تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1182

فرانمایی در تجربه معماری ایرانی

چکیده :

جستجوی علت برقراری ارتباط احساسی فضاهای به جا مانده ااز تجربه معماری ایرانی با مخاطبان امروزی موضوع این مقاله است. پرسش این است که آیا تجربه معماری ایرانی تجربه ای بیانگر (فرانمودی) است؟ آیا معماران اغلب گمنام ایرانی هنرمندانی بوده اند که با بیان احساس در قالب فضای ساخته شده با انسان ها به گفتگو نشسته اند، یا فقط مهندسانی بوده اند که روش های برپایی سازه ها و لزوم یگانی شکل و سازه و کارکرد را خوب می دانسته اند؟ مقایسه تجریه معمار ان مولف امروزی با تجربه معماری ایرانی و تحلیل کیفی آنها به کمک نمونه ایده آل مضای معمارانه، نشان می دهد ایشان در حرکت از فن ایجاد فضای ساخته شده تا برقراری ارتباط معنایی با انشان ها از یک مسیر عبور کرده اند و در طراحی فضای زندگی بینشی عام بر روش کارشان بر گوهر فضا حاکم است که بی زمان و بی مکان است.

واژه های کلیدی :
فرانمایی، فضای ساخته شده، متن، دستمایه های طراحی، فضای نرم و سخت

دانلود فایل مقاله

دکتر غزال کرامتی، دکتر شهیندخت برق جلوه، دکتر سید غلامرضا اسلامی، دکتر علیرضا عینی فر

عضو مرتبط : غزال کرامتی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید