تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :571

ضرورت بررسی تراز، بین توسعه شهر و تراکم فروشی

سهراب مشهودی : نامه سرگشاده به شورای شهر تهران.
در مورد تهرات دو بحث همواره از مباحث اصلی است : یک- ترامک فروشی و تبعات منفی آن، مثل افزایش ترافیک، اغتشاش فضاهای شهری و بسیاری مباحث دیگر که نیاز به تکرار آنها نیست. دو- اثرات مثب درآمد ناشی از فروش تراکم در توسعه عمران شهر ...

دانلود تصویر نامهنظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید