تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :940

مدیریت شهربا کیست

پیش گفتار  :

مدتی است که درباره   مدیریت  شهر  توسط برخی مقامات و مسئولین  وزارت خانه ها و اداره ها و ارگانها سخن  گفته می شود و هریک حود را مدیر شهر می نامندو برخی معتقدند که مدیریت  شهر باید توسط  بخش خصوصی انجام  گیرد که با توجه به مطالب فوق نگارنده در این  مقاله مطالبی در  مورد  مدیریت شهری به رشته تحریر  در خواهد آمد .

گفتاراول  : برنامه ریزی  شهری

هر شهر برای ارتقاء  و بقاء شهری  خود  نیاز به برنامه ریزی دارد  که این برنامه  به دو گروه  تقسیم  می شود

  1. برنامه  کلان
  2. برنامه خرد

1 - برنامه کلان 

برنامه ریزی  کلان  شهر  مربوط  می شود به اثرات  آن برنامه ها   و رابطه باسایر  شهرها از نظر وجودی ( فیزیکی - هویتی -عملکردن و اقتصادی و....) که این رفتار ها می تواند شهری  را شاخص   در یکی از موارد  نماید .
بعنوان مثال برنامه ریزی  شهر به عنوان شهردانشگاهی و زیارتی و توریستی و سلامت  ویا شهر  و  .......... که این برنامه ریزی می تواند  در سطح کلان  ( کشور ی ) موثر باشد  اثرات  برنامه  ریزی  کلان  برخی  اوقات باعث سرریز شدن جمعیت و یا تراکم  که بی اندازه  جمعیت آن شهر به شهر  می گردد .

2 - برنامه ریزی شهری ( خرد )    

  این برنامه ریزی  می تواند  در سطح  کلان  در شهر   واقع  شود  و لیکن  اثرات  چندان  این برنامه شامل مطالعات کالبدی شهر و توسعه و اصلاح و احداث میدانها و خیابانها و گذرهای جدید و یا توسعه گذر های قدیم  و همچنین برنامه ریزی برای کاربری های مختلف است که این برنامه ریزی باعث شکوفائی شهر خواهد شد ولیکن  اثرات چندان در برنامه ریزی کلان کشور نخواهدداشت. احداث یک یا چند مر کز تجارتی  و خرید و یا احداث چند واحد صنعتی نمی تواند  تحول  اساسی در ماهیت  شهر بطور کلان  داشته باشد .

نکته : بارها مشاهده  شده که برخی ادارات و  یا شرکتها و  یا  افراد برحسب  مورد   درخواست  تغییر کاربری  و یا به عبارت دیگر از کمسیون  ماده  پنج ( 5 )  را می نمایند و  یه عبارت  دیگر تغییر برنامه ریزی شهری را خواستار می شوند  که بیشتر اوقات کمسیون مذکور بنا به دلائل اداری و فنی و ملاحظات لازمه  با تغییر کاربری بدون نظر وموافقت مهندسان مشاور شهرساز و طراح و برنامه ریز آن شهر موافقت می نماید که  این عمل در نهایت موجب آشفتگی در نظام برنامه ریزی شهر خواهد شد .

گفتار دوم : مدیریت شهری 

 مدیریت شهری شهرها درحالت کنونی  بنا به تعریف قانون بعهده شهرداریها می باشد و شهرداریها از نظر مدیریتی دارای سلسله مراتب  به شرح زیرهستند :

  1. شورای اسلامی و اختیارات
  2. شهردار واختیارات


1-شورای اسلامی شهر و اختیارات  

شهرها با توجه به جمعیت و اهمیت و درجه  بندی شهر  از نظر وزارت کشور  دارای  و قانون  دارای یک مرکز تصمیم گیری مردمی به نام شورای شهر  می باشد  که  اعضاء آن از بین  شهروندان وفق   قانون و  انتخابات  ( درون شهری )  تعیین می شوند و شورای شهر نهادی مردمی و ازبخش خصوصی است . وظیفه اصلی شورای شهر رسیدگی و اظهار نظر  به لوایح شهر داری و یا درخواستهای ادارات و ارگانها از طریق شهرداری و یا به طور مستقیم می باشد و  همچنین بررسی برنامه های کلان شهری  و یا  پیشنهادی کارگروه ها شورای شهر می باشند که پس از بررسی و تصویب اولیه جهت تائید به فرمانداری شهر ارسال و چنانچه اعتراضی به آن نشود و یا مورد تصویب قرارگیرد به عنوان قانون و مصوبه برای آن شهر لازم الاجرا می گردد . حضور شهر دار و یا نماینده قانونی شهردار برحسب مورد در جلسه اجباری می باشد  زیرا شهرداری  باید  مدافع لوایح تقدیمی  خود باشد  و از  طرف  دیگر کلیه برنامه های شهری  توسط شهرداری باجراء  در می اید و همچنین از نظر شهروندان شهرداری باید پاسخگو باشد .

2- شهردار  و اختیارات 

شهردار منتخب شورای شهر وحکم شهردار توسط فرمانداری و یا استانداری ( شهر  مرکز استان باشد یاخیر )  امضاء خواهد شد و شهردار مجری  مصوبات  شورای شهر و همچنین اداره کردن شهر وفق  قانون شهرداریها برحسب وظیفه ای که برای شهردار تعیین شده می باشد.  شهردار پاسخگوی شهروندان در مقابل انجام خدمات ( عمرانی و غیر عمرانی ) و خواسته های شهروندان میباشد . حدود اختیارات شهردار در قانون ذکر شده است .   
نکته :       

  1. شهردار می تواند برحسب مورد پیشنهادهای خود را از نظر فنی و  تغییر کاربری و مسائل مالی برحسب مورد باذکر دلائل و نظریه مهندس مشاور شهر به شورای شهر اعلام و در شورای شهر از لوایح خود دفاع نماید .
  2. شهرداری حق تخریب و یا دستور تعطیل هیچ گونه فعالیت کاری و یا ساختمانی و اجرائی را ندارد مگر مواردی که قانون به شهرداری اجازه داده ویا دارای حکم قانونی می باشد.

گفتار سوم : شهرداری از نظر قوانین و مالی 

شهرداریها دارای قوانین دولتی و لیکن از نظر مالی خود کفا هستند یا بعبارت دیگر بنگاهی غیر اقتصادی و غیر انتفاعی است و فقط وزارت کشور به برخی شهرداریها برای پرداخت حقوق و مزایای کادر کمک مالی میکند . نتیجه گیری اولیه    
 باتوجه به مطالب فوق مشخص می گردد که دارای  دو  برنامه ( کلان و خرد ) می باشند و درآمد شهرداریها از محل دریافتها  از شهروندان است ولیکن دارای قانون دولتی می باشند ( این نکته که قوانین شهرداریها باید دولتی باشد بدلیل نگاه از منظر کلی مملت و برنامه ریزی کلان است )و شهر ها توسط شهرداری که در راس آن شهردار که مجری قوانین مربوطه و مصوبات شورای شهر میباشد است .دخالت در مدیریت شهری باعث آشفتگی برنامه شهری  و نا رضایتی شهروندان خواهد شد که شاید بارها شاهد چنین مواردی بوده ایم .

پایان  سخن  

شهرداری نهادی مردمی است و اگر هم گرائی رفتاری و برنامه ریزی با همفکری  شهروندان انجام پذیرد شهر داری درانجام موارد خود موفق خواهد بود . شهروندان از شهرداری انتظار دارندکه مردمی باشد و به غیر از برنامه های کلان که جنبه ملی دارد خواستار مشارکت هرچه بیشتر در تصمیم گیری های شهری خود می باشند . 

شهروندان مایل نیستند که شهر خود را بفروشند و مایل نیستند که هوای نا پاک تنفس کنند و شهروندان تمایل دارند در تصمیم گیری هاو  برنامه ریزی های کلان شهر خود حضورداشته باشند و اگر این روند به مورد اجراء درآید  می توان گفت که شهر توسط شهروندان ( نهاد مردمی ) که سرمایه شهر و بهره بردارشهر  هستند اداره میشود و نقش دولت از منظر مدیریتی در سطح نظارت و ارشاد و تطابق نظرات شهرداریها با برنامه ریزی کلان شهری است .
شهر ما توسط شهروندان منتخب ما اداره می شود اگر این پروسه را صحیح باجراء درآوریم 

بیژن علی آبادی

 

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید