تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2383

مقاله ای در مورد شناخت سرزمین (روز خلیج فارس)

درجامعه شناسی مقوله هویت به عنوان یکی ازمهم ترین ویژگی و خصوصیات افراد و گروه های اجتماعی ازجایگاه با اهــــمیتی برخورداراست . به عقیــده گیدنزهویت درواقع همان چیزی است که فرد به آن آگــــاهی دارد ودر حقیقت هویت مجـــموعه ای از اشیاء دیگر می گردد و هدف از صـــــفات و مشخصات اســت که باعث تشخیص یک فرد از افراد دیگر و یا یـــــــــک شیء از هویت پــــــیدا کردن تفاوت اشخـــــاص و اشیاء از یکدیگر است .

مقوله سرزمین نیز چنین است ، یعنی وجه تمایز این سرزمین و مملكت از سایر ممالك در ابتدا و بعد هویت بخشیدن به تمامی ظرفیتها و عناصر شكل دهنده آن مانند دریاها ، كوهها ، و.......

نتیجه این هویت بخشی در فرهنگ ، جامعه ،‌ مجموعه علوم و رفتار مردم آن دیار بروز پیدا میكند و در ادامه عناصر طبیعی سرزمین وموارد ساخته شده دست آن مردم كم كم به صورت نمادی از افكار و اعمالشان ظاهر می شود كه باعث شناخت آنها شده و هویت آنان صادر شده و یه عنوان فرهنگ در تمامی ممالك پذیرفته خواهد شد.

در چنین فضایی آگاهی از گذشته و آرمانگرایی به آینده و زندگی در حال سرشار از میهن پرستی همراه با خلق و ایجاد می شود و همین ایجاد احترام به سرزمین را نیز به همراه خواهد داشت ، تا همگان از گذشته این دیار بدانند و از حال آن نیز به تفكری عمیق فرو روند. از اینرو برای تحقیق در آن سرزمین راهی آنجا شده تا به كمالات خود اضافه كنند ، همین مطلب باعث تبلیغ سرزمین كهن شده و تمامی عناصر آن نیز به جهان پیرامون شناسانده می شود و دیگر كسی فكردست اندازی به آن را نیز نخواهد كرد ، چرا كه عناصر آن سرزمین را جزوی از داراییهای آن دیار می دانند و قابل احترام .

برای حفظ و نگهداری از آن باید بها داد ، رنج كشید و جنگید اگر نگذاریم تا دنیا بداند آنچه كه دارایی ماست و دیگران از آن خود می دانندش ، باید تبلیغ كرد ، گفت و فریاد زد تا همگان بیایند ، ببینند و بشناسند ،كاری كه نسل امروز كمتر برای این ارزشها انجام داده است .

در چنین زمانی بزرگ كردن داراییهایمان مهم و ارزنده است ، چرا كه آیندگان نیز از حماسه ما درس گرفته و برای آنچه كه ما آنرا میهن می نامیم رشادت كرده و مبارزه می كنند. از این دست داراییها می توان به خلیج فارس اشاره كرد كه همچنان چشم اطرافیان به آن بوده و هست ، كه این نتیجه بی ارزش شماردن شماری از ما در جهت حفظ و احیاء‌آن است كه دبگران حتی آنرا جزئی از دارایی های خود بدانند .

خلاصه اینكه : اگر قرار به حفظ این میراث كهن و هدیه ای از نسلهای قبلی مان باشیم باید مبارزه كنیم و سرزمین مادریمان را به اطرافمان بشناسانیم تا اموال ما جزء مالمیك دیگران به حساب نیاید تا این تحفه هخوامنشی از دستمان نرود .

ساغر كرم - محمد علی عرفانیان

مجموعه مقالات مرتبط : سرزمین مادری    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید