تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :971

شهر به چه کسی تعلق دارد ؟

شهربه چه کسی تعلق دارد ؟ قاعدتا شهر به آن کودکی تعلق دارد که درشناسنامه اش نام شهری راکه درآن به دنیا آمده است رامی نویسند . ولی این کودک تا مدت های مدید به دلیل ناتوانی و ابعاد کوچکش قادر به استفاده از فضاهای شهر به راحتی نیست! حتی در دوران نوجوانی اش خانواده صلاح نمی دانند که تنها ازفضاهای شهراستفاده کند چرا که اجتماع  امنی در شهر وجود ندارد ! شهر به مادر بارداری که در آنجا زندگی می کند هم تعلق دارد ولی  این مادر تا چند ماه قادر به استفاده از وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و بسیاری از فضاهای شهر نیست !

شخصی  با ناتوانی یا کم توانی جسمی هم به شهر تعلق دارد کما اینکه حسرت استفاده از بسیاری ازفضاهای درمانی و آموزشی و تفریحی یا تجاری وحتی سکونتی همان شهر شاید تا آخر عمر به دلش بماند!

شهر به کسی تعلق دارد که سال های سال در آنجا زندگی کرده و نمازش را کامل در آن خوانده و روزه هایش را در آن شهر به افطار رسانده ولی اکنون که سالخورده و کم توان شده دیگر قادر به استفاده بسیاری از امکانات شهر نیست ،زیرا پاهایش و چشمانش توان عبور از موانع بی شمار شهررا ندارد که زمانی به راحتی از آنها  عبور می کرد !

شهر به کسانی تعلق دارند که آنجا را محل زندگی خود می دانند با وجود اینکه  شهری نیست که راجع آن و مشخصات و محسنات مورد قابل ذکری داشته باشند . چرا که شهرش نه زیبایی دارد ،نه فضای قابل استفاده ای، نه جذابیت خاصی ،نه نکته قابل اشاره ای!

شهر به کسی تعلق دارد که هر روز به منظره کثیف و آلوده شهر می نگرد و نماهای درهم برهم آن را مشاهده می کند و اگر درطبقات بالا سکونت دارد  از پنجره خانه اش منظره ای شامل پشت بام های خاکستری و پر از لوازم و آت و آشغال های مختلف نصیبش است و اصلا به فکرش هم نمی رسد که می شود به غیر از این منظر دیگری را هم دید !

مجموعه مقالات مرتبط : شهر به چه کسی تعلق دارد    
عضو مرتبط : نسیم ایران منش  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید