2001 (1330 تا 1380)

(مقالات گذشته-بهار1381) 

شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) که مسئولیت سیاستگذاری و تدوین راهکارهای اجرایی برای فعالیت و همکاری بین موزه ها در سطح جهان را عهده دار است، در سال 1951همزمان با تاسیس آن، نخستین تعریف خود را از موزه ارائه داد. لیکن این تعریف در طول پنج دهه اخیر، تحولات چشمگیری یافته است که ناشی از دگرگونی و تغییر جایگاه موزه در بافت اجتماعی و نگرش فرهنگی مردم دنیاست. در این مقاله شاهد سیر تحول مفهوم موزه از سال 1951تا سال 2001 هستیم.

سال 1951/1330

ماده 2. تعریف

1.تمامی مؤسسات دائمی یی که با در نظر گرفتن منافع و اهداف عمومی،مجموعه ای از عناصر واجد ارزش های فرهنگی نظیر مجموعه های اشیای هنری، تاریخی،علمی، فنی، باغ گیاه شناسی، باغ وحش و محل نگهداری ماهیان تزیینی (آکواریوم) نگهداری می کنند و مورد مطالعه قرار می دهند و همچنین با بهره گیری از روش ها و ابزارهای گوناگون سعی در بیان ارزش واقعی آنها دارند و نیز برای فراهم آوردن زمینه خوشنودی و آموزش عمومی در معرض دید مردم قرار می دهند، « موزه» نامیده می شوند.

2. کلیه کتابخانه های عمومی و مراکز بایگانی یی که در آنها تالارهای نمایش به صورت دائمی وجود دارند همانند موزه در نظر گرفته خواهند شد.

اساسنامه ایکوم، نوامبر1961/ آبان 1340

عنوان: تعریف موزه

ماده3. ایکوم هر نهادی را که مجموعه ای از اموال فرهنگی را با اهداف حفاظت، نگهداری ، مطالعه ، آموزش و لذت بردن معرفی می نماید، موزه می شمارد.

ماده4. با در نظر گرفتن تعریف موزه در ماده 3 این اساسنامه

الف) تمامی کتابخانه ها و مراکز بایگانی در حدود فعالیت های مربوط به معرفی، موزه نامیده می شوند.

اساسنامه ایکوم، مصوب 14ژوئن 1974(24خرداد 1353) در یازدهمین مجمع عمومی کپنهاگ (دانمارک)

عنوان: تعریف

ماده3. موزه نهادی دائمی است که به صورت غیر انتفاعی در خدمت جامعه و توسعه آن است و در آن بر روی عموم مردم باز خواهد بود و همچنین در آن در خصوص شواهد مادی زندگی بشر و محیط پیرامون او تحقیقاتی صورت می گیرد، ماهیت آنها را به دست آورده، حفاظت کرده در اختیار علاقه مندان قرار می دهد و بویژه، به منظور اهداف مطالعاتی، آموزشی و کسب لذت در معرض دید مردم و علاقمندان قرار می دهد.

ماده4. ایکوم هریک از مؤسسات زیر را که با تعریف موزه، در ماده 3مطابقت دارد، به عنوان موزه می پذیرد:

الف) مراکز و مؤسسات نگهداری و تالارهای نمایشگاهی وابسته به کتابخانه ها و مراکز بایگانی.

ب) محوطه ها و آثار و ابنیه باستان شناسی، نژاد شناسی، طبیعی و محوطه ها و آثار و ابنیه تاریخی که فعالیت های آنها در زمینه خرید، نگهداری و انتقال و معرفی اشیا ماهیتی مشابه با فعالیت های موزه است.

ج)مؤسساتی که گونه های نادر حیات نظیر باغ های گیاه شناسی، باغ وحش، آکواریوم و مؤسساتی که حیوانات کوچک را در محیط طبیعی شان نگهداری می کنند.

اساسنامه ایکوم ، مصوب 5سپتامبر 1989/14شهریور 1368(در شانزدهمین مجمع عمومی ایکوم، لاهه، هلند).

ماده2. تعاریف

 1. .موزه نهادی دائمی است که به صورت غیرانتفاعی در خدمت جامعه و توسعه آن بوده، در آن بر روی مردم باز است و همچنین در آن تحقیقاتی در خصوص شواهد مادی زندگی بشر و محیط پیرامون وی صورت می گیرد، مالکیت آنها را به دست آورده، حفاظت نموده و در اختیار علاقه مندان قرار می دهد و بویژه به منظور اهداف مطالعاتی ، آموزشی و کسب لذت در معرض دید مردم و علاقه مندان قرار می دهد.

الف) لازم است که تعریف ارائه شده از موزه، بدون در نظر گرفتن محدودیت های ناشی از اختیارات سرپرستی مؤسسه، قوانین کشوری و نحوه کارکرد آن و یا جهت گیری مجموعه های موجود در مؤسسه و نهاد، در خصوص تمامی مؤسسه ها مورد استفاده قرار گیرد.

ب)علاوه بر آنچه گفته شد، موارد زیر را که با تعریف موزه در بند 1مطابقت دارند، موزه می نامند.

 1. محوطه ها و آثار و ابنیه طبیعی، باستان شناسی، نژادشناسی و محوطه ها و آثار و ابنیه تاریخی که فعالیت های آنها در زمینه حفاظت و نگهداری و انتقال شواهد مادی مردمان گوناگون ومحیط پیرامون آنها، ماهیتی مشابه با فعالیت های موزه دارند.
 2. نهادها و مؤسساتی که مجموعه ها و گونه های نادر حیوانی و گیاهی را نگهداری و معرفی می کنند نظیر باغ گیاه شناسی، باغ وحش، آکواریوم و مؤسساتی که حیوانات کوچک را در محیط طبیعی نگهداری می کنند.
 3. مراکز علمی و رصدخانه ها (افلاک نماها).
 4. مؤسسات نگهداری و حفاظت و تالارهای نمایشگاهی وابسته به کتابخانه ها و مراکز بایگانی.
 5. پارک های طبیعی.
 6. هرنهاد دیگر که شورای اجرایی ایکوم بر اساس اعلام نظر کمیته مشورتی آنها را دارای برخی یا تمام خصوصیات یک موزه تشخیص دهد و یا ابزارهای کافی را جهت انجام تحقیقات در زمینه های موزه شناسی، آموزش و تشکیلات در اختیار موزه ها و کارکنان موزه ها قرار دهد.

اساسنامه ایکوم،مصوب 5سپتامبر 1989در شانزدهمین مجمع عمومی ایکوم، لاهه، هلند و اصلاحیه آن در هیجدهمین مجمع عمومی ایکوم، استاوانگر ، نروژ،1995(1374).

ماده2. تعاریف

 1. موزه نهادی دائمی است که به صورت غیرانتفاعی در خدمت جامعه و توسعه آن بوده و در آن بر روی عموم مردم باز است، و همچنین در آن تحقیقاتی در خصوص شواهد مادی زندگی بشر و محیط پیرامون وی صورت می گیرد. مالکیت آنها را کسب کرده، حفاظت نموده و در اختیار علاقه مندان قرار می دهد و بویژه به منظور اهداف مطالعاتی، آموزشی و کسب لذت در معرض دید مردم قرار می دهد.

الف)لازم است که تعریف ارائه شده از موزه، بدون در نظر گرفتن محدودیت های ناشی از اختیارات سرپرستی مؤسسه، قوانین کشوری و نحوه کارکرد آن و یا جهت گیری مجموعه های موجود درآن مؤسسه و نهاد، در خصوص تمامی مؤسسه ها مورد استفاده قرار گیرد.

ب)علاوه بر آنچه گفته شد مؤسسات زیر را که با تعریف موزه در بند1 مطابقت دارند، موزه می نامند:

 1. محوطه ها و آثار و ابنیه طبیعی،باستان شناسی، نژادشناسی و محوطه ها و آثار و ابنیه تاریخی که فعالیت های آنها در زمینه حفاظت و نگهداری و انتقال شواهد مادی مردمان گوناگون و محیط پیرامون آنها، ماهیتی مشابه با فعالیت های موزه دارد.
 2. نهادها و مؤسساتی که مجموعه ها و گونه های نادر حیوانی و گیاهی را نگهداری و معرفی می کنند نظیر باغ گیاه شناسی، باغ وحش، آکواریوم و مؤسساتی که حیوانات کوچک را در محیط طبیعی شان نگهداری می کنند.
 3.  مراکز علمی و رصدخانه ها (افلاک نماها).
 4. مؤسسات نگهداری و حفاظت و تالارهای نمایشگاهی وابسته به کتابخانه ها و مراکز بایگانی.
 5. پارک های طبیعی.
 6. تشکیلات ملی، منطقه ای و محلی موزه ای ، دوایر دولتی که سرپرستی از موزه ها را مطابق تعریف ارائه شده در سطور بالا بر عهده دارند.
 7. نهاد و تشکیلات غیرانتفاعی که در زمینه موزه ها و موزه شناسی فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی، تشکیلاتی مستندسازی و غیره را انجام می دهند.
 8. هرنهاد دیگر که شورای اجرایی ایکوم بر اساس اعلام نظر کمیته مشورتی، آن را دارای برخی یا تمام خصوصیات یک موزه معرفی می کند و یا این که ابزارهای کافی جهت انجام تحقیقات در زمینه های موزه شناسی، آموزش و تشکیلات را در اختیار موزه ها و کارکنان موزه ها قرار می دهد.

اساسنامه ایکوم، که در بیستمین مجمع عمومی ایکوم در بارسلونای اسپانیا(6ژوئیه 2001/15تیر 1380) اصلاح گردید.

ماده2.تعاریف

 1. موزه نهادی دائمی است که به صورت غیرانتفاعی در خدمت جامعه و توسعه آن بوده، در آن به روی عموم مردم باز است. و همچنین در آن تحقیقاتی در خصوص شواهد مادی زندگی بشر و محیط پیرامون وی صورت می گیرد ، مالکیت آنها راکسب و حفاظت نموده، در اختیار علاقه مندان قرار می دهد و بویژه به منظور اهداف مطالعاتی، آموزشی و کسب لذت در معرض دید مردم قرار می دهد.

الف) لازم است که تعریف ارائه شده از موزه بدون در نظر گرفتن محدودیت های ناشی از اختیارات سرپرستی مؤسسه، قوانین کشوری و نحوه کارکرد آن و یا جهت گیری مجموعه های موجود درآن مؤسسه و نهاد، در خصوص تمامی مؤسسه ها مورد استفاده قرار گیرد.

ب) علاوه بر آنچه گفته شد، مؤسسات زیر را که با تعریف موزه در بند1، مطابقت دارند، موزه می نامند:

 1. .محوطه ها و آثار و ابنیه طبیعی، باستان شناسی، نژادشناسی و محوطه ها و آثار و ابنیه تاریخی که فعالیت های آنها در زمینه حفاظت، نگهداری، انتقال شواهد مادی مردمان گوناگون و محیط پیرامون آنها ماهیتی مشابه با فعالیت های موزه دارد.
 2. نهادها و مؤسساتی که مجموعه ها و گونه های نادر حیوانی و گیاهی را نگهداری و معرفی می کنند نظیر باغ گیاه شناسی، باغ وحش، آکواریوم و مؤسساتی که حیوانات کوچک را در محیط طبیعی شان نگهداری می کنند.
 3. مراکز علمی و افلاک نماها(رصدخانه ها).
 4. تالارهای هنری غیرانتفاعی.
 5. اماکن نگهداری گونه های طبیعی،مؤسسات و نهادهای حفاظت و نگهداری و تالارهای نمایشگاهی وابسته به کتابخانه ها و مراکز بایگانی و پارک های طبیعی.
 6. تشکیلات ملی،منطقه ای و محلی موزه ای،دوایر دولتی که سرپرستی از موزه ها را مطابق تعریف ارائه شده در سطور بالا برعهده دارند.
 7. نهادها و تشکیلات غیرانتفاعی که در زمینه موزه ها و موزه شناسی، فعالیت های تحقیقاتی،آموزشی، تشکیلاتی مستندسازی و غیره انجام می دهند.
 8. مراکز فرهنگی و سایر نهادها که وظیفه آنها یاری رساندن،حفاظت ، تداوم و مدیریت منابع میراث آشکار و پنهان(میراث زنده و فعالیت های خلاق دیجیتال) است.
 9. هرنهاد دیگری که شورای اجرایی ایکوم بر اساس اعلام نظر کمیته مشورتی، آن را دارای برخی یا تمام خصوصیات یک موزه معرفی می کند و یا این که ابزارهای کافی جهت انجام تحقیقات در زمینه های موزه شناسی، آموزش و تشکیلات را در اختیار موزه ها و کارکنان موزه ها قرار می دهد.  

 

منبع: ایکوم(ICOM) ترجمه : رضا مصطفی زادگان

مجله موزه ها - شماره نهم - بهار 1381
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

موضوعات مرتبط : معماری موزه    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید