تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1732

شهر به چه کسی تعلق دارد؟

واقعاً شهر متعلق به چه کسی است؟به مسئولین و مدیران شهری که در مورد آن‌، بر حسب نیاز، احساس مسئولیت، سود جویی، کسب قدرت و ... تصمیم بگیرند، و هر مجوزی صادر کنند؟ یا به سوداگران و بساز بفروش‌ها که می‌خواهند حداکثر استفاده و سودجوئی را از هر سانتی‌متر سطح شهر داشته باشند، بر کوچه‌های تنگ برج‌های بلند مسکونی (بدون دغدغه‌ای در مورد خدمات، پارکینگ مورد نیاز و بدون چند سانتی‌متر عقب‌نشینی و تامین پیاده رو مناسب، پیاده روهایی که گاه با پله‌های ناجور یا حتی اختلاف سطح‌ها‌ی بدون پله به وجود می‌آید) بسازند. و سال‌ها معابر مجاور کارگاه ساختمانی خود را اشغال کنند و آلودگی صوتی، هوا و ...... بنمایند، درختان را قطع یا خشک کنند؟ یا به کسبه شهر که گاه پیاده رو‌ها  ملک طلق آنهاست و برایشان مهم نیست که چقدر از آنها را اشغال کنند و عابرین را مجبور به عبور از سواره رو خیابان نمایید؟ یا به دستفروشان شهری که در هر نقطه بساط خود را بگسترند و با دادن حق و حسابی از در آمد ناچیز خود به بعضی مامورین پیاده‌رو ها را اشغال کنند؟ یا به مردم عادی و شهروندانی که در شهر حق زندگی و حق استفاده از هوای پاک، آرامش خاطر، فضای مطلوب شهری را دارند. آنهائیکه اکثریت ساکنین یک شهر را تشکیل می‌دهند. صدائی برای شنیده شدن، آگاهی برای اعتراض از آنچه بر شهرشان می‌رود، آنچه که حق مسلم آنهاست ( بین مالکیت شهر و فضاهای عمومی آن) ندارند.

کاش همه به این مهم بیاندیشند و هر کس منصفانه به اندازه نیاز (نه حرص و آز) و حق او بر شهر و باندازه تعلق خاطرش به شهر، در شهر احساس مسئولیت و ادعای مالکیت کند، تا به همان اندازه در سرنوشت شهر و ساختن فضای شهری ( چه کالبدی و چه محتوایی آن)ایفای نقش نماید.

گیتی اعتماد -  پاییز 93

مجموعه مقالات مرتبط : شهر به چه کسی تعلق دارد    
عضو مرتبط : گیتی اعتماد  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید