تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :887

شهر را به بخش خصوصی نسپاریم

بهتر است موضوع را به این نحو مطرح کنیم که "آیا کار شهر را به بخش خصوصی بسپاریم یا نه؟"

از اواسط 1990 رویکردی به نام نهاد گرایی در آمریکا ارائه شد. مقصود از محیط های نهادی شکل گیری شبکه ای پیوسته از نهادها و سازمان های مسئول در امر مدیریت ، تصمیم گیری و تهیه ، تصویب و اجرای برنامه های منطقه ای در تعامل و ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر می باشند.این شبکه در تعامل و ارتباط دائمی با نظام های اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی جامعه می باشد. در یک محیط نهادی اقشار مردم سرمایه های محیط محسوب می گردند.

این راهکار به نقش نهادها در اداره و مدیریت جامعه شهری می پردازد و بخش های خصوصی یا در واقع نهادها و مسئولیت های مختلف مربوط به جامعه شهری را به عهده می گیرند و عوامل گوناگونی در این خصوص شمرده شده که هماهنگی و ارتباط نهادها یکی از فاکتورهای اساسی در مقوله نهاد گرایی است.

تجربیات مختلف جهانی حاکی از موفقیت نسبی نهادگرایی است. برخی از جوامع مختلف شهری با تفکیک  نهادهای مختلف و سپردن کارهای گوناگون به نهادهای مرتبط و در عین حال ارتباط داشتن نهادها  به یکدیگر که مانع دوباره کاری یا کم کاری می شود توانسته اند که یک مدیریت هوشمند شهری به وجود آورندو بدون اتکای محض به دولت و بودجه و منابع  دولت کارها را انجام دهندو سامان برسانند. حال سئوال اینجاست که آیا در ایران نیز می توان چنین سیستمی را رواج داد؟ و آیا نهادگرایی در ایران نیز می تواند به سرانجام برسد و روش موثری در مدیریت شهری باشد؟ متاسفانه با یک نظر ( که بدبینانه نیست و فقط واقع گرایانه است) به راحتی می توان گفت که نمی توان چنین انتظاری از رواج نهادگرایی در ایران داشت. حضور بخش خصوصی در ایران همیشه با اغتشاش و به هم ریختگی هایی همراه است که علت آن دلایل بی شماری دارد.

از این موارد می توان به عدم تبیین قوانین روشن و کارآمد و عدم ضمانت اجرایی قوانین و نیز عدم تعهد به اجرای قوانین اشاره نمود. به تمام اینها باید به عدم هماهنگی بین بخش های خصوصی که باعث اختلال در کارهای آنها می شود نیز اشاره نمود.

تحقق این امور نیز امکان پذیر نیست مگر  درطول زمان و با ایجاد تغییرات تدریجی و برنامه ریزی شده درساختار نهادهای تاثیر گذار در امر برنامه ریزی شهر و کشور.

نسیم ایران منش(معمار و شهرساز)

مجموعه مقالات مرتبط : شهر را به بخش خصوصی نسپاریم    
عضو مرتبط : نسیم ایران منش  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید