Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1588

شهر در جهان سوم

دراکسیس - اسمیت، دیوید (1376)، شهر در جهان سوم، ترجمه ی مجید کارشناس، اصفهان: انتشارات مانی.

سخن گفتن از شهر در قالب شهر جهان سومی و یا شهر در جهان سوم، نیازمند تعاریف دیگری است که باید آن ها را در حوزه ی شهر و تاریخ آن و در حوزه ی سیاست و اجتماع بررسی کرد. تقسیم بندی شهرها به این شکل، می تواند برای شناخت آن ها و تفکیکشان در هر حوزه و منطقه مفید باشد. یکی از بررسی هایی که در تقسیم بندی های حاضر گنجانده می شود، شهرهای جهان سوم و یا شهرهای کشورهای در حال توسعه است، که در ارتباط با شهرهای توسعه یافته و پیشینه های شهرهای این کشورها و کشورهای غربی و... باید مورد شناخت قرار گیرد.

"شهر در جهان سوم" عنوان کتابی از دیوید دراکاکیس - اسمیت است که به مسائل موجود در شهرهای جهان سوم و ابعاد گوناگون آن در این شهرها پرداخته است. بسیاری از مفاهیم و مطالب این کتاب به دلیل نزدیکی اشان با وضعیت شهر در ایران می تواند مفید و حائز اهمیت باشد.

فهرست عناوین مطالب این کتاب:

  • فصل اول: رشد شهری در جهان سوم، یک نقطه نظر کلی
  • فصل دوم: دیدگاه تاریخی، طبیعت متغیر شهرنشینی استعماری و بعد استعماری
  • فصل سوم: جنبه های جمعیتی شهرنشینی پس از استعمار
  • فصل چهارم: فقر و سیاست در شهرهای جهان سوم
  • فصل پنجم: کاریابی و اشتغال در شهر
  • فصل ششم: مشکلات اجتماعی در شهر

به نقل از وب سایت انسان شناسی و فرهنگ

موضوعات مرتبط : هویت و مفهوم شهر    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید