تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2931

صد کلمه در مورد معماری

کیومرث بیات:
امروز ، دامنۀ نفوذ و حوزه کاربرد معماری بی انتها است و معماری اگر چه کماکان شاخه ای از هنر محسوب می شود ، اصول  منطقی و محکمات بی شمار علمی و عقلی اثر گذار در شکل گیری آن ، معماری کاربردی را به یک فن آمیخته با ذوق شخصی تبدیل کرده است .

معماری هدف نیست بلکه ظرفی است که کاربری در آن جاری می شود. در عین حال معماری فقط جسم بیرونی نیست ، جوهر اصلی معماری افشاندن روح در محیط باروری فضا و نقشی است که به موازات پاسخ به کاربری در ضمیر بهره برداران در طول زمان حک می شود . با این نگاه ، طرح های معماری که روی کاغذ باقی می مانند بی تردید آثاری نا تمام هستند.

معماری حتی بعد از تولد باید در انتظار باقی نمراتی بماند که با گذشت زمان کسب می شوند و کارنامه قبول یا مردود یک اثر را رقم می زنند .
معماری هدف نیست . معماری ظرفی است که روح و طعم مظروف ( فضای کاربری ) را تعیین می کند .
دامنۀ نفوذ و حوزه کاربرد معماری بی انتهاست . طراحی زمین گلف ، یک مرکز تحقیقات فضایی و حتی آغل نگهداری دام همگی به معمار نیاز دارند .

امروز معماری دیگر تنها شاخه ای از هنر نیست و محکمات و منطق مؤثر در شکل گیری آن معماری را به علم یا فنی البته توأم با ذوقی عقلانی تبدیل کرده است .
معماری تمامی یا بخش اعظم عینیت دادن به کاربری است . بی تردید ، روند عینیت پذیری تا بهره برداری از یک اثر معماری به سایر علوم و فنون نیز نیازمند است و معماری به عنوان اصلی ترین بخش در این روند بدون تجانس ، همخوانی و پیوند با سایر بخش ها فقط پیکره ای ناقص است .

در عین حال معماری فقط جسم نیست . ذات معماری روح جاری در فضا و تأثیری است که به موازات پاسخ به کاربری در ذهن استفاده کننده یا ساکنین در طول زمان حک می شود. با این نگاه طرح های حتی کامل معماری که روی کاغذ باقی می مانند بی تردید آثاری نا تمام هستند .

اگر چه معماری کاربردی در یک روند گروهی با تخصص های گوناگون تکامل می یابد لیکن بر خلاف سایر علوم و فنون حرفه ای بسیار شخصی است که از یکسو در اثر عمق یابی و تجربه می تواند حتی سبک اختصاصی طراح قلمداد شود و از سوی دیگر در عین حال تجربه و تکرار به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توفیق الزامی آن باشد زیرا در شروع روند هر طراحی ، معماری نیز رفته رفته با آن متولد شده و تمامی سیر تحول مثبت یا منفی ممکن را به اعتبار یافته های اولیه قبل از طراحی یا هدایت بعدی کار گروه تخصصی می پیماید . معماری بعد از ساخت و شروع بهره برداری بايد در انتظار باقیمانده نمراتی بماند که در طول زمان کسب می شوند و معدل قبول یا مردود یک اثر را رقم می زنند .

امروز ما معماران در فضایی متضاد از یکسو با روند رو به رشد فن آوری ها و نیازهای جدید مواجهیم و از سوی دیگر میراث دار معماری و معماران با ارزش سرزمین کهن خود هستیم . امید آن که هر چه سریعتر از بی هویتی و آشوب حرفه ای امروزی با درک عقلانی روز و همزمان رجوع مدیرانه به گنجینه اسلاف خود در پیشگاه تاریخ سربلند بیرون آییم .
اکنون که از این دیر کهن در گذریم; با هفت هزار سالگان سر به سریم

مؤسسه مطالعات شهری استرالیا (AIUS) نهاد داوطلبانه  مستقلی است که دغدغه ی مطالعاتی آن تمامی جنبه های مرتبط با موضوعات شهری است. این مؤسسه فرصتهای بسیاری را در اختیار اعضای خود و دیگر افراد علاقه مند قرار می دهد تا بتوانند در بحثهای پیشروِ مرتبط با زندگی شهری در استرالیا شرکت کنند.
AIUS در سال 1967 و با ابتکار نهاد برنامه ریزی استرالیا ( که بعدها با عنوان نهاد سلطنتی برنامه ریزی استرالیا شناخته شد) و انجمن تحقیقاتی علوم اجتماعی، بنیانگذاری شد.
طی سالهای اولیه ی تأسیس این مؤسسه ، دولت های محلی و فدرال در تأمین بخشی از نیازهای مالی آن شریک بودند. این حمایتهای مالی مرتبط با پروژه ها و موضوعات مطالعاتی بود که طی این سالها حیطه ی کاری و انتشاراتی مؤسسه را تشکیل می داد. در پی انتخاب دولت جمهوری خواه در سال 1975 و تغییراتی که متعاقب آن در دستگاه حکومتی بوجود آمد، کمکها و همکاریهای مالی دولت جمهوری نیز متوقف شد. به دنبال این قضیه حمایتهای متعددی که از جانب حکومت مرکزی به عمل می آمد نیز خیلی زود به اتمام رسید. این امر منجر به بسته شدن دفتر کاری AIUS در کانبرا (Canberra) و ادامه ی فعالیتهای این مؤسسه به عنوان بدنه ای مجزا در داخل هر دولت (با اهداف یکسان ولی عملکردهای متفاوت) شد.
با تصویب قانون الحاق انجمن ها (در دولتهای مختلف) هر یک از بخشهای AIUS به سمت تلفیق و مشارکت حرکت کردند. با وجود اینکه هر بخش اهداف یکسانی را دنبال می کرد ولی نحوه ی عبارت سازی در نظام نامه های رسمی ( "شرح اهداف" و "قوانین" ) متفاوت بود.
به عنوان نمونه: شرح اهداف بخش ویکتوریایی اعلام می کند اهدافی که مؤسسه به منظور دستیابی به آنها تأسیس شده عبارتند از:
•    حمایت، تشویق، ضمانت و بر عهده گرفتن تحقیقات مرتبط با موضوعات شهری؛
•    انتشار اطلاعات مرتبط با موضوعات شهری با حمایت از کنفرانس ها، سمینارها و تیم های تحقیقاتی متشکل از افرادی که در زمینه ی موضوعات و پژوهشهای شهری در سطوح دانشگاهی، دولتی، تجاری، حرفه ای و اجتماعی فعالیت می کنند؛
•    اطلاع رسانی در مورد مشکلات شهرسازی در استرالیا و همچنین نیازمندیها و اهداف برنامه های پژوهشی و آموزشی در جهت مواجه با این
مسائل.
•    همکاری و مشارکت با دیگر سازمانهایی که از دغدغه های یکسانی برخوردارند.
به عنوان مثال بخش غربی استرالیا درگیر ایجاد بحث و اعمال نفوذ دولتی در مورد مسائل مهمی شده است که بر محیط شهری تأثیرگذارند. AIUS نیز درگیر مباحث، مذاکرات و تبلیغات مرتبط با توسعه ی شبکه ی خط آهن پرت (Pert) بویژه در ناحیه ی تجاری مرکزی، بود.
AIUS با بخشهایی همکاری و مشارکت دارد که تا حدودی از اهداف یکسانی برخوردارند. به عنوان مثال بخش ویکتوریا با دارا بودن مؤسسه ی برنامه ریزیِ بخش ویکتوریایی استرالیا (PIA Vic) و انجمن حقوق محیطی و برنامه ریزی ویکتوریا (VPELA)، سازنده ی ویکتوریای برنامه ریزی هستند.  بخش برنامه ریزی ویکتوریا هدایتگر کنفرانس برنامه ریزی دولتی است که هر شش ماه یک بار برگزار می شود. به علاوه این بخش سازمان دهنده ی رویدادهای مرتبط با استراتژی کلانشهری ملبورن (Melbourne) از اواخر سال 2002 تا به امروز است که منجر به ارائه ی طرحهای " ملبورن 2030 " دولت ویکتوریایی شدند.
درآمد بخشهای مختلف AIUS عمدتا برآمده از حق اشتراک اعضایش است. اگرچه، بزرگترین منبع این مؤسسه تنوع غنی اعضای آن، پاداش شخصی و ادغام  بین عملکردی است که این اعضا ایجاد می کنند. این امر ارتباطی با ترغیب یا حرفه ای انحصاری ندارد و عضویت برای تمامی کسانی که علاقه مند به شهر و آنچه در شهر و برای شهر اتفاق می افتد هستند، آزاد است.

انتشارات:
AIUS از ثبت و ضبط انتشاراتی قابل ملاحظه ای برخوردار است. این مؤسسه از زمان تأسیس خود تا به امروز بیش از 100 گزارش تحقیقاتی به علاوه ی مجموعه ی بزرگی از مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس ها را تکمیل و منتشر ساخته است. کتابشناسی سالانه ی این نهاد در مورد مطالعات شهری در استرالیا (از اواخر سالهای 1960 تا اوایل سالهای 1980) به عنوان مرجعی با ارزش بوده و باقی مانده است.
یکی از پروژه های مهم سالهای اخیر در ارتباط با شاخص های محیطی برای کلانشهر ملبورن است. این پروژه از سال 1998 تا به امروز و هر ساله یک پژوهشنامه منتشر کرده و فعالیتها جهت انتشار پژوهشنامه ی شماره ی 8 آغاز شده است. این شماره موضوعاتی که در پژوهشنامه ی شماره ی 6 پوشش داده شده را به روز رسانی می کند؛ مباحثی همچون کیفیت هوا، تنوع در اشکال زندگی، ساختمانها، اولویت شورا و دغدغه های اجتماعی، زباله و حمل و نقل. موضوعات پژوهشنامه ی شماره ی 7 شامل تشعشعات جریان هوا، آب، ساحل و خلیج، گلخانه، فضای باز و اتلاف هستند که اساس کاری پژوهشنامه ی شماره ی 9 را شکل می دهند.
آغازگر این پروژه شهر ملبورن بود که هم اکنون نیز حامی اصلی آن به شمار می آید. در حدود 15 شورای دولتی محلی درون پهنه ی کلانشهری ملبورن نیز به همراه دپارتمانهای دولتی ویکتوریایی -سازمان حفاظت از محیط زیست (Environment Protection Authority)  و اعضای هیئت توسعه ی پایدار محیطی -  در هزینه و مفاد این پروژه سهیم هستند.
لینک مرتبط با پروژه ی شاخص های محیطی ملبورن:
www.aius.org/indicators/

انتشاراتAIUS موارد ذیر را شامل می شوند:
گزارشهای پروژه ای
خانه سازی سودمند و بهینه C، پاریس 1984
به کارگیری آمارهای ملی جهت طرح ریزی منطقه ای، شیوه ای برای پویش روندهای جمعیتی، با ارجاع ویژه به رتبه بندی مراکز شهری در نواحی استانی استرالیا، اکتبر 1993
ارزیابی تأثیر اقتصادی مراکز خرده فروشی: برآمدها، روش ها و پیشنهادات برای سیاستهای دولتی، 1985
فرآیندهای بازساخت حکومت محلی استرالیا، 1997
صنعت املاک استرالیا، پیمایش C؛ آدریان و ر استیمسون (Adrian and R Stimson)، 1986
خرید و اجاره، جنبش های خانگی در آدلاید (Adelaide)، اچ کندینگ (H Kending)، 1981
حفاظت انرژی و استراتژیهای برنامه ریزی شهری، گزارشی از گروه تحقیقی تحت نظارت دپارتمان ویکتوریایی AIUS، مارس 1982
شاخص های محیطی برای کلانشهر ملبورن، پژوهشنامه ی شماره ی 1 (1998) تا 7 (2004).
تأمین وجه زیرسازی شهری، مرحله 2: پرداختی و هزینه ی بهبود گزینه ها، گزارشی برای بخش ویکتوریایی AIUS، هادلی سایدز (Hadley Sides)، 1991.
آیین نامه ی دولتی توسعه ی ملک صنعتی، ر کاردو (R Cardew)، 1981
مسکن برای استرالیا- فلسفه و خط مشی ها، 1975
تأثیر زندگی دائمی در پارکهای توریستی کاروان واقع در ناکلانشهر Non-Metropolitan استرالیای غربی، آوریل 1990
توسعه ی املاک صنعتی، دبلیو جی ان فلانیگان (W J N Flannigan) و جی دبلیو ر رابینسون (and J W R Robinson)، 1981
زمین صنعتی در سیدنی، 1975
تعویض زیرساختار در نواحی شهری تأسیس شده
حومه شهری درونی - حومه ی شهری بیرونی: مقایسه ی هزینه ها، آگوست 1973
فرآیندهای تبدیل زمین- مطالعه ی موردی از اف جی برومیلو (F J Bromilow) و ام ال میتون (M L Meaton)، زمین برای شهرهای کانبرا، 1973
زمین برای شهرهای کانبرا، 1973
زمین برای شهرها؛ مروری بر پیشرفتهای صورت گرفته، 1973
CBD ملبورن در Pty Ltd سیستم های شهری سال 1960جان پاترسون
شهرهای جدید برای استرالیا - جایگزینهای انسانی و کارا برای پیشرفت بیش از حد تمرکز یافته، 1972
مردم در شهرها: یک بررسی، ر جی ویرینگ (R J Wearing) و ای جی ویرینگ (and A J Wearing)، ژانویه ی 1975
مردم در شهرها: گزارشی از یک گروه اجرایی، سپتامبر 1975
برنامه ریزی و توسعه - فلسفه و عمل همکاریهای توسعه ای روز PD، 1982
قیمت زمین - گزارش اول - 1971
قیمت زمین - گزراش دوم -  الگوهای رشد کلانشهر و دسترسی پذیری و قیمت زمین، 1972
فرآیندها، رویه ها و طرح ها: یک تارنامه ، 1980
طرح ریزان مولد - برنامه هایی در دست اجرا، 1974
شهرهای استانی و شهرهای کوچک کشوری در استرالیا، تحلیلی آماری برای نشان دادن میزان فرسایش و ایستایی جمعیت و توازن میان دو جنس در نواحی استانی. گزارشی برای دپارتمان ویکتوریایی AIUS، ر اچ آرنت (R H Arnot)، آوریل 1991
شهرهای استانی و شهرهای کوچک کشوری در استرالیا (همان)، خلاصه گزارش
کوآرتر - بلوکهای یک جریبی (Acre Block) - بهره گیری از باغهای حومه ی شهری، آی پی بی هالکت (I P B Halkett)، 1976
هزینه ی واقعی مسکن، ر کرادو (R Cardew)، 1979
ابتکارات اخیر دولت جمهوری در ارتباط با موضوعات شهری، ر بانکر و جی مینری، 1992
ساعات کاری نامشخص و ساعات اوج شلوغی در ملبورن، 1979
پیمایشی در مورد ساعات کاری متناوب - ملبورن، آلن ام ورهز (Alan M Voorhees) و شرکای Pty Ltd، دسامبر 1978
دالان های محیطی سیدنی - کانبرا، ر سلمن، 1993
به کار گرفتن نوآوری های توسعه ای محلی: راهنمای توسعه ی اقتصادی و اشتغال برای قدرتهای دولتی محلی، اکتبر 1986
استراتژی ها و ضمائم حفظ میراث شهری تیانجین (Tianjin)، 1994
توریسم و گردشگری: دعای خیری برای روشنایی؟ ر جی ویرینگ، 1981
حمل و نقل و شکل شهری برای شهرهای استرالیایی، مقاله ها و اقدامات صورت گرفته، سیدنی 1991
حمل و نقل و شکل شهری برای شهرهای استرالیایی، مقاله ها و اقدامات صورت گرفته، گزارش نهایی گروه اجرایی، سیدنی 1992
توسعه ی شهری در ملبورن - از منظر تجارب پسا جنگی، 1993
شاخص های محیطی شهری برای ملبورن داخلی، گزارشی از ICF Pty Ltd در اتصال با دکتر والری براون (Valerie Brown) ( مرکزی برای مطالعات محیطی و منابع، ANU)، آگوست 1993
ردپاهای شهری و مدیریت فاضلاب سطحی: پیمایشی از شورا، به روز کردن گزارش توسط جی جرج (J George)، ر کاردو (R Cardew) و پی فانینگ (P Fanning)، 1998
راهبردهای شهری برای استرالیا، گزارش اول، 1979
راهبردهای شهری برای استرالیا، کنفرانسی بر گزراش اول، 1979
راهبردهای شهری برای اداره کردن استرالیا، سپتامبر 1980
حمل و نقل و ریخت شهری برای شهرهای استرالیا، مقالات و اقدامات کنفرانس ملی، سیدنی، اکتبر 1991
نظام رتبه بندی شهری ویکتوریا، پی اندرسون (P Anderson)، 1996
شهرهای حیاتی برای استرایا - یک ارزیابی - حفظ و ارتقاء سبک بافت برای زندگی باطراوت در شهرها، سپتامبر 1974

گزارشهای مربوط به کنفرانس:
زیست پذیری liveability، کنفرانس ملی 1997
شهرهای پایدار استرالیا - مقالات ارائه شده در جیلانگ (Geelong)، 1990
به سوی استراتژیهای شهری برای استرالیا- خلاصه و نتیجه گیری جیلانگ 1990
به سوی استراتژیهای شهری برای استرالیا- مجموعه یادداشت ها و تفاسیر، اکتبر 1990
حمل و نقل و ریخت شهری برای شهرهای استرالیا، مقالات و عملکردها، سیدنی 1991
حمل و نقل و ریخت شهری برای شهرهای استرالیا، گزارش نهایی گروه اجرایی، سیدنی 1992
حمل و نقل و ریخت شهری برای شهرهای استرالیا، کنفرانس ملی مقالات و عملکردها، سیدنی، اکتبر 1991
چه کسی مسئول زیرساخت شهری است؟ بیست و پنجمین کنفرانس ملی، گزارشهای سمینار 1992

گزارشهای سمینار:
زندگی شهری، اقدامات مرتبط با سمینار نورسبریج (Northbridge)، دبلیو ای (W A)، 8 می 1991، مارس 1999
توسعه در شهر لوگان (Logan) - مشکلات و موفقیتها - نسخه ی ویرایش شده از عملکردهای سمینار برگزار شده در کارخانه ی روغن کینگ استون، مرکز هنرهای اجتماعی شهر لوگان، 22 سپتامبر 1992 و 1993
فضای سبز و شهرها، 1997
مسکن و چالش شهرها، دسامبر 1976
نقش اداره ی مسکن  در نوسازی شهری، جیمز کلمن (James Colman)، جولای 1970
جایگزینی زیرساختاری در نواحی شهری بازشناسی شده، سمینار یک روزه، 29 آگوست 1995، ارائه توسط AIUS و مؤسسه ی مهندسان استرالیا، بخش ویکتوریا
زمین برای شهرها، کانبرا 1973
چشم اندازهای ملی - توسعه ی منطقه ای و شهری - کانبرا 1974
شهرهای جدید برای استرالیا، کانبرا 1972
مقالات سری لانچن Luncheon Series 1996، بخش استرالیای جنوبی
پیگیری تصمیم گیریهای شهری، ملاحظات سمینار برگزار شده در هتل کوآلیتی لنگلی (Quality Langley)، پرت، دبلیو ای، 3 مارس 1994، ژوئن 1994
مراکز خرید سنتی - با نگاهی به آینده - ملبورن، 1997
استرالیای شهری: زندگی در دهه ی آینده، 1983
گانزل های Gosnells  جرم و جنایت شهری، دبلیو ای، 1990
توسعه ی شهری در ملبورن - از منظر تجارب پساجنگ - ملبورن 1974
خط آهن شهری، مسیر جنوب غربی، فریمنتل (Fremantle)، 1992
نوسازی شهری: نقش قدرت تأمین مسکن، ملبورن، می 1971
فاضلاب شهری - یک موقعیت یا منبعی از دست رفته - مقالات ارائه شده در سمینار هتل کوآلیتی لنگلی، پرت، 17 آگوست 1993، اکتبر 1993
پروژه ی قطار سریع السیر، ملبورن، 1989
شهرهای حیاتی برای استرالیا - یک بررسی - کانبرا، 1974
طراحی شهری حساس نسبت به آب، عملکردهای سمینار وانرو (Wanneroo)، دبلیو ای، 11 سپتامبر 1991، دسامبر 1991
مطالعات شهری استرالیا: این خبرنامه هر سه ماه یک بار و تا جلد 26 منتشر شد. آخرین نشریه مربوط به سپتامبر/ دسامبر 1997 است.

 

 

منبع: سایت انسان شناسی و فرهنگ

بررسی و نوشته : ملیحه درگاهی

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

 

عضو مرتبط : کیومرث بیات  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید